A válságkezelő intézkedések meghosszabbításáért

Az európai szociális partnerek közös levélben fordultak az európai munkaügyi - és pénzügyminiszterekhez az ECOFIN (EU-s gazdasági és pénzügyminiszterek) december 1-ei, és az EPSCO (az unió foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi ügyekkel foglalkozó EU tanácsa) december 2-3-ai online ülése előtt.

A válságkezelő intézkedések meghosszabbításáért

A COVID19 világjárvány második hullámával szembesülve az összes uniós tagállamban lezárásokat vagy korlátozásokat vezettek be, mely munkavállalók tízmillióit teszi ki a munkanélkülivé válás veszélyének, míg a forgalomkiesés vállalkozások millióit sodorja csőd közeli állapotba.

Az európai szociális partnerek közös levelükben üdvözlik a munkavállalókat és vállalkozásokat megsegítő válságkezelési intézkedéseket, melyeket a legtöbb esetben a második hullám idejére is meghosszabbítottak, azonban aggodalmukat fejezik ki, hogy ez nem minden tagállamban történt meg, ezért az aláíró felek az átfogó sürgősségi intézkedések meghosszabbításának és kiterjesztésének fontosságát hangsúlyozzák minden tagállamban, amíg az EU-s helyreállítási finanszírozási alap rendelkezésre nem áll.

A levél kiemeli, hogy a szociális partnerek hozzájárulása elengedhetetlen a fellendülés sikeréhez, valamint ahhoz, hogy a zöld és digitális átmenet társadalmilag fenntartható, befogadó és gazdaságilag megvalósítható legyen, így kiemelkedő fontosságú a szociális partnerek bevonásának biztosítása a nemzeti helyreállítási programok kidolgozásában és végrehajtásában, különös tekintettel az igazságos átmenetre (just transition), az iparpolitikára és a közszolgáltatásokra.