A foglakoztatók 68 százalékánál jogsértések

2020. június 23-án az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya kiadta a munkaügyi hatóság 2020. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól szóló jelentését.

A foglakoztatók 68 százalékánál jogsértések

A hatóság tájékoztatása szerint 2020. március 31-ig 4 123 munkáltatót ellenőriztek, és a vizsgálatok során a foglalkoztatók 68 %-nál tártak fel munkaügyi jogsértéseket. 2019. első negyedévhez viszonyítva az ellenőrzések számában (2019. március 31-ig: 5 887 db) csökkenés, míg a szabálytalan munkáltatók arányában (2019. március 31-ig 60 %) nagyobb növekedés figyelhető meg.

A jelentés felhívja a figyelmet, hogy 2020. március közepétől a hatósági munkát - a munkaügyi szakügyintézők és az ügyfelek egészségének védelme érdekében - átszervezték a kormányhivatalok munkaügyi hatóságai. A helyszíni ellenőrzések száma csökkent, elsődleges szempont volt a már megkezdett ellenőrzések lezárása, valamint a panaszok, illetve közérdekű bejelentések kivizsgálása, melyek jellemzően több szabálytalanság megállapítását eredményezik. Ennek következtében a 2020. első negyedéves statisztikai adatok torzító hatást kelthetnek.

A jelentés külön kiemeli a feketefoglalkoztatás kérdéskörét, és megállapítja, hogy az ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók aránya a vizsgált időszakot figyelembe véve 2011-től kezdve 2020. I. negyedévben volt a legmagasabb. 

A teljes jelentés a mellékletből letölthető. 

-l


Letölthető dokumentumok:

200623-ITM.MU.ell.tapasztalatai.2020.I.pdf