Együtt az Európai Üzemi Tanácsokkal

2023. október 19-én a LIGA Szakszervezetek székházában gyűltek össze a LIGA tagszervezeteinek Európai Üzemi Tanács képviselői. Az eseményen Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke az üzemi tanácsok és a szakszervezetek együttműködésének fontosságát emelte ki. 

Mészáros Melinda kiemelte, hogy sokkal előnyösebb lenne, ha a szakszerveztetek és az üzemi tanács tagjai szorosabban együttműködnének, illetve, ha az információáramlást sikerülne erősíteni. Elmondta, sokszor felkészületlenül érte a hazai munkavállalókat, egy-két olyan külföldi tulajdonosi döntés, amely rossz hatással volt a magyarországi vállalkozásokra, mert a szakszervezetek nem kaptak kellő időben olyan információkat, amelyek ezeket a döntéseket előrevetítették volna.

20231019_100749.jpg [md-600]

Mészáros Melinda hozzátette: "A vállalat által tervezett struktúraváltások, profilváltások, technológiaváltások nyilván a munkakörülményekre hatnak, és később esetlegesen a létszám csökkentését eredményezik. Akkor tudunk a munkavállalók számár a segítséget adni, kedvező feltételeket kialkudni, ha ezeket az információkat időben kapják meg a szakszervezetek, hiszen tulajdonképpen az üzemi tanács kapta meg azt a jogosítványt, amely korábban a szakszervezeteket illette meg; például a vállalati döntésekről az előzetes tájékoztatási és konzultációs lehetőséget.  Fontos időben beavatkozni, sokkal nehezebb utólag változtatni valamit, mint előzetesen olyan munkaáltatói intézkedést véleményezni, amelynek ilyen hatása van."

A szakszervezeti vezető ezt követően kérte az Európai Üzemi Tanács tagoktól a támogatást az EÜT direktíva felülvizsgálata kapcsán. Ugyanis a magyar üzemi tanács rendszerben a munkajogi védelem csak az üzemi tanács elnökét illeti meg. Ez tarthatatlan - érvelt a szakszervezeti elnök -, hiszen az üzemi tanács elnökének egyrészt nincsenek többletjogosítványai, másrészt a munkavállalók közössége üzemi tanács tagokat választ, és nem választ elnököt. Ezért minden üzemi tanács tagnak részesülnie kellene munkajogi védelemben.

Végül Mészáros Melinda a szakszervezetek és az üzemi tanácsok kapcsolatára vonatkozóan kijelentette, „Félkarú óriások vagyunk egymás nélkül, mert a jogszabályok annyira megosztották a két testület között a jogosítványokat, hogy önmagában egyik testület sem tudja teljes mértékben ellátni kielégítően a feladatát”.

Az ülés második felében Kanizslai László az európai üzemi tanács direktíva felülvizsgálatának jelenlegi állásáról szólt, valamint a jelenlévő Európai Üzemi Tanács tagok tapasztalatokat cseréltek egymással. 

-l