Keretmegállapodás az idősebb munkavállalók érdekében

2022-ben megkezdődhet annak a tavaly aláírt keretmegállapodás végrehajtása, amelyet a magyar szociális partnerek azért írtak alá, hogy a munkaerő-piacon és az egyes munkahelyeken kiemelt fontosságú legyen az ún. életkor menedzsment és megszűnjenek az életkorral kapcsolatos sztereotípiák.

Keretmegállapodás az idősebb munkavállalók érdekében

„A tevékeny időskorról és a több generációra kiterjedő megközelítésről” keretmegállapodást írtak alá az európai szociális partnerek (BusinessEurope, SME United, CEEP), mint európai munkáltatói szervezetek és az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség), mint európai munkavállalói szervezet 2017-ben. A megállapodás célja volt, hogy ajánlásokat adjanak a munkavállalók korából eredő kihívások kezelésére. A keretmegállapodás átvételéért az európai szociális partnerek tagállami tagszervezetei, mint tagállami szociális partnerek a felelősek, s azt a saját eszközeikkel kell olyan módon végrehajtaniuk, hogy a keretmegállapodásban szereplő célkitűzések az adott tagállamban megvalósuljanak.

A magyar szociális partnerek a keretmegállapodás magyarországi végrehajtásának érdekében 2021-ben kétoldalú megállapodást kötöttek, melyben hangsúlyozzák, hogy a foglalkoztatáspolitikában, a munkaerő-piacon és az egyes munkahelyeken is kiemelt fontosságot kell, hogy kapjon az ún. életkor menedzsment („age management”) szemlélet (politika, kultúra, módszertan), s az, hogy megszűnjenek az életkorral kapcsolatos sztereotípiák. A szociális partnerek rendszeresen figyelemmel kísérik az aktív idősödés és a generációk közötti különbségekből fakadó kihívások kezelésének lehetséges módjait, eszközeit stb., erre közösen javaslatokat dolgoznak ki, nyomon követik azok megvalósulását, s kölcsönösen együttműködnek abban, hogy az „age-management” fontosságát minél szélesebb körben megismerhessék, s növeljék az érintettek ismereteit.

A szociális partnerek a megállapodásban tudomásul veszik, hogy a tevékeny időskor és a generációk közötti együttműködés a munka világában nem oldható meg egyedül az ő közös erőfeszítéseikkel, abban szükségük van a kormány és az egyes hatóságok, más központi és helyi intézmények intézkedéseire, tevékenységére, segítségére, forrásaira, a velük való szoros, partneri együttműködésre is; valamint segítséget nyújtanak tagszervezeteiknek a keretmegállapodásban foglalt célok és javaslatok gyakorlati megvalósításához és javaslatokat fogalmaznak meg az ágazati és helyi kollektív szerződések számára a Keretmegállapodással érintett témákban. A szociális partnerek egy tudásbázist is létrehoznak az e területen felhalmozódott ismeretek megjelenítésére, amellyel segítik tagszervezeteiket megismertetni „A tevékeny időskorról és a több generációra kiterjedő megközelítésről” keretmegállapodás tartalmát, valamint más, az európai szociális dialógus keretében született megállapodásokat. 

Hangonyi Adrienn