Bértámogatás az újrakezdéshez

2020. május 18-án – videókonferencia keretében – megtartott VKF ülésen a LIGA Szakszervezetek részéről elhangzott, hogy előremutató a foglalkoztatás bővítését célzó bértámogatás rendszere, de a támogatások mellett a fokozott és megnövelt munkaügyi ellenőrzésekre is szükség van a fekete foglalkoztatás megakadályozása, illetve csökkentése érdekében.

Bértámogatás az újrakezdéshez

1., Kormányzati oldal részéről: Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár tájékoztatójában elmondta:

Munkahelyvédelmi bértámogatásra 2020. május 16-ig:

 • 6800 telephely 90000 fő munkavállalóra adott be kérelmet, ennek összege 15 milliárd Ft
 • kutatás-fejlesztési támogatásra 506 cég pályázott, mintegy 8300 főre, 6 milliárd Ft értékben.

Ezek összességében nagyságrendileg 7300 vállalatra (telephely), több mint 98 000 munkavállalóra vetítve megközelítőleg 21 milliárd Ft.-o tesznek ki.

Az igények továbbra is növekvő mértéket mutatnak, a program igénybevételi lehetőségének meghosszabbítását – a VKF szociális partnereinek javaslatára – a tárca támogatja. A támogatások feldolgozása folyamatos, a nagy létszámú támogatási igényt kezelő megyék esetében a minisztérium is segítséget nyújt a feldolgozásban a határidők betartása érdekében. A fenti számok alatt a beadott pályázatokat értjük, a következő ülésen a már elbírált pályázati számokról is tájékoztatást kapunk.

Továbbra is FONTOS! A csökkentett munkaidős bértámogatás részletei megtalálhatók az nfsz.munka.hu oldalon (pontos hivatkozás: https://nfsz.munka.hu/cikk/601/). Kérjük, hogy a benyújtás előtt a munkáltatók minden esetben tájékozódjanak, hiszen a hiánypótlás a határidőket meghosszabbíthatja.

A legutóbbi VKF ülésen elhangzott felvetéseinknek megfelelően: összeállításra és feltöltésre került a leggyakrabban beérkezett kérdések, valamint az azokra adott válaszok gyűjteménye is (pontos hivatkozás: https://nfsz.munka.hu/cikk/702/), ezt igény szerint bővítik.

Amennyiben a támogatással kapcsolatosan további kérdés merülne fel, azt a munkahelyvedelem@itm.gov.hu e-mail címen lehet jelezni. Nagyságrendileg naponta mintegy 100 kérdés érkezik erre a címre és az ITM ügyfélszolgálatára, melyekre legkésőbb 3-4 napon belül válaszolnak. /

A mai naptól igényelhető új elem:

A foglalkoztatás segítésével (munkahelyteremtéssel) kapcsolatos program (munkahelyteremtő bértámogatás):

 • a program a meglévő EU források átcsoportosításával, de minimis (csekély összegű) támogatásként igényelhető a munkáltatók által a mai nappal kezdődően
  a támogatás a 2002.05.16-i állományi létszám figyelembe vételével a regisztrált álláskeresők foglalkoztatása esetén igényelhető
 • arra is igénybe lehet venni, aki álláskeresőként támogatásban nem részesül, de regisztráltként nyilvántartják
 • a programra 80 milliárd forint került elkülönítésre (ez kb.70 ezer munkahelyet jelenthet)
 • a bértámogatás (amely magában foglalja a bért és a járulékokat is) 6 hónapos időtartamra igényelhető, további 3 hónapos foglalkoztatási kötelezettség mellett
  összege max. 200.000.-Ft/fő (nettó 112.000.-Ft/fő) /a munkáltató e fölött további bért, béren kívüli, stb. juttatást is nyújthat természetesen/
 • kérelem benyújtása: egyoldalas egyszerűsített nyomtatványon (+2 melléklet) cégkapun keresztül a járási /kerületi foglalkoztatási osztályok részére
 • elbírálási határidő: 8 nap (amelybe a hiánypótlás nem számít bele).


A munkahelyteremtő bértámogatás mellett igényelhető még: helyközi utazási támogatás és csoportos (a munkáltató által biztosított) utazási támogatás is.

A támogatások a már meglévő jogszabályi rendelkezések (Flt., kapcsolódó rendeletek) alapján biztosítottak.

A támogatások részletes szabályai megtalálhatók a mai naptól az alábbi címen: www. munka.hu.

Korábbi kérdések, javaslatok kapcsán elhangzottak:

 • az Eütv. 70.§-a kapcsán, mivel alkotmányossági kérdés is felmerült, az EMMI az igazságügyi tárcával egyeztet
  / 70. § A járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi zárlat, továbbá a járványügyi ellenőrzés idején az azok végrehajtásával összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó hordozónak fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet az állam a fertőző beteg, illetve a kórokozó hordozó részére megtéríti./

3., A LIGA Szakszervezetek részéről jeleztük az alábbiakat:

 • előremutatónak tartjuk a foglalkoztatás bővítését célzó bértámogatás rendszerét, melyet szervezetünk részéről a vendéglátás és a turizmus területén kiemelten fontosnak tartunk
 • a fenti ágazatban reprezentatív tagszervezetünk a VISZ részéről is kezdeményezetten jeleztük, hogy a támogatások mellett a fokozott és megnövelt munkaügyi ellenőrzésekre is szükség van, a fekete foglalkoztatás megakadályozása, csökkentése érdekében (megjegyzés: az ellenőrzések számának és hatékonyságának növelését minden területen már korábban is többször kezdeményeztük, ezzel pl. elkerülhető lett volna, hogy egy kritikus helyzetben, mint a vírusjárvány, a feketén foglalkoztatott és állását elvesztő nagy létszámú korábban munkát vállaló ellátás nélkül maradjon)
 • a gyermekfelügyelettel kapcsolatos korábbi felvetetésünkre - mely szerint a termelés helyreállításával a dolgozók a hosszabb leállás miatt időarányos, vagy ennél nagyobb részben igénybe vett szabadságok miatt az év hátralévő részében, különösen a nyári szünet idejére nem tudják elhelyezni a gyermekeket – jelezte, hogy a napközi ügyelet (+ óvoda, bölcsőde) idejének meghosszabbítására legalább július 31-ig, vagy a teljes szünidő időtartamára, Maruzsa Zoltán államtitkár Úr már folytatja az egyeztetéseket.

A közmunka program –átmeneti jelleggel – létszámában és forrásában is megnövelésre kerül.

Az állami tulajdonú vállalatok létszámigényének felmérése zajlik, eddig 64 cég adatai állnak rendelkezésre, a felmérés lezárása után visszatértünk a részletes adatokra, melynek kapcsán felmerült – a KVKF kereti között már korábban megtett javaslat alapján – egy folyamatosan frissülő adatbázis létrehozásának igénye ebben a körben a munkaerőigények kezelése érdekében.

A munkavállalói oldal részéről elhangzott továbbá:

 • a 24 havi munkaidőkerettel kapcsolatos jogértelmezési kérdések merültek fel (referencia-időszak értelmezése), amelyre az ITM válaszát megküldte, tagjaink a LIGA Szakszervezetek honlapján is olvashatják.


munkaadói oldal a vidéki „újra-nyitást” követő tapasztalatokról, a gazdasági helyzet alakulásáról kért tájékoztatást. A kormányzati oldal jelezte, hogy a rendelkezésükre álló adatok (pl. fogyasztási, energiahasználati stb.) is azt mutatják, hogy a vállalkozások aktív működésbe kezdtek.

Az ingyenes informatikai képzés nagy érdeklődésre tett szert, kérdésként merült fel, hogy milyen dokumentumot kapnak az abban részt vevők a kurzus elvégzése után.

Összegzés:

A kormányzati oldal megköszönte az eddigi hasznos és különböző támogatásokban is megjelenő javaslatokat a VKF tagjai részére. Reagálásában jelezte, hogy a következő ülésen tájékoztatást adnak a képzéssel kapcsolatban. Jelezték, hogy a munkáltatók és a munkavállalók számára is hasznos képzés a bértámogatásban részesülők esetében az egyéni képzéseket is kiválthatja.

Az egyeztetés 2020. május 25-én, hétfőn folytatódik.

dr. Mészáros Melinda, Buzásné Putz Erzsébet