Nem kérdés: újra meg kell emelni idén a minimálbért

A minimálbérről szóló idei megállapodás tartalmaz egy kitételt, amely szerint év közben újra összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, hogy tárgyaljanak a legkisebb bérekről. Az alábbiakban Lajtai György, a szakszervezeti oldal megbízásából készült elemzését közöljük.

Nem kérdés: újra meg kell emelni idén a minimálbért

A minimálbérről szóló idei megállapodás tartalmaz egy kitételt, amely szerint év közben újra összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, hogy tárgyaljanak a legkisebb bérekről. Az alábbiakban a szakszervezeti oldal megbízásából készült elemzést közöljük.

A 2022. december 21-én aláírt minimálbér-megállapodásban

  • „a felek ajánlásként fogalmazzák meg, hogy a verseny szférában a lehetőségek figyelembevételével 2023. évben őrizzék meg a bérek reálértékét.
  • a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a gazdasági folyamatok a jelenlegi előrejelzésekhez képest jelentősen eltérően alakulnak (különösen, ha a 2023. évi átlagos infláció mértéke a 18 %-ot várhatóan meghaladja), úgy a féléves makrogazdasági és vállalkozási adatok birtokában újra tárgyalják a jelen megállapodásban foglaltakat." 

A következőkben a fenti pontokhoz kapcsolódóan a munkavállalói oldal háttéranyagának legfontosabb megállapításait adjuk közre.

Az MNB napokban kiadott, 2023. júniusi inflációs jelentése szűkítette az év eleji széles előre jelzési sávot az idei infláció várható alakulására. A szűkített sáv alja, a 16,5%-os mérték meghaladja az év eleji minimálbéremelés 16%-os mértékét, a sáv teteje, a 18,5% pedig a megállapodásban említett 18% felett van. A makrogazdasági előrejelző szakma két legjobb becslés/tény mutatóját produkáló műhelye, az ING Bank és a Kopint-Tárki  2023. májusában publikált, éves átlagos inflációra vonatkozó várakozása eléri, illetve meghaladja a minimálbér-megállapodásban említett 18%-ot.

Amennyiben a minimálbéres keresők háztartásaira jellemző fogyasztási szerkezetben vizsgáljuk az infláció alakulását, ahol az élelmiszerre és energiafelhasználásra fordított kiadások együttes hányada jóval nagyobb az átlagosnál, az infláció növekedése 2023-ban legalább 1%-ponttal haladhatja meg az átlagos mértéket. Az alábbi tábla a 2022-es,14,5%-os átlagos infláció szerkezetét részletezi háztartási rétegenként. Az alacsony jövedelmű háztartások inflációja már ekkor is 0,7%-ponttal haladta meg az átlagos jövedelemmel rendelkező családokét.

portfolio.hu

A teljes cikket itt lehet elolvasni.