Az ILO főigazgatója konföderációk vezetőivel találkozott

2024. június 20-án Magyarországon járt Gilbert F. Houngbo ILO főigazgató mely látogatás során találkozott a munkavállalók, munkáltatók és a kormányzat képviselőivel. A találkozón a LIGA Szakszervezeteket dr. Mészáros Melinda elnök és dr. Kéri Ádám ILO delegált képviselték. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a találkozó részleteit.

Az ILO főigazgatója konföderációk vezetőivel találkozott

A főigazgató úr a munkavállalói érdekképviseletek vezetőivel tartott egyeztetés keretében tartott nyitó beszédében elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a magyarországi szociális párbeszéd, a tripartizmus működését, Magyarország ugyanis kulcsszerepet tölt be a regionális iroda működésében, melynek évtizedek óta annak helyszínét is biztosítja. Vázolta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetek (ILO) főbb célkitűzéseit, melyek közül az idén júniusban útjára bocsátott "The Global Coalition for Social Justice (A társadalmi igazságosság globális koalíciója)" projekt a leginkább jelentős. Keretei között a kormányzatok, munkavállalói és munkáltatói szervezetek, nemzetközi és regionális szervezetek, pénzintézetek és egyéb vállalkozások, valamint egyetemek fognak össze annak érdekében, hogy küzdjenek a növekvő egyenlőtlenségek, a klímaváltozás, a földrajzi instabilitás, a megélhetési költségek növekedése, illetve az intézményekbe vetett bizalom elvesztésével szemben. A klímaváltozás a munkavállalók életét is megnehezíti (lsd. biológiai veszélyforrások megjelenése). A szociális partnerek jelezték, hogy a nagy jelentőséggel bíró kezdeményezéshez csatlakoznak.

Dr. Mészáros Melinda elnök felszólalásában bemutatta konföderációnk működését és prioritásait, továbbá beszélt arról, hogy a Liga Szakszervezetek az ILO szerepét kiemelten fontosnak tartja, annak működésében (Nemzeti ILO Tanács, Nemzetközi Munkaügyi Konferencia) rendszeresen részt vesz. Utalt arra is, hogy azon esetekben, amikor a konföderáció úgy tapasztalja, hogy az ILO egyezmények és a hazai jogszabályok között ellentét húzódik, az ILO jogorvoslati mechanizmusát is igénybe veszi. Erre került sor például az egészségügyi dolgozók státuszára vonatkozó új szabályozással (kollektív megállapodás lehetőségének hiánya), illetve az üzemi tanácstagok helyzetével, munkajogi védelmével összefüggésben. Örömét fejezte ki, hogy mindkét esetben az ILO a Liga Szakszervezetnek álláspontját támogatta és több vonatkozásban jogszabályi változtatások elfogadására szólította fel a kormányt. Tekintettel arra, hogy ezen változások a gyakorlatban akadoznak, kérte az ILO segítségét abban, hogy az ajánlásai megvalósítását hatékonyabban monitorozza. Végezetül - más konföderációk, illetve a munkáltatói oldal véleményével összhangban - jelezte, hogy sajnálatos módon a fontosabb jogszabályok érdemi egyeztetések nélkül kerülnek elfogadásra. Hiába működnek tehát az érdekegyeztetés intézményei, ezek - nem segítik megfelelően a tripartit (háromoldalú) érdekek megjelenítését.

Ezt követően dr. Kéri Ádám bemutatta a Liga Szakszervezeteknek az ILO működésében betöltött szerepét. Elmondta, hogy a 12. éve vesz részt a Nemzeti ILO Tanács munkájában, mely az ILO tevékenységének hazai megvalósulási terepe. Emellett részt vesz az ILO éves kéthetes konferenciáin is, ahol jellemzően a jogalkotó bizottságban képviseli a munkavállalói érdekeket. Az eltelt 12 évben 2 egyezmény és 6 ajánlás elfogadásában vett részt. Méltatta az idei konferencia eredményeit is, mely alapján jövőre a biológiai veszélyforrások tekintetében kiemelten fontos egyezmény és ajánlás is elfogadásra kerül (erről a Liga Szakszervezetek honlapján külön is beszámolunk). A magyar delegáció munkáját egyebekben a kormányzat részéről rendkívül felkészült munkavédelmi, közegészségügyi szakember is segítette. Végezetül kitért arra is, hogy az ILO megújult honlapja jelentősen segíti az érdeklődők tájékozódását.

A főigazgató úr dr. Mészáros Melinda elnök felvetésére válaszul kijelentette, hogy mindenképpen monitorozni fogják az ajánlások végrehajtását. Emellett arra is buzdította a jelenlévőket, hogy amennyiben fontos jogszabály érdemi egyeztetés vagy a munkavállalói érdekek figyelembevétele mellőzésével kerülne elfogadásra időben jelezzék ezt az ILO számára. Ebben az esetben ugyanis vállalják, hogy a kormányzatra nyomást fognak gyakorolni. Ennek a lehetősége nézete szerint nagyobb jelenleg, mivel Magyarország fél évig az EU soros elnökségét is betölti, így gyakrabban találkoznak a kormányzat képviselőivel és nagyobb nyilvánosságot is kapnak a hazai ügyek. Végezetül elmondta, hogy a külügyminiszter úrral már találkozott és a munkavállalói oldallal történő egyeztetést követően találkozik a foglalkoztatásért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőivel is. Itt mindenképpen kiemelte és kiemeli az érdekegyeztetés fontosságát, ez a probléma ugyanis előtte is ismert.

Az egyeztetésen részt vett többi konföderáció a hazai helyzetet hasonlóképpen értékelte. Rámutattak az érdekegyeztetés hiányosságaira és kiemelték a közszféra területét érintő megváltozott jogszabályi helyzetet is.

dr. Kéri Ádám

LIGA Szakszervezetek delegáltja