Szemben a megszorító csomaggal

A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetségének sajtóközleménye

Szemben a megszorító csomaggal

A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok álláspontja szerint a szakszervezetek nem nyugodhatnak bele a 3-4 százalékos reálbércsökkenésbe, véleményük szerint az államháztartás egyensúlyának visszaállítását más eszközökkel is, például a feketegazdaság elleni szigorúbb fellépéssel kell megvalósítani.

  1. A kedvezményes ÁFA kulcs 5 százalékpontos emelése az alapvető fogyasztási cikkek és szolgáltatások drágulásával az inflációt ismét felpörgeti, a társadalom valamennyi tagját érintően az életszínvonalat csökkenti, a bérből- és fizetésből élők, a gyermekes családok, munkanélküliek, nyugdíjasok esetében fokozott terheket jelent.
  2. A munkavállalók által fizetett egyéni egészségbiztosítási- valamint a szolidaritási járulék emelése az októberi fizetéseket 2,5%-al csökkentik, a reálkereseteket elért szintjét erodálja. A Kormány a többletbefizetéseket nem az egészségügy és a munkanélküliek ellátására kívánja fordítani.
  3. A nyugdíjrendszer társadalmi konszenzuson alapuló, hosszú távra kialakított szabályait a Kormány átgondolatlan, az ellátások színvonalát erodáló megoldásokkal kívánja megváltoztatni. A nyugdíj megállapítás szabályainak módosítása, az előrehozott öregségi nyugdíjba vonulás korhatárának emelése a biztosítottak jogait sérti. A szerzett jogok semmibevétele a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségének megszüntetése. Ez nem csak az érintettek életstratégiájába való durva beavatkozás, hanem veszélyezteti az állampolgárok által igénybevett szolgáltatások színvonalát pl. a közlekedés területén. A fegyveres- és rendvédelmi dolgozók esetében a szolgálati nyugdíjak reformjával az átlagot meghaladó, akár az életük kockáztatásával járó feladatok ellátását kompenzáló rendszer kerül egyoldalúan felmondásra, amely a hivatásos állományúak tömeges pályaelhagyásához vezet, működés képtelenné téve ezzel a rendőrséget, honvédséget, katasztrófavédelmet. A fegyveres-és rendvédelmi szolgálatok területén mutatkozó válsághelyzetet az intézkedés tovább mélyíti, sértve az állampolgárok biztonsághoz és a közrendhez való jogát.
  4. Az egészségügy átalakítása megfelelő helyzetértékelés és elemzés nélkül történik. A súlyos helyzetre a Kormány csak az állampolgárok fokozottabb terhelését - vizitdíj, receptdíj, diagnosztikai díj - bevezetését, a magántőke térnyerését tartja megoldásnak, miközben adós az egészségügyi szolgáltatók és a finanszírozás működési rendellenességeinek feltárásával.
  5. A közszféra munkavállalói életpálya modell feladásával, a teljesítményértékelés új, máshol már alkalmatlannak bizonyult formáinak alkalmazásával a foglalkoztatás biztonsága megszűnik. A két évig történő bérbefagyasztás az érintettek számára súlyos terheket jelent. A közigazgatás átgondolatlan átalakítása, a „fűnyíróelvű” létszámleépítés az állampolgárok számára az ügyeik intézését drágítja, és fokozott kényelmetlenségekkel jár.
  6. A kormány a közoktatásban a hatékonyság és a minőség növelésének egyetlen eszközének az intézmények összevonását valamint a leépítéseket, továbbá a pedagógusok növekvő munkaterhelését tartja, amely elfogadhatatlan. A szféra forráskivonása a felnövekvő generációk életesélyeit megengedhetetlen mértékben rombolja.
  7. A foglalkoztatás költségeinek növelésével, az elbocsátások ösztönzésével, a belső fogyasztás visszafogásával a foglalkoztatottság csökken, a munkanélküliség tovább nő. Mindezek fényében a LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége követeli, hogy a kormány a törvényben szabályozott, a munkavállalókat sújtó intézkedéseket vonja vissza, más tervezett intézkedéseket pedig a szakszervezetekkel történő megállapodások megkötéséig ne valósítsa meg. A fenti célok elérése érdekében a mai napon a LIGA és a Munkástanácsok Országos Demonstrációs Bizottságot hozott létre, amely határoz majd a közeljövő szakszervezeti fellépéseiről. Egyben az Országos Demonstrációs Bizottság alapító szervezetei felhívják az ágazati szakszervezeteket, hogy amennyiben egyetértenek a fenti célokkal, csatlakozzanak az ősszel tervezett akciókhoz.

Budapest, 2006. augusztus 31.