Aláírásgyűjtést indít a MOSZ

2020. június 5-én a Magyar Orvosok Szakszervezete aláírásgyűjtést indított, annak érdekében, hogy a kormány vonja vissza az egészségügyi dolgozók külföldi utazására vonatkozó korlátozást. A LIGA Szakszervezetek felkéri tagszervezeteit, hogy támogassák a MOSZ kezdeményezését.

Aláírásgyűjtést indít a MOSZ

A petíciót a következő webhelyen lehet aláírni: 

https://szabad.ahang.hu/petitions/vonja-vissza-a-kormany-az-egeszsegugyi-dolgozok-utazasi-korlatozasat

A Magyar Orvosok Szakszervezete közleményében világossá tette, hogy azért döntött a petíció indítása mellett, hogy felhívja a figyelmet erre az aránytalan – és ebben a formájában szükségtelen, sok kárt okozó rendelkezésre.

A MOSZ véleménye szerint "Számtalan, jóval kevésbé korlátozó módszer áll egy munkáltatónak - akár a közszférában, akár a magánszférában tölt be ilyen pozíciót - a rendelkezésére ahhoz, hogy a szükséges munkavállalói jelenlétet biztosítsa, ezek közül mindegyik sokkal kevésbé korlátozó, mint a szóban forgó teljes körű kiutazási tilalom. Ezek közé tartozik például a szabadságról történő visszahívás - ebben az esetben egyértelműen szabályozott a munkáltató kártalanítási kötelezettsége, ami a jelenlegi, általános tiltás esetén teljesen bizonytalan. Jelenleg tisztázatlan, hogy hova fordulhat kártalanításért az az orvos, vagy más egészségügyi dolgozó, akinek a korlátozás miatt kiesett több havi munkabére, és már hosszú ideje lefoglalt utazása veszett oda. Végezetül a szervezet hangsúlyozza, hogy vélemnéye szerint az egészségügy humánerőforrás-problémájának megoldására nem a kényszer, vagy az általános érvényű tiltás a megoldás, hanem a megfelelő bér és a megfelelő munkakörülmények biztosítása." 

Tájékoztatásul közöljük a MOSZ levelét: 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Kormánytagok!

Az egészségügyi dolgozók külföldre utazását 2020. március 12. óta mind a mai napig korlátozza a Kormány - először a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontja, majd a 81/2020. (IV.1.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdés a) pontja alapján. Lassan három hónapja Magyarország területét egészségügyi végzettséggel rendelkező személy kizárólag az ágazati miniszter engedélyével hagyhatja el – ha kap engedélyt egyáltalán.

A Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöksége május közepén levélben fordult a Kormány két tagjához, Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszteréhez és Pintér Sándor belügyminiszterhez azért, hogy intézkedjenek az alapjogokat korlátozó rendelkezés mielőbbi visszavonásáról. Válasz nem érkezett, és a kifogásolt korlátozó rendelkezés visszavonására sem került sor.

Az egészségügyi dolgozók komoly, áldozatos munkát végeznek folyamatosan, és helyt álltak a járvány során eddig is. Elkötelezett munkájukra továbbra is számíthat mind a lakosság, mind pedig a Kormány.

A korlátozások fokozatosan feloldásra kerülnek, és a szomszédos országok sorra megnyitják határaikat. Az egészségügyi dolgozók azonban továbbra is csak miniszteri engedéllyel utazhatnak külföldre.

Az 1997. évi CLIV. törvényben rögzített definíció szerint "egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy".

A hivatkozott kormányrendelet tehát vonatkozik mindenkire, akinek egészségügyi végzettsége van, függetlenül attól, hogy jogosult-e Magyarországon egészségügyi tevékenység végzésre: van-e működési engedélye, kamarai tagsága, vagy életvitelszerűen él, avagy sem Magyarországon. A jelenlegi szabályozási formában az egészségügyi végzettséggel rendelkezők külföldre utazásának korlátozása egyértelműen sérti az arányosság és szükségesség alapelvét.

Ez a korlátozás kifejezetten szembe megy az Európai Bizottság (2020/C 102 I/03) Közleményében rögzített iránymutatásokkal. A Közleményben rögzítésre került, hogy "Bár a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának korlátozása közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból indokolható lehet, a korlátozásoknak szükségeseknek és arányosaknak kell lenniük, továbbá objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokon kell alapulniuk."

Az iránymutatás külön kitér arra is, hogy az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi személygondozási feladatokat ellátó munkavállalók, valamint az egészségügyi kutatásban dolgozók számára lehetővé kell tenni a fogadó tagállam területére való belépést és a munkahely akadálytalan megközelítését. Ezen kritériumoknak az érvényben lévő kormányrendelet egyáltalán nem felel meg.

A személyek szabad mozgása és a szabad munkavállalás az Alaptörvényben és az Európai Unió szerződéseiben lefektetett olyan alapjog, amelyeknek a jelenlegi példátlan korlátozása kifejezetten káros, nagy stressz forrása. Az érintetteknek és családjaiknak sok esetben jelentős anyagi kárt, illetve hatalmas, pénzben nem kifejezhető veszteséget okoz.

Többen arról számoltak be, hogy a benyújtott kiutazási kérelmeikre sokszor későn, nehézkesen vagy egyáltalán nem kaptak választ, illetve többen elutasító választ kaptak annak ellenére, hogy alapos indokkal, pld. állandó munkahelyükre való eljutás céljából készültek külföldre. Ez a rendelkezés tehát tovább fokozza az egészségügyi dolgozók kiszolgáltatottságát.

A jelenlegi engedélyezési gyakorlat átláthatatlan, esetleges és kiszámíthatatlan. Hiányzik az objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokon alapuló feltételrendszer megalkotása, és annak az érintettekkel való megismertetése, így ez ebben a jelenlegi formában jogbizonytalanságot eredményez.

Egyetértünk Lamm Vanda, az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnökének, az MTA honlapján megjelent véleményével, miszerint a társadalom és a Kormány nem kívánhatja egy egészségügyi végzettséggel rendelkező személytől azt, amit egy katonától!

Fentiekre tekintettel határozottan kérjük Miniszterelnök Urat és a Kormány tagjait, hogy az egészségügyi dolgozók külföldre utazásának korlátozására vonatkozó rendelkezést haladéktalanul vonják vissza!

Tisztelettel:

dr. Elek Norbert, a MOSZ elnöke
dr. Kucsinka Katalin, a MOSZ alelnöke
dr. Tóth Judit Mária, a MOSZ alelnöke
dr. Tornai Zoltán, a MOSZ felügyelőbizottságának tagja
dr. Kónya Zsuzsanna Terézia, ügyvéd