Ülésezett az Országos Munkavédelmi Bizottság

Az Országos Munkavédelmi Bizottság 2024. június 11-én, a Belügyminisztérium hivatalos helyiségében tartotta soros ülését. A háromoldalú, kormányzati oldal, munkavállalói oldal és munkaadói oldal képviselői az előzetesen megküldött napirendeket tárgyalták. Az ülés levezető elnöke, a munkavállalói oldal ügyvivője, Dr. Dudás Katalin volt.

Ülésezett az Országos Munkavédelmi Bizottság

A tripartit rendszerben működő érdekképviseleti fórum az alábbi napirendeket tárgyalta:

  • A Nemzetgazdaság 2023. évi munkavédelmi helyzetéről szóló jelentés megtárgyalása
  • A munkavédelmi szakemberek 2025. évi továbbképzési ismeretanyagának minimum követelményei
  • Tájékoztatás a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatára vonatkozó szabályok végrehajtását biztosító rendeletek aktuális státuszáról.
  • Egyebek

Az ülés napirend előtti bejelentéssel kezdődött, mely szerint a Munkavállalói oldalon személycsere történt. Kondor Norbert Kollégánk, aki hosszú évek óta a Magyar Szakszervezeti Szövetség delegáltja volt, - egészségi okokból - visszaadta mandátumát. Helyette a Szövetség, az OMB Munkavállalói oldal tagjának Kovács Lászlót bízta meg, aki a MASZSZ Vegyipari Szakszervezet (VDSZ) alelnöke, munkavédelmi szakmérnök.

Az első napirenden szereplő kérdésben szavazás történt, mind a három oldal egyhangúlag elfogadta a Nemzetgazdaság 2023. évi munkavédelmi helyzetéről szóló jelentést. A jelentés tervezetről az oldalak előzetesen kialakították szakmai véleményüket. Előterjesztő Nesztinger Péter NGM Munkavédelmi főosztály vezetője.

A második napirend keretén belül, a munkavédelmi szakemberek 2025. évi továbbképzési ismeretanyagának minimum követelményei kérdésében Nesztinger Péter NGM Munkavédelmi főosztály vezetője tartott tájékoztatót a jogszabály tervezetről és annak várhatóan, őszi bevezetéséről.

Dr. Zöld-Nagy Viktória, a NGM Munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár a harmadik napirenden szereplő, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást érintő, tervezett változásról adott tájékoztatót, mely a BM, és NGM közös feladata. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatára vonatkozó szabályok tervezett megváltoztatására úgy a Munkavállalói oldal, mint a Munkaadói oldal is komoly szakmai érvek sorozatának felvonultatásával kifejezte ellenvéleményét, illetve a két oldal kérte a tervezet visszavonását. Az oldalak véleményének nem kellő figyelembe vételével a jogszabály készül, az egyes szakminisztériumok dolgoznak rajta, a hatálybalépés időpontja 2024. szeptember 1. A Munkavállalói és Munkaadói oldal kérte, hogy a hatálybalépés időpontja 2025. január 1. legyen.

Az egyebek napirenden belül Nesztinger Péter az NGM Munkavédelmi főosztály vezetője tájékoztatót adott arról, hogy a 2023. évi munkabaleseti kivizsgálási jegyzőkönyvek feldolgozása során gyakran tapasztalják, hogy a munkavédelmi képviselő a baleset kivizsgálásában nem vett részt. Számszerűen, 2023-ban ötezer esetben. Elgondolkodtató, hiszen a munkáltatók számára, a munkavédelmi képviselő választás kötelezettségét a munkavédelmi törvény módosításával már húsz főben határozza meg, a korábbi ötven fő helyett. Ebből adódóan sokkal több munkahelyen kell, hogy működjön munkavédelmi képviselő.

Miskéri László