Határőrökkel erősödött a FRDÉSZ

Az FRDÉSZ augusztus 11-i, kiskunhalasi elnökségi ülésén - többek között - a tervezett törvénymódosításokról, a szeptemberi továbbképzés részleteirõl, valamint a LIGA által kezdeményezett demonstrációs bizottság feladatairól tárgyaltak. A kiskunhalasi eseményen - miután a tagszervezetek elnökei egyperces néma felállással tisztelegtek az elhunyt hõsök elõtt, - Kajsza Zoltán HTFSZ elnök adott tájékoztatást a hét eleji tûzoltó-tragédiáról. A tûzoltó szakszervezet elnöke kiemelte: az ország minden pontján elgondolkodtatta a bajtársakat a 3 halálos áldozattal járó baleset, az, hogy hasonló eset bármikor bármelyikükkel elõfordulhat, illetve az, hogy ennyi illetményért megéri-e kockáztatni az életüket.

Az FRDÉSZ ezzel kapcsolatban közleményben fogalmazta meg: rendkívül sajnálatos tény, hogy az ország vezetõ politikusai, döntéshozói éveken keresztül érdemben nem figyeltek oda azokra a szakszervezeti jelzésekre, figyelmeztetésekre, amelyben az érdekvédõk megpróbálták felhívni a közvélemény figyelmét a nap, mint nap életüket kockáztató tûzoltók munka- és életkörülményeinek nehézségeire. Olyan veszélyes munkahelyeken, mint például a tûzoltóság, elfogadhatatlan az a kormányzati döntés, amely költségvetési megszorításokat tervez a fegyveres és rendvédelmi területen. Ezért az FRDÉSZ minden törvényes eszközt fel fog használni annak érdekében, hogy megakadályozza azt a kormányzati szándékot, amely a jogállási törvények módosításával tovább kívánja szûkíteni a hivatásos állományúak juttatásait, szerzett jogait! Kónya Péter elnök tájékoztatást adott a pénzügy-, valamint az igazságügy miniszterrel történt - közelmúltban lezajlott - tárgyalásairól. Az FRDÉSZ vezetõje elmondta, hogy radikális változtatásra készül a kormányzat, így bértömeg-gazdálkodást vezetnek be, emellett kormányzati döntés született arról is, hogy meg kell változtatni a szolgálati nyugdíjrendszert. A várhatóan 2007. január elsejével módosuló törvény - az FRDÉSZ javaslata szerint - nem vonatkozna a már a rendszerben lévõ állományra. A tájékoztatás szerint, aki 1996 elõtt lépett a rendszerbe, arra a jelenlegi jogok, járandóságok vonatkoznának, míg az 1996 után a rendszerbe lépõk esetében bizonyos - a késõbbiekben megállapítandó, de a tervek szerint kétszeres - szorzóval számítanák ki az aktuális szolgálati idõt. A szeptember 28-29-i továbbképzéssel kapcsolatban elhangzott, hogy a gárdonyi rendezvény demonstratív jellegû nyílt fórumként mûködne és a ,,Fegyveresek és rendvédelmiek a hivatásuk védelmében” címet viselné. Több elnök is megfogalmazta: jó a kezdeményezés, hiszen nagy szükség van arra, hogy a társadalom megismerje, milyen napi problémákkal küzd a fegyveres és rendvédelmi szféra. Az FRDÉSZ tagszervezeteinek elnökei megállapodtak abban is, hogy legközelebb szeptember 12-én találkoznak elnökségi ülésen. A kiskunhalasi rendezvény ünnepélyes eseménye volt, amikor a határõr kollégákat tömörítõ Rendészeti Védegylet elfogadta saját Alapszabályát, megválasztotta tisztségviselõit - elnöknek Katus Károlyt (képünkön), míg alelnöknek Vincze Tibort, - majd arról döntött a több mint száz küldött, hogy az FRDÉSZ tagszervezeteihez csatlakozik. Az FRDÉSZ ezt követõen egyhangú döntéssel felvette tagszervezetei sorába a Rendészeti Védegyletet.