Gazdaságvédelmi intézkedések

A Magyar közlöny 2020. évi 242. számában megjelent a Kormány 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről, amely adókedvezményekről, a szálláshely-szolgáltatók foglalásaik kieséséből származó költségeinek megtérítéséről és bértámogatások nyújtásáról rendelkezik.

Gazdaságvédelmi intézkedések

Adófizetési kedvezmény

A felsorolt vállalkozásoknak nem kell teljesítenie november hónapra a következő adókötelezettségeket: a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás. Továbbá a kisvállalatok adókötelezettsége megállapításánál nem kisvállalati adóalap a személyi jellegű kifizetések összege.

Adókedvezményekre a következő főtevékenységet folytató vállalkozások jogosultak: 1. Éttermi, mozgó vendéglátás, 2. Rendezvényi étkeztetés, 3. Italszolgáltatás, 4. Filmvetítés, 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése , 6. Sport és szabadidős képzés, 7. Előadó-művészet, 8. Előadó-művészetet kiegészítő , 9. Művészeti létesítmények működtetése, 10. Múzeumi tevékenység, 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése, 12. Sportlétesítmény működtetése, 13. Sportegyesületi, 14. Testedzési szolgáltatás, 15. Egyéb sporttevékenység, 16. Vidámparki, szórakoztatóparki , 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (közfürdők), vagy 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a  kifizető az  e  rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a  munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg novemberben A mentesség igénybevételének feltétele, hogy a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna, és a a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

Szálláshely-szolgáltatók jövedelempótlása

Szálláshely-szolgáltatásoknál Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át, feltéve ha a foglalkoztató a november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát fenntartja, a munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti. A megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

Bértámogatás igénybevétele

A fenti vállalkozások részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A  támogatás, illetve az  arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra.

A rendelet 2020. november 11-én lépett hatályba.