Az Európai Szakszervezeti Szövetség állásfoglalása a járványról

2020. június 9-én az Európai Szakszervezeti Szövetség állásfoglalást adott ki a COVID-19 kitöréséről és a kilábalási stratégiáról.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség állásfoglalása a járványról

A COVID-19 világjárvány és annak következményei veszélybe sodorták az európai projektet és a demokráciát. Az európai kormányok által elfogadott zárlatok és a veszélyhelyzettel való szembenézés szörnyű következményekkel jártak a gazdasági recesszió, a tömeges munkanélküliség, a mozgás szabadságának korlátozása, a munkakörülmények és jogok, a fokozott egyenlőtlenség és a társadalmi kirekesztés terén.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) számára prioritás volt a polgárok és a munkavállalók egészsége, a munkahelyek és jogok védelme, a zárlati intézkedések meghozatala során. Amikor sor kerül ezen intézkedések enyhítésére a gazdasági tevékenység fokozatos megindítására, a polgárok és a munkavállalók egészségét és biztonságát teljes mértékben meg kell védeni.

A pénzügyi válság pusztító hatást gyakorolt az egészségügyi rendszerekre és közszolgáltatásra, bizonyítva, hogy a csökkentések és a privatizáció nem volt megfelelő recept az emberek és társadalmaink biztonsága szempontjából. A megszorító politikák, a neoliberális megközelítés a költségvetési politikák esetében és a verseny, a kereskedelem terén, az állami és magánberuházások drámai csökkenéséhez vezetett, valamint ahhoz, hogy sok tagállam nem volt képes megfelelő egészségügyi- és szociális ellátásokat biztosítani a lakosság és a munkavállalók védelme érdekében.

A reagálás a járvány kitörésére a tagállamok koordinációja és az uniós kezdeményezések tekintetében nagyon későn jött. A munkavállalók, az egészségügyi rendszerek és a válság által sújtott vállalatok támogatására bevezetett sürgősségi intézkedések még mindig komoly korlátokkal bírnak: sok munkavállalót és a vállalatot nem támogatják ezek az intézkedések, amelyek gyakran nem megfelelőek, míg sok esetben a kihelyezett források nem érték el a címzetteket, konkrét segítséget adva. Ezt a lehető leghamarabb ki kell javítani.

Mindezen túl egyes kormányok ürügyként használták a járványt, támadást intézve az emberi, munkavállalói és szakszervezeti jogok, különösen a kollektív alku ellen. Ez a helyzet, a növekvő gazdasági és társadalmi vészhelyzettel együtt, erősíti az emberek kétségbeesését és haragját, amit a szélsőjobboldali populista és Európa-ellenes erők kihasználnak a politikai tér visszaszerzésére.

A normálishoz való visszatérés elfogadhatatlan, amennyiben ez a korábbi, megszokott ügymenetet jelenti. Egy egészséges európai válaszra van szükség a gazdasági recesszió, a munkanélküliség és a szegénység mélyülésének a megelőzéséhez és visszaszorításához, az európai projekt és a demokrácia újjáépítéséhez. Az EU válaszúthoz érkezett: vagy jelentős 2 irányváltást tesz, és elkötelezi magát az alapító elvek mellett, vagy példátlan politikai válsággal fog szembenézni.

Az ESZSZ a kezdetektől sürgette, hogy az uniós intézmények és tagállamok haladéktalanul világos, ambiciózus és összehangolt helyreállítási stratégiát folytassanak. Támogatjuk a helyreállítást, ami fenntarthatóbb, befogadóbb és méltányosabb gazdasági modellre és szociális piacgazdaságra épül, ahol a tiszteletben tartják a környezeti igényeket, az emberek szolgálatába állítják a digitális innovációt, védve az európai gazdaságot, jelentős költségvetési forrásokkal élénkítve a beruházásokat és a minőségi munkahelyek teremtését, biztosítva a profit és a bérek közötti méltányos elosztást, védve a munkavállalói és szociális jogokat, helyreállítva és megerősítve a közszolgáltatásokat – különösen az egészségügyi ellátást és a képzést, valamint biztosítva az egyetemes szociális védelmet.

Az Európai Bizottság által javasolt gazdaságélénkítési terv, amely épített és bővítette a Franciaország és Németország által előterjesztett javaslatot, számos ESZSZ követelést tartalmaz, jelentős lépés a helyes irányba. Az ESZSZ támogatja, hogy a tagállamok számára jelentős beruházási finanszírozási program induljon, a pénznek a közös adósságinstrumentumokon keresztül történő, a tagállamok által garantált az Európai Bizottság saját forrásainak növelése révén, elkerülve ezáltal a további fenntarthatatlan adósságok keletkezését az uniós országokban.

A gazdaságélénkítési stratégiának helyre kell hoznia a válság okozta károkat, és szolidaritáson, gazdasági és társadalmi konvergencián, kohézión alapuló új gazdasági szociális modellt kell építenie, végül szakítva a megszorító politikákkal. A Stabilitási Paktum felfüggesztése lehetővé tette a szükséges vészhelyzeti intézkedések meghozatalát, de csak az EU gazdasági és szociális kormányzási és szemeszterfolyamatának radikális felülvizsgálata biztosíthatja a méltányos fellendülést.

A recesszióból való kikerülésre irányuló beruházásoknak hozzá kell járulniuk az EU éghajlatpolitikai kötelezettségvállalásaihoz és a munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemhez - ezeknek átfogó feltételként kell szerepelniük valamennyi finanszírozáshoz. Erőteljesen kell támogatni a közszolgáltatásokat, az egészségügyet, az oktatást és képzést, a szociális védelmi rendszereket és szociális infrastruktúrákat.

Fontos az EU saját forrásainak növelése a kibocsátáskereskedelmi, a szén-dioxid kibocsátáskiigazítási mechanizmusra alapulva és a nagyvállalatok tevékenységének megadóztatása révén, beleértve az új digitális adót és a nem újrahasznosított műanyagokra kivetett adót. Gátat kell szabni a tisztességtelen adóversenynek, az uniós minimális társasági adóalap és társasági adókulcs révén, és az adóparadicsomok elleni fokozott küzdelemmel, az adókijátszás, az adókikerülés és a csalás ellenében.

Az ESZSZ elvárja, hogy a gazdaságélénkítési stratégia minden szinten az átmenetre összpontosítson, az uniós iparágak és gazdasági ágazatok megerősítésével, a munkavállalók támogatásával, akiket a fizetésképtelenségi és szerkezetátalakítási folyamatok hoznak lehetetlen helyzetbe. Szükséges az európai ellátási láncok átalakítása, hogy azok fenntarthatóbbak legyenek, szükséges az európai versenyszabályok újra tervezése, valamint a 3 kereskedelempolitikánk méltányosabbá és befogadóbbá tétele, különösen a kötelező és kikényszeríthető munkaügyi rendelkezések alkalmazásával a kereskedelmi megállapodásokban.

Az EU nem adhat pénzt a vállalkozásoknak anélkül, hogy ellenőrzést gyakorolna azok viselkedése felett. A gazdaságélénkítési terv finanszírozását a tisztességes munkahelyek biztosításához, az adófizetéshez és az igazságos átmenethez, elfogadott éghajlati célok eléréséhez kell kötni. Fontos, hogy a szakszervezetekkel tárgyalni nem hajlandó vállalatok ne kapjanak támogatást, vagy más közbeszerzési szerződést.

Az ESZSZ mindig is azt követelte, hogy a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása a kilábalás finanszírozásának egyik feltétele legyen, ugyanakkor hangsúlyozva, hogy a munkavállalói, a szakszervezeti és a szociális jogok, a szociális párbeszéd, valamint a gazdasági és munkahelyi demokrácia, a szociális jogok európai pillére és az ENSZ 2030 menetrendje bármely támogatás, finanszírozás előfeltétele legyen.

Az is nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság megerősítsen minden olyan kezdeményezést, ami erősíti a tisztességes és társadalmilag fenntartható fellendülést, miközben szélesíti a szomszédsági, fejlesztési és nemzetközi együttműködési politikát, megerősíti elkötelezettségét egy európai demokrácia cselekvési terv, valamint az Európa jövőjéről szóló konferencia mellett.

A jelenlegi rendkívüli körülmények között a szolidaritásra minden eddiginél nagyobb szükség van. Egy ambiciózus stratégia nélkül, amely valamennyi tagállam közös támogatását élvezi, és amelyet az EU egy közösségi szellemben vezet, Európa nem lehet sikeres.

Ezért az ESZSZ minden kormányt arra kér, hogy felelősséget vállalva félretéve megosztottságaikat törekedjenek a helyreállítási stratégia gyors jóváhagyására és végrehajtására - ami még nem elég, de sürgősen szükséges. Az európai munkavállalóknak és polgároknak segítségre van szükségük és nem várhatnak tovább.

Az ESZSZ tagszervezeteivel együtt kész hozzájárulni a nemzeti és ágazati gazdaságélénkítési tervek kidolgozásához, hogy a kilábalási stratégiák teljes körben működőképesek legyenek. Hatékony szociális párbeszédre, valamint a szakszervezetek és a szociális partnerek teljes körű bevonására szólítunk fel a legmagasabb szinten, az uniós intézményekkel és a tagállamok kormányaival.

Az európai demokrácia, a gazdaság és a társadalmi kohézió jövője forog kockán. Az európai szakszervezeti mozgalom mindig is kiállt az európai projekt mellett, egy olyan unió érdekében, ami védi polgárait és a dolgozó embereket. Az Európai Szakszervezeti Szövetség, amely valamennyi ország valamennyi munkavállalóját képviseli, egységesen szólít fel a szolidaritás, a jogok, valamint a szociális és környezeti jogok igazságosabb Európáért.


(a dokumentumot a tagszervezetek az Európai Szakszervezeti Szövetség 2020. június 9-i végrehajtó Bizottsági ülésén fogadták el)