A munka világának kihívásai: a távmunka

2021. április 16-án a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség Pán- Európai Regionális Tanácsa és a Friedrich Ebert Stiftung kétnapos konferenciát szervezett a távmunka és az ilyen típusú munkaszervezési módok szabályozásának alakulásáról.

A munka világának kihívásai: a távmunka

A   távmunka gyorsan fejlődött a jelenlegi járvány előtt már jóval korábban is és különböző nemzeti és nemzetközi szabályok születtek erre vonatkozóan. Ez azonban nagyon kevés munkavállalót érintett. Főként meghatározott ágazatokban, speciális helyzetekben alkalmazták. A távmunkára vonatkozó szabályokat a munkavállalók és képviselőik annak érdekében szorgalmazták, hogy a munka és a magánélet egyensúlyát ezzel támogassák. A járványhelyzet miatti lezárások megváltoztatták ezt. A távmunka sokak számára kötelezővé vált. Ez mind a munkaadókat, mind a szakszervezeteket arra késztette, hogy sürgősen fektessék le a szabályokat a munka folytatásának biztosítása és a konfliktusok megelőzésének érdekében.

Victor Hugo Ricco, az ILO szakértője ismertette a COVID-19-el összefüggésben készült távmunkáról szóló útmutatót. Különböző forrásokat mutatott be, amelyek segíthetik az egyeztetéseket a nemzetközi szabályozás, a nemzeti jogszabályok és ezek keretének a kidolgozásában. Ezek között találhatók a munkavállalók meghatározott kategóriáinak érdekeivel foglalkozó speciális jogi eszközök és meglévő ágazati megállapodások is.

Nicola Countouris, az ETUI Kutatási Osztályának igazgatója a távmunka foglalkoztatásra gyakorolt ​​lehetséges hatásainak kockázataira összpontosított, különös tekintettel a „szerződéses elhatárolódás” új formáinak valószínű megjelenésére a vállalatok és a munkavállalók között. Ez olyan üzleti modellek terjedését jelenti, amikor a távmunkát végzőket önálló vállalkozókká minősítik át.

Paapa Danquah, az ITUC jogi osztályának munkatársa mutatta be az ITUC távmunkáról szóló jogi útmutatóját. Juliane Bir, az ETUC szakpolitikai vezetője beszélt az európai keretmegállapodásról és más alkalmazandó uniós mechanizmusokról felvázolva azt a munkát, amelyet az ETUC az európai szociális párbeszéden keresztül folytatott (pl. A digitalizációról). Maureen Hick, az UNI-Europa Finance igazgatója bemutatta az UNI 10 kulcsfontosságú elvét a távmunkára vonatkozóan és a közelmúltban a pénzügyi szektorban kötött megállapodásokat példaként.

Eckhard Voss ismertette az EPSU kollektív tárgyalásokra kiterjedő kutatási projektet: A távmunkára vonatkozó elvárások a közszolgálati dolgozók szemszögéből. Középpontjában az áll, hogy a különböző szintű kollektív szerződések hogyan tudják pótolni a meglévő szabályozási hiányosságokat nemzetközi és nemzeti szinten.

Susan Flocken, az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságának igazgatója ismertette az oktatási szektor legújabb fejleményeit és kihívásait a távoktatás szempontjából. Hangsúlyozta a tanárok szerepét lezárási időszakokban, valamint az oktatás privatizációjának és kereskedelmének további felgyorsításában a technológiák bővítése mellett.

Szabó-Zsura Brigitta (LIGA Szakszervezetek) a PERC Női Bizottságának alelnöke kiemelte a nemek közötti egyenlőség távmunkával összefüggő vonatkozásait és a munka- magánélet közötti egyensúly megteremtésének kihívásait. Elmondta, hogy a növekvő munkahelyi és a családon belüli erőszak kezelésének elengedhetetlen feltétele az ILO 190. számú egyezményének ratifikálása és elveinek gyakorlati megvalósításával. A PERC Női Bizottsága felhívta a figyelmet a kiszolgáltatott munkavállalói csoportokra, mint például a migránsok, a fekete gazdaságban dolgozók, a háztartási alkalmazottak stb., akiknek nincs hozzáférése a digitalizációhoz, és ezzel a lemaradás kockázatának vannak kitéve.

A rendezvényen nemzeti szabályozásra és fejlesztésekre vonatkozó példákat mutattak be a résztvevők Horvátországból, Montenegróból, Oroszországból és más országokból. A tapasztalatok megosztása folytatódik, a PERC és a FES Kompetencia Központ – A munka jövője együttműködésében is.

Forrás: https://perc.ituc-csi.org/New-realities-of-labour-in-the-Pan-European-region-remote-work-challenge-and