Ülésezett az Országos Munkavédelmi Bizottság

2022. május 26-án és 27-én, Parádsasváron tartotta soron következő kihelyezett ülését az Országos Munkavédelmi Bizottság.

Ülésezett az Országos Munkavédelmi Bizottság

Az Országos Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos érdekegyeztetés legmagasabb fóruma. Tagjai a munkavállalók, munkaadók érdekképviseleti szervezetei és a kormány. A fórum az alábbi napirendeket tárgyalta:

A Munkavédelem Nemzeti Politikájának végrehajtásáról szóló tájékoztató. Dr. Madarász Gyula (ITM Munkavédelmi Főosztály) elmondta, 2016-2022 közötti intervallumban megfogalmazott célok közül a társadalombiztosítás baleset-biztosítási ágának kialakításáról koncepció kidolgozása még folyamatban van. A társadalombiztosítás egyes elemeivel összhangban az önálló baleset-biztosítási ágazat bevezetésére vonatkozó részletes javaslat – azaz egy olyan koncepció kidolgozása és bemutatása, amely megalapozhatja a munkakörülmények fejlesztésére irányuló megfelelő munkáltatói ösztönző rendszert, amely révén javulhatnak a munkakörülmények, csökkenhet a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések száma.

A Társadalombiztosító regressz eljárásai. A téma felelőse, dr. Rózsa Judit (BM Egészségbiztosítási Igazgatási és koordinációs Főosztály) az üzemi baleset következtében az egészségbiztosítási alaphoz tartozó államkincstári kifizetések visszakövetelési eljárási rendjéről adott tájékoztatást. Előadásában kiemelte a regressz igény, azaz a visszakövetelési joggal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, a munkáltató és munkavállaló kárfelelősségét, fizetési kötelezettségét, annak eljárásrendjét.

Majd a Magyar Mérnöki Kamara bemutatása, következett, a kamarán belül a Munkabiztonsági tagozat működése, valamint a munkabiztonsági szakértők képesítési, nyilvántartási és továbbképzési helyzete. Dancsecz Balázs (Magyar Mérnöki Kamara Munkabiztonsági tagozat vezető) a napirendi pont kapcsán elmondta, egységesíteni kell a a munkavédelmi szakértői engedélyeket, ugyanis jelenleg nem csak a kamara által kiadott munkavédelmi szakértői engedéllyel rendelkező szakemberek dolgoznak, hanem korábban a munkavédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezők is.

Ezt követte a Munkaadói oldal beszámolója az EU-OSHA bilbaói tapasztalatairól, az ügyvezető igazgatói kinevezésről. Dr. H. Nagy Judit elmondta, az EU-OSHA az Európai Unió munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi információs ügynöksége ügyvezető igazgatójának (Dr. Christa Sedlatschek) megbízatásának lejártával választás keretében kívánják betölteni az ügyvezető igazgatói tisztséget. Az első választási eljárás sikertelenül zárult, így ismételt eljárásra kerül sor.

A Munkavédelmi törvény módosítási tervezetét, a beérkezett módosító javaslatokat dr. Cságoly-Molnár Adrienn (ITM Munkavédelmi Főosztály) ismertette. Az elmúlt évben a Munkavédelmi Főosztályhoz érkezett Munkavédelmi törvény módosítási javaslatokat, kérelmeket a főosztály összegyűjtötte, amelyek ismertetésre kerültek. A javaslatok rendszerezése után egységes szövegszerű módosítási javaslat formájában előzetesen az Országos Munkavédelmi Bizottság tárgyalni fogja.

Végül a Nemzetgazdaság 2021. évi Munkavédelmi helyzetéről szóló jelentését dr. Madarász Gyula, az ITM részéről ismertette. A jelentés tervezetet mind a munkavállalói, és munkaadói oldal elfogadta, tekintettel arra, hogy az előzetesen megfogalmazott és megküldött oldal vélemények bekerültek a jelentésbe.

Borhidi Gábor OMB munkavállalói oldal ügyvivője szóbeli tájékoztatójában kiemelte, hogy a Munkavállalói Oldal 2021. évben végzett tevékenysége szerteágazó volt. Rendszeresen online ülést tartott átlagosan legalább havi rendszerességgel, összesen 12 alkalommal. A munkavállalói oldal részt vett több jogszabály felülvizsgálatában (Emelőgép Biztonsági Szabályzat, a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló jogszabály és a Mvt. végrehajtási rendelete módosítása) és nagy szerepet vállalt a munkabaleset vizsgálati módszertani kivizsgálási segédletének kialakításában. Véleményt nyilvánított és javaslatot fogalmazott meg pld. az Építő- és anyagmozgatógép kezelője szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelményhez, valamint a munkavédelmi hatósági ellenőrzés gyakorlatához és a jogalkotás előkészítéséhez. Részletes írásbeli véleményt készített a munkaidőről szóló 2003/88/EK irányelv 24. cikkelye alapján az abban foglaltak teljesülésére.

A Munkavállalói Oldal fontosnak tartaná, hogy a munkavédelem irányításáért felelős és a munkáltatói érdekképviseleti szervek 2022. évben nagyobb aktivitást fejtsenek ki az „Az egészséges munkahelyek enyhítik a terhelést” 2020-22. évre szóló EU kampány által kitűzött cél, a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedések (MSD-k) megelőzése és kezelése érdekében. A Munkavállalói Oldal aktív szerepet vállalt a „Munkavédelmi képviselő választás és működésre vonatkozó bizottsági Ajánlás” felülvizsgálatában. Ez munka azonban még nem fejeződött be.

A Munkavállalói Oldal meggyőződéssel támogat minden olyan kormányzati intézkedést, amely a munkavállalók egészségének és testi épségének védelmét szolgálja, a szociális partnerekkel és szakértőkkel történő egyeztetésen alapul.

 

Miskéri László delegált tag, LIGA Szakszerveztetek