Munkaerőpiaci alapismeretek

2024. március 12-én a Károli Gáspár Református Egyetem gondozásában megjelent a Munkaerőpiaci alapismeretek tankönyv, amely olyan ismereteket közvetít, amelyek a munkajogi, szociális jogi, társadalombiztosítási jogi, emberi erőforrás menedzsment, munkaügyi kapcsolatok és egyéb rokon stúdiumokhoz kapcsolódnak. 

Munkaerőpiaci alapismeretek

A kiadvány az egyetem képzéséhez kapcsolódik, vegyes profilú, multidiszciplináris (ötvözve az alapvető munkajogi, szociális jogi, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi kapcsolati, gazdasági, statisztikai és humán erőforrás menedzsment jellegű ismereteket), valamint alapozó jellegű; nyolc nagyobb tanegységre (blokkra) oszlik, melyet a tankönyv szerkesztése során is követtek a szerzők.

A kiadvány szerkesztője Dr. Szabó Imre Szilárd így ír: "A tankönyv segítségével betekintést kapunk a munkaerőpiac jelentőségébe, az azt befolyásoló körülmények koordináta-rendszerébe és összefüggéseibe, kezdve a munkajogi szabályozás merevségének vagy éppen rugalmasságának munkaerőpiacra gyakorolt hatásával; a munkajogi keretek kialakításában jelentőséggel bíró munkaügyi kapcsolatok rendszerével; a foglalkoztatás biztonságát jelentő állami beavatkozás területeivel; folytatva a munkahely elvesztéséhez kapcsolódó állami segítségnyújtás rendszerével (foglalkoztatáspolitika), kiegészítve a szociális hálót jelentő másodlagos ellátásokkal. Ezt követően a munkaerőpiac szervezeti oldalával ismerkedünk meg, mely egyben befolyásolja és le is képezi a munkaerőpiaci folyamatokat. Az utolsó részben praktikus humánerőforrás-menedzsment eszközök kerülnek vázlatosan ismertetésre."

A kiadvány a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karának gondozásában jelent meg. A kiadvány szerzői: Dr. Szabó Imre Szilárd PhD, egyetemi adjunktus – Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi tanár – Prof. Dr. Kun Attila, egyetemi tanár – Dr. habil. Rab Henriett, egyetemi docens – Dr. Rácz-Antal Ildikó PhD, egyetemi adjunktus – Dr. Gergely Katalin, megbízott oktató Szakmai lektor: Dr. Bel, 

A kiadány honlapunkról letöltető. 


Letölthető dokumentumok:

Munkaeropiaci-Alapismeretek.pdf