Tüntetés október 28-án!

A LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége által korábban létrehozott Országos Demonstrációs Bizottság a mai napon értékelte a megalakulása óta eltelt időszak eseményeit. Megállapította, hogy a korábbi követelések közül egy sem teljesült, sőt a kormány számos területen további megszorító intézkedésekkel fenyegeti a társadalmat.

A kiadott közlemény szerint megkezdődött a közszféra szétverése, megindult a köztisztviselők elbocsátása, már-már ténnyé vált a bérbefagyasztás. A kormány újabb bejelentései már nem csak az egy élet munkájával megszerzett kedvezményes nyugdíjakat veszélyeztetik, hanem minden nyugdíj előtt álló munkavállalót bizonytalanságban tartanak.

A társadalom és az érintettek tiltakozása ellenére egyre valószínűbb a tandíj bevezetése, ami súlyos terheket róva az érintettekre tovább rontja az esélyegyenlőséget.

Az egészségüket féltő állampolgárok és az egészségügyi dolgozók már követni sem tudják azokat az ötleteket, melyek ahelyett, hogy az egészségügy problémáinak megoldását szolgálnák, csak újabb terheket rónak mind a dolgozókra, mind a társadalomra. Ezt csak erősítik a gyógyszer-értékesítés liberalizációjáról felröppent hírek.

Mindezeket figyelembe véve a Demonstrációs Bizottság úgy döntött, hogy 2006. október 28-ára országos tiltakozó akciót hirdet a Kossuth térre, a Parlament előtti területre.

A Bizottság felkér minden érintett munkavállalót és állampolgárt, hogy részvételével segítse elő a tiltakozó akció sikerét. Egyben felkéri azokat az ágazati és munkahelyi szakszervezeteket is, amelyek egyetértenek a Bizottság által kitűzött célokkal, hogy csatlakozzanak a demonstrációhoz.

*(közleményhez csatolt)

Budapest, 2006. szeptember 7.

Országos Demonstrációs Bizottság

1. A kedvezményes ÁFA kulcs 5 százalékpontos emelése az alapvető fogyasztási cikkek drágulásával az inflációt ismét megnöveli, a társadalom valamennyi tagját érintően az életszínvonalat csökkenti, a bérből- és fizetésből élők, munkanélküliek, nyugdíjasok esetében fokozott terheket jelent.

2. A munkavállalók által fizetett egyéni egészségbiztosítási- valamint a szolidaritási járulék emelése az októberi fizetéseket 2,5%-kal csökkentik. A Kormány a többletbefizetéseket nem az egészségügy és a munkanélküliek ellátására kívánja fordítani.

3. A nyugdíjrendszer társadalmi konszenzuson alapuló, hosszú távra kialakított szabályait a Kormány átgondolatlan, az ellátások színvonalát erodáló megoldásokkal kívánja megváltoztatni. A nyugdíj megállapítás szabályainak módosítása, az előrehozott öregségi nyugdíjba vonulás korhatárának emelése a biztosítottak jogait sérti. A szerzett jogok semmibevétele a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségének megszüntetése nem csak az érintettek életstratégiája való durva beavatkozás, hanem veszélyezteti az állampolgárok által igénybevett szolgáltatások színvonalát pl. a közlekedés területén. A fegyveres- és rendvédelmi dolgozók esetében a szolgálati nyugdíjak reformjával az átlagot meghaladó, akár az életük kockáztatásával járó feladatok ellátását kompenzáló rendszer kerül egyoldalúan felmondásra, amely a hivatásos állományúak tömeges pályaelhagyásához vezet működés képtelenné téve ezzel a rendőrséget, honvédséget, katasztrófavédelmet. A rendőrség, a honvédség, a katasztrófa elhárítás területén mutatkozó válsághelyzetet az intézkedés tovább mélyíti.

4. Az egészségügy átalakítása megfelelő helyzetértékelés és elemzés nélkül történik. A súlyos helyzetre a Kormány csak az állampolgárok fokozottabb teherviselését, a magántőke térnyerését tartja megoldásnak, miközben adós az egészségügyi szolgáltatók és a finanszírozás működési rendellenességeinek feltárásával.

5. A közszféra munkavállalói életpálya modell feladásával, a teljesítményértékelés új, máshol már alkalmatlannak bizonyult formáinak alkalmazásával a foglalkoztatás biztonsága megszűnik. A két évig történő bérbefagyasztás az érintettek számára súlyos terheket jelent. A közigazgatás átgondolatlan átalakítása, a „fűnyíróelvű” létszámleépítés az állampolgárok számára az ügyeinek intézése megnövekedett költségekkel és további kényelmetlenségekkel jár.

6. A kormány a közoktatásban a hatékonyság és a minőség növelésének egyetlen eszközének az intézmények összevonását és leépítéseket, valamint a pedagógusok további munkaterhelését tartja, amely elfogadhatatlan. A szféra forráskivonása a felnövekvő generációk életesélyeit megengedhetetlenül rontja.