Sérülékeny munkavállalói csoportok és a COVID-19

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség Pán-Európai Regionális Tanácsának (ITUC PERC) Női Bizottsága a FES- Kompetencia Központtal együttműködve  2021. június 1-én webináriumot szervezett a "Sérülékeny munkavállalói csoportok és a COVID-19" címmel, különös figyelmet fordítva a fogyatékossággal élők helyzetére.

Sérülékeny munkavállalói csoportok és a COVID-19

A 2030-as Menetrend a Fenntartható Fejlődésről kötelezettségvállalást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy senkit nem lehet leszakadni hagyni. A COVID-19 vírus miatti pandémia idején ez különösen fontos, mivel a járvány tovább erősített a fennálló egyenlőtlenségeket. A közvetlen egészségügyi válság és ennek a társadalmi és gazdasági következményeinek kezelésére szolgáló, befogadó és célzott intézkedések nélkül fennáll annak a veszélye, hogy a már hátrányos megkülönböztetéssel és kirekesztéssel küzdő csoportokat aránytalanul súlyosan érintik a járvány hatásai és még inkább leszakadnak majd, amikor a gazdaság kezd helyreállni.

A konferencia célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a sérülékeny csoportokra és arra, hogy szükséges ennek a kérdésnek a szakszervezeti napirendre történő felvétele. Ezen kívül a résztvevőknek lehetősége nyílt a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók és családjuk védelmét célzó stratégiák megvitatására. Az esemény egyik üzenete, hogy az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdítása a szakszervezeti munkában kiemelten fontos kell legyen, emellett hatékony képviseletet kell nyújtani a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok számára különös tekintettel a fogyatékossággal élő munkavállalókra.

A rendezvény előadói az Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) , az Európai Szakszervezeti SZÖVETSÉG (ETUC) , a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és az Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF) szakértői közül kerültek ki.

Anton Leppik, a PERC ügyvezető titkára köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a rendezvény fontos szerepet tölt be az ITUC V. kongresszusának előkészítéséhez szükséges konzultációs folyamat részeként. Ezt követően az ETUC tanácsadója, Ignacio Doreste az Európai Unió nőket, migránsokat, fiatalokat és fogyatékkal élőket érintő programjait ismertette és röviden kitért az ETUC kapcsoló álláspontjára. Az ILO ACTRAV képviselője, Faustina Van Aperen az ILO főigazgatójának szavaira hívta fel a résztvevők figyelmét: „a fogyatékossággal élő személyeket kiemelten kell kezelni a COVID-19 utáni helyreállítási tervekben”. A szakértő ismertette a fogyatékossággal élők előtt álló kihívásokat és hangsúlyozta a megfelelő szociális védelem és a munkahelyek alkalmazkodóképességének szükségességét. Bemutatta azokat a főbb intézkedéseket is, amelyeket a szakszervezetek felhasználhatnak a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére, és amelyek által bevonhatják a munkavállalók ezen csoportját a szakszervezeti munkába. A következő előadó Chidi King, az ITUC Egyenlőség Főosztályának igazgatója, a fogyatékkal élő személyek előtt álló akadályok felszámolásának fontosságáról beszélt és arról, hogy a szakszervezeteknek együtt kell működni a munkaadókkal annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a kiszolgáltatott helyzetű munkavállalók számára a minőségi munkavégezést.

A rendezvény második részében esettanulmányokat ismerhettünk meg többek között a német DGB, a török HAK-IS, a szerb CATUS és a Nezavistost munkatársaitól.

A rendezvény harmadik részében Kate Sang professzor mutatott be egy egyetemi kutatást a fogyatékkal élők szakszervezeti munkába való bevonásával kapcsolatban. Majd az Európai Fogyatékosságügyi Fórum képviselője, Pirkko Mahlamäki a fogyatékossággal élő nők szakszervezeten belüli részvételének fontosságáról és arról beszélt, hogy ez hogyan játszhat szerepet az érintettek teljesebb munkahelyi  részvételének elérésében.

A rendezvény a fő következtetései és a továbblépés módjai összefoglalva:  a PERC-nek ki kell dolgozni egy stratégiát a fogyatékkal élők tisztességes munkakörülményeiről, amely megvitatható a PERC Végrehajtó Bizottságának következő ülésén. Fontos és szükséges a szakszervezeti vezetők körében a tudatosság növelés. Célszerű a kollektív tárgyalásokon a  fogyatékosságra vonatkozó záradékok beillesztése, valamint a fogyatékossággal élők bevonása a tárgyalásokba. Speciális képzésekre van szükség a szakszervezeti tisztségviselők számára a fogyatékossággal élő személyekkel való együttműködésről és stratégiák megszervezéséről. Gondoskodni kell arról, hogy nemzeti szinten külön jogszabályok szülessenek erre a területre vonatkozóan, és lobbizni kell a fogyatékkal élők védelmét szolgáló ILO-egyezmények ratifikálása és végrehajtása érdekében (C 159, C111, C190). Szükség van a különböző országok helyzetének feltérképezésére és a PERC régió legjobb gyakorlatainak összegyűjtésére, valamint együttműködésre van szükség a nem kormányzati szervezetekkel és különösen az Európai Fogyatékosságügyi Fórummal.

Sz-Zs-B 

Forrás: https://perc.ituc-csi.org/Trade-unions-and-vulnerable-groups-in-the-context-of-the-Post-COVID-19-crisis-2340?lang=en