A veszélyhelyzet utáni időkre készülve

2020. május 25-én – videókonferencia keretében – a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma megtartotta heti ülését. A résztvevők többek között tájékoztatást kaptak a munkaerőpiac helyzetéről, a munkahelyteremtést támogató programról, és a kormány által meghirdetett informatikai képzésről.  

A veszélyhelyzet utáni időkre készülve


1., A kormányzati oldal részéről tájékoztatást kaptunk a munkaerőpiac helyzetéről.

Helyettes államtitkár Úr elmondta, hogy áprilisi adatok alapján 330 000 fő munkanélküli volt, 50 ezer fővel több, mint márciusban.

Ebből 170 000 fő jövedelempótló támogatásban részesül.

Munkahelyvédelmi bértámogatásra eddig 110 000 főre érkezett kérelem, 70 ezret már elbíráltak. Ez 9 ezer vállalatot érint.
kutatás-fejlesztési támogatásra 545 cég pályázott, több, mint 10 000 munkavállalóra, ebből már mintegy 6 000 fő pozitív támogatásban részesült.

Az elmúlt héten indult Munkahelyteremtést-támogató program iránt nagy az érdeklődés, a kérelmek benyújtása megkezdődött.

 • a támogatás a 2002.05.16-i állományi létszám figyelembe vételével a regisztrált álláskeresők foglalkoztatása esetén igényelhető
 • arra is igénybe lehet venni, aki álláskeresőként támogatásban nem részesül, de regisztráltként nyilvántartják
 • a bértámogatás (amely magában foglalja a bért és a járulékokat is) 6 hónapos időtartamra igényelhető, további 3 hónapos foglalkoztatási kötelezettség mellett
  összege max. 200.000.-Ft/fő (nettó 112.000.-Ft/fő) /a munkáltató e fölött további bért, béren kívüli, stb. juttatást is nyújthat természetesen/
 • A múlt alkalommal felvetett javaslatunkra, miszerint a vendéglátóiparban kezdődjenek ellenőrzések a fekete foglalkoztatás csökkentésére, az államtitkárság válasza szerint a vészhelyzet előtti tervnek megfelelően kezdődnek meg az ellenőrzések, szeptember- október hónapban.

A kormány által meghirdetett és támogatott informatikai képzésre május 11-22 között lehetett jelentkezni, ez egy 8 hetes program, napi 2-6 óra és vizsgával zárul. A programra 61 880 fő jelentkezett. A programban részt vevőknek lehetőségük lesz további IT képzésen részt venni, szintén erre a célra meghirdetett programok keretében.

2. A LIGA Szakszervezetek részéről felvetésre került:

 • Az állami tulajdonú vállalatok létszámigényének felmérése zajlik, eddig 64 cég adatai állnak rendelkezésre. Kérdésünk, hogy tudnak-e adatokat mondani a felmérésről, az állami vállalatok létszámhelyzetéről, valamint arról, hogy hol, mekkora a felvevőképesség a regisztrált munkanélküliek számára.
  Ezzel összefüggésben jeleztük, hogy a LIGA által lefedett vállalatok részéről nagy az érdeklődés a Munkahelyteremtő-támogatás iránt. Azoknál a cégeknél, ahol eddig is folyamatos munkavégzés zajlott, sőt a megrendelés állományuk még növekedett is az elmúlt időszakban, ott szükség van további munkaerő felvételre.
 • Megkérdeztük, hogy amennyiben a veszélyhelyzet megszűnik, milyen átmeneti intézkedésekre készül a kormányzat? Várhatók-e újabb változások a munkajogi szabályozás (Mt.) területén?
 • Felvetettük továbbá, hogy azon egészségügyi szakemberek, orvosok, katonák, rendőrök, stb., akik a vészhelyzetben csak engedéllyel utazhattak külföldre, a veszélyhelyzetet követően korlátozás nélkül utazhatnak vagy készülnek további szabályozással az érintett foglalkoztatotti csoportokra vonatkozóan?
   

A munkavállalói oldal részéről elhangzott továbbá:

 • A felvetésünkhöz kapcsolódva további kérdésként merült fel az állami vállalatok vonatkozásában, hogy mi a helyzet a bérrendezés tárgyában azoknál a cégeknél, ahol nem jött létre a megállapodás, mint pl. a posta, vagy a vízügy.
 • az Eütv. 70.§-a kapcsán van-e előrelépés
  (emlékeztetőül: / 70. § A járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi zárlat, továbbá a járványügyi ellenőrzés idején az azok végrehajtásával összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó hordozónak fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet az állam a fertőző beteg, illetve a kórokozó hordozó részére megtéríti./

A munkaadói oldal részéről kérdés volt, hogy:

 • az informatikai képzésen résztvevők kapnak-e lezáró okiratot a program elvégzéséről, ami feljogosítja a további állami finanszírozású képzésen való részvételre?
 • a munkahelyteremtő-támogatással kapcsolatban melyek azok a feltétlenül fontos kritériumok, amire figyelni kell?

A fenti felvetésekre összegzésképpen a válaszok:

A kormányzati oldal reagálásában jelezte, hogy az állami vállalatok munkaerő igényének felmérése még folyamatban van, arról később tudnak tájékoztatást adni.

Az IT képzésen résztvevők kapnak írásos, lezáró dokumentumot a program elvégzéséről.

A munkahelyteremtő - támogatás kizárólag regisztrált álláskereső után jár, részletekről, feltételekről írásban kapunk tájékoztatást.

dr. Mészáros Melinda, Buzásné Putz Erzsébe