A Munkavédelem Nemzeti Politikája

Kihirdette a Kormány a 2024-2027 évi A Munkavédelem Nemzeti Politikájáról szóló határozatát (Magyar Közlöny 2024 évi 4. szám), amelyet korábban megküldött az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának is. Az oldal véleménye szerint a programból hiányoznak a stratégia tervezés alapvető elemei és a célok megvalósításának eszközrendszere.

A Munkavédelem Nemzeti Politikája

A Kormány 1003/2024. (I. 11.) Korm. határozata a Munkavédelem Nemzeti Politikájáról.

1. A Kormány áttekintette a 2016–2022-ess időszakra vonatkozó Munkavédelem Nemzeti Politikájának megvalósulását;

2. megtárgyalta és jóváhagyta a munkakörülmények fejlesztése, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében a 2024–2027-es időszakra vonatkozó Munkavédelem Nemzeti Politikáját;

3. a munkavédelemre vonatkozó állami feladat ellátásának keretében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a jóváhagyott dokumentumot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő:azonnal

4. felhívja a jóváhagyott dokumentumban nevesített, feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a Munkavédelem Nemzeti Politikája időhorizontján belül hajtsák végre a nevesített feladatokat.
Felelős: feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: 2027. december 31.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság 2023-ban véleményezte a Munkavédelem Nemzeti Politikájának tervezetét, és megküldte a Kormányzati oldal ügyvivőjének.

Az OMB Munkavállalói oldalának véleménye szerint, a Munkavédelem Nemzeti Politikájában foglalt feladatok alapvetően megfelelőek, azonban a feladatok nem stratégiai célkitűzések. A tervezet nem azt tartalmazza, hogy hol állunk, milyen irányba akarunk változtatni és hogyan akarunk változni. Az oldal véleménye szerint a programból továbbra is hiányoznak a stratégia tervezés alapvető elemei, a célok megvalósításának eszközrendszerét, feladatait nem látjuk rögzítve az anyagban.

Hiányoltuk továbbá azt, hogy a korábbi időszakban nem teljesült célok miért nem kerültek át az új stratégiába. Amennyiben korábban azt stratégiai célnak tekintettük, akkor véleményünk szerint ezeket szó nélkül, külön magyarázat nélkül nem lehet kihagyni, így továbbra is kiemelt célkitűzésnek tartjuk pld. az önálló balesetbiztosítási ág létrehozását, ezért ennek ismételt felvételét a stratégiában kiemelten fontosnak tekintjük.

A program stratégiai tervezés hiányosságai ellenére a Munkavédelem Nemzeti Politikájának elfogadását a Munkavállalói oldal támogatja azzal, hogy az önálló balesetbiztosítási ág létrehozása kerüljön bele a korábbi stratégiából az új stratégiába.

A Munkavállalói oldal szerint a stratégia csak akkor jó, ha mérföldkövek, határidők követik (intézkedési terv) és amiben a Munkavállalói oldal az Mvt alapján szeretne közreműködni, kérve, hogy az Mvt. 79.§ (1) bek. b) pontja alapján – a Munkavédelem Nemzeti Politikájának elfogadását követően a bizottság kezdje meg a 2024. évi intézkedési ütemterv kidolgozását, az ütemterv értékelése szempontjainak meghatározását.

Az a „véletlenek” egybe esése, hogy az óta módosításra került a Mvt. 79§ (1) bek. b.) pontja az alábbiak szerint:

Az Mvt. 79. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében)

„b) részt vesz a munkavédelem nemzeti politikájának kialakításában és értékelésében;”

korábban:

„b.) részt vesz a munkavédelem nemzeti politikájának, annak végrehajtását szolgáló éves intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában.”

Miskéri László, munkavédelmi szakértő,

az Országos Munkavédelmi Bizottság tagja