Tudhatja-e a munkáltató, hogy védett-e a dolgozó?

2021. április elsején a Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság állásfoglalást adott ki, amely szerint a munkáltató bizonyos esetekben megtudhatja, védett-e a munkavállaló.

Tudhatja-e a munkáltató, hogy védett-e a dolgozó?

A NAIH tájékoztatót adott ki a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerhetőségéről.

A jogi rendelkezések mindenekelőtt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó jogviszonyokra irányadó, és az abban foglaltak kizárólag a jelenlegi – tehát az annak kiadásakor fennálló – járványügyi helyzetben alkalmazandóak.

Mivel a COVID-19 elleni oltás egészségügyi adatnak minősül, a munkáltatónak meg határozni a személyes adatok kezelésének pontos célját és az adatkezelés jogszerűségét alátámasztó jogalapot.

A NAIH álláspontja szerint munkajogi, munkavédelmi, foglalkozásegészségügyi, valamint munkaszervezési céllal, e körben kiemelve a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciók felmérésére vonatkozó – objektív szempontok alapján elvégzett – kockázatelemzés alapján, egyes munkakörökben vagy foglalkoztatotti személyi kör esetében szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerése a többi munkavállaló, valamint a munkavállalóval potenciálisan kapcsolatba kerülő harmadik személyek (ügyfelek) élete és egészségének védelme, illetve ehhez kapcsolódóan a munkáltató kötelezettségeinek történő megfelelés szempontjából.

A részletes szabályozás a mellékletből letölthető.


Letölthető dokumentumok:

NAIH-3903-1-2021.pdf