Biztosítani kell a munkavállalói részvételt

2021. április elsején virtuális ülést tartott az Európai Szakszervezeti Szövetség Munkavállalói részvétel a vezetésben - vállalati politikák munkacsoportja. Az ülés a „BREXIT hatása az Európai Üzemi Tanácsokra” témát vitatta meg.

Biztosítani kell a munkavállalói részvételt

2021. januárja óta egy Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás szabályozza az EU és az Egyesült Királyság közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatokat. A megállapodás ugyanakkor nyitva hagyta azt a kérdést, mi lesz az Egyesült Királyságban működő Európai Üzemi Tanácsokkal.

Az ülést megnyitó Isabelle Schömann (képünkön) elmondta, több cikk, elemzés jelent már meg a BREXIT-ről, de szakszervezeti szempontból az a kérdés, mindez milyen hatást gyakorol a munkavállalókra. A kilépés mintegy 700 vállalatot érintett, amelyek együttesen 200 ezer dolgozót foglalkoztatnak. Ezen munkavállalók képviselete vált kérdésessé a Brexit-tel.

Alina Cochon, az IndustriALL vezetője hozzátette, mindenki számára csalódást okozott a végleges megállapodás. Az Egyesült Királyságban működő cégek ezentúl a saját törvényeik szerint működnek tovább. Ezt követően rátért arra, hogy a brit kilépés milyen szociális, gazdasági hatást gyakorolt az érintett cégekre. Elmondta, Írországot érintette a legjobban a kilépés, hiszen a legszorosabb gazdasági kapcsolatot az ír vállalatok ápoltak az Egyesült Királyság vállalkozásaival. Ezért öszönözte a jelenlévő szakszervezeti képviselőket az ír kollégákkal történő kapcsolattartásra.

A következő hozzászóló Johnatan Hoyward, az Unite Uk elnöke elmondta, nem szabad, hogy a kilépés negatív hatással legyen az itt dolgozók szociális juttatásaira, fenn kell tartani az információs és konzultációs lehetőséget, amíg lehet. Hozzátette, a kilépéssel hivatalosan megszűnt a részvételi lehetőség az Európai Üzemi Tanácsokban, ugyanakkor transznacionális kérdések tárgyalásánál mindenképpen részvételi lehetőséget kell biztosítani a brit munkavállalóknak. Kifejtette véleményét, ami szerint új megállapodást kell létrehozni, majd elfogadni, amely megengedi az Egyesült Királyságban lévő vállalkozásoknak, hogy valamilyen módon részt vegyenek az Európai Üzemi Tanácsok működésében. Ez azonban nem egyszerű, tette hozzá, mert módosítani kell hozzá a jelenlegi jogszabályokat.

René Répási, a Rotterdámi egyetem kutatója osztotta az álláspontját. Véleménye szerint a megállapodások jelentős része politikai-, nem pedig gazdasági megállapodás. Azért, hogy meg lehessen védeni az Európai Üzemi Tanácsok jogait, általános szabályozásra van szükség. A munkavállalók az információs és konzultációs jogukat ugyan elvesztették a brit kilépéssel, de a participációs, azaz részvételi jogot mindenképpen meg kell tartani.

Isabelle Schöman összefoglalta a hozzászólásokat, amelyekből kirajzolódott, hogy a kilépés egyértelműen negatív hatásokkal járt, és reményét fejezte ki, hogy új szerződésekkel el lehet érni, hogy megmaradjanak az eddig elért szociális juttatások, és a munkavállalói részvételt is biztosítani lehessen.

Kanizslai László