A Tisztes Munka Világnapja

A szakszervezetek október 7-én ünneplik a Tisztes Munka Világnapját. Az idei évben az Európai Szakszervezeti Szövetség a megélhetési válság elleni küzdelmet helyezte középpontba, és hat pontban fogalmazta meg a követeléseit.

A Tisztes Munka Világnapja

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) felhívására az októberi akcióhónapban számos demonstrációt és figyelemfelkeltő akciót terveznek a szakszervezetek Európa-szerte, melynek reflektorfényében az infláció mértékétől jelentősen elmaradt bérek és az egekbe emelkedő energiaárak miatt kialakuló megélhetési válság problémái rajzolódnak ki. Bérük vásárlóerejének csökkenésével a válság áldozatai a munkavállalók, miközben a mindennapi megélhetéshez szükséges termékek és szolgáltatások árai jelentősen emelkednek. Ez növeli a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket és legsúlyosabban az alacsonyan fizetett munkavállalókat és a kiszolgáltatott embereket sújtja. Az ETUC szerint a munkaadók, a kormányok és az EU egyaránt felelős, így intézkedéseket kell tenniük a megélhetési költségek válságának kezelésére, biztosítva a béremeléseket, és ár-sapkával, az adózás alakításával, valamint a többletprofit és többletvagyon újraelosztásával sürgősségi támogatást kell nyújtaniuk a megélhetéssel küszködő családoknak.

Az ETUC megélhetési válság ellen indított kampányának keretében hatpontos tervet szorgalmaz a megélhetési költségek válságának kezelésére és egy olyan gazdaság építésére, ami a munkavállalók javát szolgálja. A hat követelést az ETUC 2022. október 5-én Strasbourgban az Európai Parlament előtti tüntetésen tette közzé.

 

Az ETUC 6 pontos követelése:

A következőket követeljük:

1. A béremeléseket a megélhetési költségek növekedésének fedezésére és biztosítva azt, hogy a munkavállalók tisztességesen részesüljenek a termelékenység növekedéséből, valamint kollektív alkut előmozdító intézkedéseket, ami a méltányos díjazás és a fenntartható gazdaság elérésének legjobb módja.

2. Pénzügyi támogatást, hogy az emberek kifizethessék energiaszámláikat, hogy ennivalót tehessenek az asztara, kifizethessék a lakbéreiket; az élelemhez és a meleg otthonhoz való jog emberi jog, ezt meg kell védeni. A szegénységben élőktől nem várható el, hogy megfizethetetlen számlákat fizessenek. Szükséges a lekapcsolások tilalma.

3. Ár-plafonokra van szükség, különösen az energiaszámlák kapcsán, valamint adók kivetése szükséges az energia és egyéb vállaltoknál keletkező túlzott profitra, és biztosítva azt, hogy a vállalatok ne spekulálhassanak a válsággal. Intézkedéseket kell tenni a nyerészkedés megállítására, például az osztalékok korlátozása, valamint az élelmiszerárakkal kapcsolatos spekulációk megakadályozása révén.

4. Nemzeti és európai válságellenes támogatási intézkedések szükségesek a jövedelmek és a munkahelyek védelme érdekében az ipar, a szolgáltatások és a közszféra területén, beleértve a munkahelyek és jövedelmek védelmét szolgáló SURE-típusú intézkedéseket, finanszírozva a szociális intézkedéseket a válság és a méltányos átmeneti folyamatok kezelését.

5. Az EU energiapiac működésének reformjára van szükség! El kell ismerni, hogy az energia közjó. Befektetésekre van szükség a válság kiváltó okainak orvoslására, mint például az elégtelen zöld energia beruházások, és a privatizáció következményei.

6. Helyet kell kapniuk a szakszervezeteknek a válságellenes intézkedések megtervezésének és végrehajtásának tervezőasztalánál a szociális párbeszéd révén. Ez a bevált módszer a válság sikeres kezelésére.

Európai viszonylatban a legalacsonyabban fizetett munkavállalók bére idén akár 19 százalékkal is csökkenhet, ami a reálminimálbérek legnagyobb mértékű csökkenését jelenti ebben az évszázadban - derül ki az Eurostat adatainak ETUC általi elemzéséből.  A törvényes minimálbér az elmúlt évben átlagosan 7,6%-kal emelkedett abban a 21 uniós országban, ahol van minimálbér. Ugyanezekben az országokban azonban az infláció átlagosan 12,4%-kal nőtt. Ez azt jelenti, hogy a törvényes minimálbér reálértéke átlagosan 4,8%-kal csökkent, melynek következtében munkavállalók milliói küzdenek a legalapvetőbb megélhetési költségek, például az élelmiszer, a lakbér és az energiaárak kifizetésével.

Ezek a fejlemények Európa-szerte súlyosan rontották a minimálbéres munkavállalók helyzetét, akik számára már eddig is problémát jelentett a megélhetés. Az ETUC felmérése szerint európai viszonylatban éves szinten 65 napi bérébe kerül egy munkavállalónak energiaszámláinak a kifizetése. Mindemellett sajnos elmondható, hogy az európai vállalatok idén nyáron az inflációt meghaladó osztalékot fizettek részvényeseiknek, miközben a megélhetési válsággal küzdő munkavállalóknak azt mondják, hogy nem kaphatnak tisztességes béremelést - derül ki az új adatokból. (A részvényeseknek fizetett kifizetések értéke 28,6%-kal nőtt Európában az idei második negyedévben.)

A kormányok és az EU nem maradhatnak tétlenek ezen válság esetében. A tétlenség vagy rossz válaszok ára, mint például a kamatemelések, a bér-befagyasztások, vagy a sikertelen megszorító intézkedésekhez való visszatérés katasztrofális következményekkel járhatnak. Nem csoda tehát, hogy megmozdult egész Európa, és egymást érik a szakszervezeti megmozdulások a kontinensen és nemcsak október 7-én, a Tisztes Munka Világnapján.

A megfelelő minimálbéreket garantáló irányelv

Az Európai Unió fontos lépést tett, mikor a 2022 szeptemberi Európai Parlamenti jóváhagyás után október 4-én az Európai Unió Tanácsa is végleges zöld utat adott az ETUC kétéves munkáját fényjelző irányelvnek, amely elősegíti a törvényes minimálbérek megfelelőségét, és ezáltal hozzájárul a munkavállalók tisztességes munka- és életkörülményeinek biztosításához Európában. Ez kulcsfontosságú döntés a megélhetési válság elleni küzdelemben! Amikor az embereknek az energiaválság miatt fillérekből kell gazdálkodniuk, ez az irányelv a remény üzenetét jelenti.  Időszerű támogatást jelent nemcsak a megfelelő minimálbérek biztosításával, hanem a kollektív tárgyalások megerősítésével is, amelyek a legjobb megoldást jelentik a mindenki számára valóban méltányos bérek elérésére. Az Szociális Jogok Európai Pilléréből gyökerező irányelv elfogadása kezdete lehet annak az uniós fellépésnek, amelyre szükségünk van a válság megszüntetéséhez az ETUC hatpontos cselekvési terve alapján.

Az irányelv értelmében többek között:

  • - A tagállamoknak a vásárlóerő és a megélhetési költségek figyelembevételével kell majd ellenőrizniük a törvényes minimálbérek megfelelőségét;
  • - A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a kollektív tárgyalásokat és küzdeniük kell a szakszervezetek ellen irányuló intézkedések ellen, és a 80% alatti kollektív tárgyalási lefedettséggel rendelkező országoknak – mint amilyen Magyarország-, cselekvési tervet kell készíteniük a kollektív tárgyalások támogatására;
  • - A szakszervezetek részvételét meg kell erősíteni a törvényes minimálbérek megállapításában és aktualizálásában;
  • A közbeszerzési szerződésekben részesülő vállalatokra vonatkozó követelmény, hogy az ILO 87. és 98. egyezményével összhangban tartsák tiszteletben a szervezkedéshez és a kollektív tárgyalásokhoz való jogot.

H.A.