A Honvédszakszervezet sajtóközleménye

2023. január 17-én a Honvédszakszervezet elnöksége sajtóközleményt jelentetett meg, amelyben támogatja, hogy az állományban lévő katonák az állományból történő kiválásukat követően szolgálati juttatásban részesülhessenek a katonai életpályájuk lezárását követően.

A Honvédszakszervezet sajtóközleménye

A Honvédszakszervezetnek immáron évtizedes kiemelt célkitűzése, hogy a 2011. évi törvényi változásokat követően, olyan juttatási rendszer kerüljön kialakításra, amely a visszaélések lehetőségét kizáró módon, de méltányos keretek között, lehetőséget biztosít a szolgálatot objektív és respektálható okokból megszüntetni kényszerülő állomány méltó körülmények között való inaktív állományba helyezésére.A kormány 8/2023. (I. 17.) rendelete, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről az állományban lévő katonák esetében megnyitja a lehetőséget arra, hogy 25 év szolgálati idő után legalább 45 éves kort elérő katonák kényszerű kiválásuk esetén honvédelmi szolgálati juttatásban részesülhessenek.

A Honvédszakszervezet Elnöksége üdvözli, hogy a kormány proaktív módon lépett fel az idősödő katona állomány kiválásra kényszerülő tagjai szolgálati viszonyának megszüntetése kapcsán.

E döntés megalapozza, hogy – további finomítások mellett – olyan járadékszolgáltatási rendszer alakuljon ki, amely alkalmas a katonák korábbi ellátási rendszerének kiváltására úgy, hogy annak múltban meglévő negatív hatásait messzemenőkig kiküszöböli.

A Honvédszakszervezet a tervezett rendelet részletes eljárási szabályaihoz konkrét javaslatokat kíván előterjeszteni a tárca képviselőinek.

Támogatjuk a kormány arra irányuló törekvését, hogy az állományban lévő katonák megfelelő feltételek fennállása esetén, az állományból történő kiválásukat követően szolgálati juttatásban részesülhessenek a katonai életpályájuk lezárását követően.

A fenti elveknek megfelelő tartalmú részletszabályozás kidolgozásában a Honvédszakszervezet támogató együttműködésről biztosítja a honvédelmi minisztert.

 

A Honvédszakszervezet Elnöksége