ETUC: félidős konferencia

2021. november 8-a és 10-e között rendezte meg az Európai Szakszervezeti Szövetség az úgynevezett félidős konferenciáját Lisszabonban, amely során elhangzott, az európai uniós helyreállítási forrásokat új munkahelyek teremtésére kell fordítani.

ETUC: félidős konferencia

Az elhúzódó pandémia következtében több mint másfél év után először tartott testületi nagyrendezvényt az Európai Szakszervezeti Szövetség személyes és hibrid részvétel mellett. A félidős konferencia a négyévente megrendezésre a legmagasabb döntéshozói ülések, a kongresszusok közötti időszak derekán. Célja az ETUC előző kongresszusi célkitűzéseinek áttekintése, a munkafolyamatok felülvizsgálata a köztes időszakban, valamint a soron következő kongresszus prioritásainak előkészítése.

A konferenciát Laurent Berger, az ETUC elnöke nyitotta meg, aki örömét fejezte, hogy 18 hónap után újra személyesen tanácskozhatunk, továbbá megköszönte az online térben folytatott munkát, melyben a covid válság hatására még intenzívebben kellett segítenünk a bajbajutott munkavállalókat. A konferencia házigazdái, Portugália két nagy szakszervezeti konföderációja, az UGT-P főtitkára Carlos Silva és a CGTP-IN főtitkára Isabel Camarinha is köszöntötték a résztvevőket. Köszöntőjükben kiemelték, hogy a portugál munkavállalók a tisztes európai minimálbéreket garantáló irányelv megvalósulását szeretnék, valamint hazai szakszervezeti törekvéseik közül kiemelték, hogy Portugáliában kezdeményezték a munkaidő 35 órára való csökkentését anélkül, hogy ez bércsökkenéssel járna, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt javítása érdekében.

Alapszabály

Az ETUC Félidős Konferencia első napján az ETUC alapszabályának módosító javaslatairól folytattak le indikatív szavazást a delegáltak. A szavazást az online térben tartották, hogy azon tagszervezetek, akik személyesen nem tudtak részt venni, szintén részesei lehessenek a döntéshozás folyamatának. Az ETUC Alapszabály előkészítő Bizottsága munkájának alapján terjesztették elő az alapszabály módosításokat, azonban a mostani szavazás nem ügydöntő, hanem indikatív volt, az eredmények a soron következő kongresszus előkészítő munkáját segítik orientálni. A legnagyobb várakozás és figyelem az ETUC Ifjúsági Bizottsága által előterjesztett javaslatot övezte, mely a ETUC Kongresszusi delegáltak körében egy ifjúsági kvóta bevezetésére irányult. A szakszervezeti utánpótlás támogatása céljából a konferencia résztvevői több mint 75%-os támogatottság mellett megszavazták azt a kezdeményezést, miszerint minden négy vagy annál több fős nemzeti delegációban legyen 35 év alatti az ETUC Kongresszuson.

Kihívások

A konferencia második napja ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melynek keretein belül elsőnek Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke köszöntötte a résztvevőket videóüzenetében. Beszédében hangsúlyozta a szakszervezetek fontosságát a portugál társadalomban, valamint hogy a pandémia tökéletesen rámutatott arra, hogy az ember az első, és a pandémia utáni újraépítési gazdasági folyamatokban is az emberi tényező kell, hogy a legfontosabb legyen. A megnyitón személyesen szólalt fel Ana Mendes Godinho, Portugália munkaügyi és szociális ügyekért felelős minisztere, valamint Lisszabon újonnan megválasztott polgármestere Dr. Carlos Moedas. Ana Mendes Godinho szintén kihangsúlyozta, hogy a pandémia leckét adott abból, hogy együtt erősebbek vagyunk, egy hajóban evezünk, és párhuzamot vonva a szakszervezetek kollektív erejével elmondta, aki egyedül harcol, az sokkal sérülékenyebb és kiszolgáltatottabb. Az Európai Jogok Szociális Pillérét alapuló akciótervét 2021 májusában Portóban minden EU-s tagállam képviselője aláírta, mely egy hatalmas mérföldkő az Európa szociálisabb jövője felé vezető úton, azonban az aláírókat újra és újra figyelmeztetni kell kötelességvállalásukra, mikor a Pillér alapelveiből származó konkrét intézkedéseket, irányelv tervezeteket tárgyaljuk! Dr. Carlos Moedas párhuzamot vont saját munkája és a szakszervezeti munka között, miszerint a segítségnyújtás helybeni fontossága, az emberek, így a munkavállalók problémáinak helyben való kezelése közös feladatunk. A digitalizáció és a klímaváltozás korunk legnagyobb kihívásai, amire a szakszervezeteknek és a városvezetésnek is helyi megoldásokban kell keresniük a választ.

Luca Visentini, az ETUC főtitkára beszédében kiemelte, hogy az ETUC félidős konferenciája ez alkalommal nemcsak arról szól, hogy számot vessünk a bécsi 2019-es ETUC Kongresszus óta eltelt két év eredményeiről, hanem a covid járvány miatt kialakult helyzetben a szakszervezeteknek még hatékonyabb fellépésre van szükségük a munka világa jövőjének alakításában, így az ETUC belső egységének és érdekérvényesítő erejének növelése különös hangsúlyt kapott a tanácskozásban. Az ETUC a minőségi munkahelyek megteremtését a fő prioritásai közé sorolja. A pandémia következtében 23 millió ember veszítette el az állását és további 20 millió ember számára vált lehetetlenné átmenetileg a munkavégzés, így minden egyes euro, amely a helyreállítási keretből elköltésre kerül olyan beruházásokat kell megcélozzon, ami a minőségi munkahelyek megteremtést segíti elő, mégpedig helyileg ott, azokban a közösségekben, ahol a munkahelyek megszűntek. Az ETUC ezért mindent megtesz, hogy Európa gazdasági irányításának felülvizsgálatában nyomatékosítsa álláspontját. A pandémia kapcsán az ETUC kifejezett hangsúlyt fektet a munkavédelem és munkabiztonság kérdésére. Luca Visentini felszólalásában elmondta, hogy a munka világa és a gazdaság újraindításához a COVID elleni átoltottság alapvető fontosságú, az ingyenes és egyetemes oltáshoz való hozzáférési lehetőség pedig mindenki emberi joga.

Az ETUC a Félidős konferencia keretein belül négy nagy témát vitatott meg a jelenlévő delegációval.

Az első téma az ETUC belső működésének, egységének, a tagszervezetekkel való kommunikációjának a hatékonyságára fókuszált, melynek keretében a résztvevők megtárgyalták többek közt a belső döntéshozatal lehetőségeinek felülvizsgálatát; a kommunikációban (pl szociális médiában) való megjelenés erősítésének útjait annak érdekében, hogy a szakszervezetek minél hatékonyabban és naprakészen tudjanak reagálni az egyre inkább átalakuló munka világában a munkavállalók és a tagszervezetek igényeire. Ennek érdekében az ETUC honlapján új felületeket hoztak, például egy „Csatlakozz a szakszervezethez” („Join a Union”) oldalt, mely lehetővé teszi az ETUC tagszervezeteinek közvetlen elérését potenciális új tagok számára.

A második témakör az „Igazságosabb Európa a munkavállalókért” címet kapta. A delegáltak arra keresték a választ, hogyan lehetne a szakszervezeti mozgalmat megerősíteni Európa jövőjének alakítása érdekében, a gyengülő demokrácia védelmében és a munka világának fenntartható átalakításában, a munkavállalói és emberi jogok védelme mellett. A tanácskozás kitért a digitalizáció és a klímaváltozás kihívásaira, a szakszervezetek igazságos átmenetben betöltött szerepének erősítésére, az ETUC lobbi stratégiáinak megtárgyalására, valamint az EU alapszerződésének esetleges módosításánál a Szociális Haladási Protokoll bevezetésére. A hozzászólásokban megemlítésre került többek között a szociális Európa megvalósulásához vezető úton a szélsőjobb elleni küzdelem, az esélyegyenlőség és a nők helyzetének javítása, valamint a szociális párbeszéd erősítése.

A harmadik témakör a COVID válság utáni gazdaság és munka világának helyzetértékelése volt. A pandémia hatására nőtt a polarizáció és a szegénység, az egyik legrosszabbul fizetett munkavállalók - például az egészségügyi dolgozók - váltak hétköznapjaink hőseivé. A pandémia rámutatott a szociális ellátó rendszerek hiányosságaira. A hozzászólásokban kiemelték, hogy a szakszervezeteknek a COVID válság kezelésében mindent meg kell tenniük, hogy elkerüljék a megszorítási politikák visszatérését és a portói szociális csúcson elfogadott új indikátoroknak megfelelően az emberek jólétét kell a gazdasági növekedés mércéjének tekinteni a GDP helyett. A képzés, átképzés és az élethosszig tartó tanulás biztosítása előfeltételei az igazságos átmenetnek egy zöldebb jövő felé.

A negyedik, és egyben utolsó téma a „Meggyőzés ereje és a hatalom meggyőzése” címet kapta, mely a szakszervezetek erejének növelésére fókuszált, mint releváns és reprezentatív társadalmi szereplők a demográfiai kihívások és a kettős átmenet tükrében. A delegáltak megvitatták a munka világának átalakulását követő alkalmazkodási lehetőségeket, például a platform munkavállalók (pl. ételszállító futárok) szervezését, valamint a kollektív szerződések általi minél nagyobb lefedettség elérésének célját, melynek komoly eszköze lehet az Európai Tisztes Minimálbér irányelv, melynek előkészítése kapcsán országonként minimum 70%-os kollektív szerződés általi lefedettséget irányoznának elő a tagállamok számára. Az Uni Európai, az ETUC-hoz tartozó szolgáltatási szférában érdekelt ágazati szövetsége képviselője beszámolt kampányukról, melynek neve: „Nemet a kollektív szerződések nélküli közbeszerzésekre!”. A delegáltak fontosnak tartották a szakszervezetek vonzerejének javítását a sikereik kommunikálása révén, valamint a szakszervezetek csökkenő taglétszámának problémáját a fiatalok döntésekbe való bevonása és az utánpótlásképzés stratégiailag kiemelt kezelése révén a szakszervezetek által.

Luca Visentini, az ETUC főtitkára záró beszédében összegezte a hozzászólásokat, melyek jó iránytűt adnak az ETUC titkárságának munkájukhoz a következő kongresszusig.  A soron következő testületi üléseit a járványhelyzetre való tekintettel az ETUC online tarja, azonban hosszútávon a hibrid, valamint személyes részvétellel megrendezésre kerülő testületi ülések várhatóak. Az ETUC Félidős Konferenciáján a LIGA Szakszervezetek részéről e sorok írója vett részt, aki felszólalásában többek közt a LIGA elnökség határozatával összhangban az EUROMIL honvéd szakszervezeteket tömörítő ágazati szövetség ETUC-hoz való csatlakozásához kérte a delegáltak támogatását.

Hangonyi Adrienn