A szakszervezetek kiállnak a békéért

A szakszervezetek kiállnak a békéért - hangsúlyozza a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség 2022. május elsejére kiadott közleménye, amely központi gondolata, hogy nincs béke társadalmi igazságosság nélkül. 

A szakszervezetek kiállnak a békéért

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség közleménye

Oroszország illegális és brutális ukrajnai inváziójával a világ minden régiójában fegyveres konfliktusok dúlnak. Emellett jelenleg mintegy 60 háborús konfliktus zajlik, több millió áldozattal. Csak Tigrában és Jemenben több százezer emberéletet veszett el. Az elmúlt években 25 millió ember kényszerült arra, hogy hazáján kívül meneküljön, és további tízmilliók kényszerültek belső menekülésre, túlnyomó többségük a kevésbé gazdag országokban.

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség értékeinek középpontjában a béke áll. A háborús erőszak teljes elutasítása kell, hogy vezérelje a közös biztonság keretrendszerének megvalósítását, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének elvein kell, hogy nyugodjon.

Ennek a keretnek foglalkoznia kell a konfliktusok ideológiai, társadalmi és gazdasági okaival, és felelősségre kell vonnia azokat, akik felelősek a háborúk kirobbantásáért és fenntartásáért, valamint a háborús bűncselekmények elkövetéséért, bárhol is történjenek.

Ahogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapszabálya mondja: "Egyetemes és tartós béke csak akkor jöhet létre, ha az a társadalmi igazságosságon alapul".

Semmi sem bizonyítja jobban az új társadalmi szerződés szükségességét, mint ez a tény, amelyet az ILO több mint 100 évvel ezelőtti megalapításával hoztak létre.

Ahol az embereket megfosztják a tisztességes munka gazdasági biztonságától, ahol a munkavállalói és egyéb emberi jogokat lábbal tiporják, ahol emberek milliárdjainak nincs más választása, mint az informális gazdaságban dolgozni, ahol az igazságot hazugság és propaganda helyettesíti, ott a világbéke reménye és ígérete messze van attól, hogy elérhető közelségbe kerüljön.

Egy olyan időszakban, amikor a Putyin háborúja által súlyosbított globális feszültségek magasak, a szakszervezetek, mint a Föld legnagyobb demokratikus és képviseleti ereje, élen járnak a demokrácia védelmében, a jogok biztosításában, a fegyveres konfliktusok elkerülésében és a háborúknak az emberek életére gyakorolt pusztító hatásainak leküzdésében.

 

Munkahelyek, jogok, bérek, szociális védelem, egyenlőség, befogadás...

Ezen a 2022-es május elsején megerősítjük a béke és az annak biztosításához szükséges társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségünket. Ennek az új társadalmi szerződés alapjaira kell épülnie: munkahelyek, jogok, bérek, szociális védelem, egyenlőség és befogadás.

Ezek a tartós béke és a közös jólét, a világnak az éghajlati vészhelyzet leküzdéséhez szükséges igazságos átmenet biztosítása, valamint a globális sokkok kezeléséhez és leküzdéséhez szükséges ellenálló képesség feltételei.

Tisztelgünk a konfliktus sújtotta területeken élő szakszervezeti kollégáink fáradhatatlan munkája előtt, amelyet a humanitárius segítségnyújtás, a menekültek befogadása és a konfliktusok okainak leküzdése érdekében végeznek. Tisztelgünk a jelenleg békés körülmények között élők munkája előtt is, akik a társadalmi igazságosság megvalósításáért és ezáltal a közös biztonság alapjainak megteremtéséért dolgoznak.

Eltökéltek vagyunk, hogy megváltoztassuk a globális gazdaság szabályait, amelyek a kapzsiság jutalmazására irányulnak, alulértékelik az emberek - különösen a nők - hozzájárulását a munkában és a társadalomban, és lehetővé teszik az autokraták és zsarnokok számára, hogy leigázzák saját népüket és más országok népét, akik a fegyveres konfliktusok embertelen valóságában kénytelenek élni.

Elveink és értékeink erősségét szervezetünk ereje és a munkavállalók hatalmának kiépítésére irányuló eltökéltségünk is alátámasztja.

Minden egyes munkavállaló, aki úgy dönt, hogy csatlakozik a szakszervezethez, megerősíti ezt a hatalmat, és növeli kollektív erőnket, mint mozgalom, amely azért létezik, hogy fenntartsa az elmúlt évek szakszervezeti vívmányait, és kiterjessze azokat a jövőre. Így építhetjük és biztosíthatjuk a békét.