Generációk közötti kapcsolat

2021. július 2-án a Honvédszakszervezet a „Generációk közötti kapcsolat” című GINOP-5.3.5-18-2020-00157 projekt keretében tájékoztatást és előadásokat tartott Székesfehérváron.  

Generációk közötti kapcsolat

A Honvédszakszervezet a Széchenyi-program keretében megjelent munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek elnevezésű GINOP_5.3.5-18 kódszámú felhívás keretében „Generációk közötti kapcsolat” című GINOP-5.3.5-18-2020-00157 projektről tartott tájékoztatást és előadásokat. A projekt alapvetése, hogy figyelemmel kell lenni a társadalom különböző generációra, az egyes generációk sajátos értékrendjeire, tulajdonságaira, problémáira, igényeire továbbá biztosítani kell a különféle generációk együttműködését a katonai műveletek, célok, feladatok megfelelő végrehajtása érdekében.

A tájékoztató ponton Lippai Csaba projekt munkatárs az érdeklődők kérdéseire válaszolt, valamint elősegítette a műhelymunka elvégzését. A már elkészült projekt kérdőíveket és a különböző szóróanyagokat átadta a vendégek részére. A résztvevők a szemléletformáló információs kampány kérdőívét nagy számban töltötték ki, melyet a kiértékelést követően Dr. Hajdók Marcell, a projekt szakmai megvalósítója használ fel a további szakmai anyagok elkészítéséhez. A projekt lezárása után az eredményeket, illetve a kutatási tapasztalatokat a Honvédszakszervezet a honlapján elérhetővé teszi.

Dr. Hajdók Marcell szakmai megvalósító két online előadásában tájékoztatta a meghívottakat:

A Generációk bemutatása a Magyar Honvédségnél és a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás, ágazatra szóló „generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken” témakörökkel kapcsolatban.

Czövek János elnök részletesen tájékoztatta a résztvevőket a projekt tartalmáról az előadás megtekintése közben felmerült kérdéseikre válaszolt, majd koordinálta a beszélgetést.

hsz.hu