20 százalékos béremelés előtt

Tavaly heves indulatokat váltott ki az a kormányzati lépés, amely szerint a kulturális dolgozók kikerültek a Közalkalmazotti törvény hatálya alól. Mindez azonban pozitív eredményeket is hozott magával - állítja Nyíri Ákos, a Kulturális Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

20 százalékos béremelés előtt

- A kezdeti ijedtség után kiderült, hogy a jogviszony változásának nincs negatív hatása – kezdi a helyzet ismertetését a szakszervezeti elnök. - Minden pótlék a kulturális pótlékkal együtt beépült a bérbe, az itt maradók megkapták az ígért 6 százalékos emelést. Azok a dolgozók, akik nem maradtak, felvehették a törvény által meghatározott járandóságaikat.

Igaz, a kifizetés nem ment gördülékenyen, teszi hozzá, mert több helyen a minisztérium az önkormányzatokra, az önkormányzat pedig a minisztériumra mutogatott. Ugyanis a minisztérium elutalta a pénzt az önkormányzat számára olyan határozatban, amelyben nem volt egyértelmű, hogy ez a kulturális béremelés részét képezi. Ugyanakkor az önkormányzatnak nem volt elég forrása a béremelésre. Ebben az ügyben több alkalommal kértem tájékoztatást az illetékesektől, hogy sikerüljön tisztázni a helyzetet. 2020 decemberében a minisztérium pótolta a hiányzó forrásokat, így 2021 év elejére a forráshiány már nem akadályozta meg a béremelést.

Arra a kérdésre, milyen helyi ügyekben sikerült még előre lépni, Nyíri Ákos elmondja: - Több helyi ügyet sikerült ebben az évben rendbe tenni, és ez nálunk Kecskeméten igazgatóváltásnak volt köszönhető. Az új igazgatónk, Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet nyitott volt arra, hogy megoldjuk a régóta görgetett problémákat. Ezek a munkaidő beosztással, a munkahigiénével, a gyermekes dolgozók gondjaival, közösségépítő programokkal és a jutalmazással függtek össze.

A bérek tekintetében is újabb pozitív változások történtek, ami Igazgatónőn kívül az itt működő önkormányzatnak és a minisztériumnak is köszönhető. Remélem, hogy ez az egész ágazatra jellemző. Nagyon fontos lenne megtartani a bérekben ezt a növekvő tendenciát, főleg akkor, ha a 200 ezer forintos minimálbér bevezetésre kerül. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy csak akkor lehet vonzó a fiatalok számára ez a terület, ha rendesen meg vannak fizetve. A kulturális területen egyre nő a szakemberhiány, ezért fontos a szakképzés támogatása és a bérek folyamatos felzárkóztatása. Így a kulturális terület vonzó lehet a szakemberek számára.

A szakszervezet előtt álló feladatokról Nyíri Ákos így vélekedik: - Szeretném, hogy a jövőben is jó kapcsolatban tudjuk megvitatni a helyi ügyeket, és nagyon remélem, hogy számunkra előnyös kollektív szerződést sikerül kötnünk, amely tárgyalása jelenleg folyamatban van. Itt is szeretném felhívni a különböző területeken működő érdekképviseletek figyelmét, hogy a kollektív szerződésekben a közalkalmazotti léttel kapcsolatos előnyöket át lehet hozni a jogviszonyváltás utáni időkre!

Arról, hogyan fogadták a kulturális ágazat 20 %-os béremelésének hírét, Nyíri Ákos így fogalmaz: - Nagyon örülünk a döntésnek és természetesen nagy figyelemmel várjuk a pontos részleteket. Rendkívül fontos volt az ágazatban már régen időszerű pozitív változás, ami elősegíti a kulturális terület megerősödését. Végre nem kell a pályakezdőknek megélhetés miatt egy másik területet választani. Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha a bérrendezési folyamat a következő években is folytatódni fog.

Továbbra is nyitottak vagyunk a kulturális ágazatban dolgozók kérdéseire, várjuk a megkereséseket. Szeretnénk, ha minél többen részesei lennének a közösségünknek!

-l