A LIGA Szakszervezetek kiadványai

A LIGA Szakszervezetek fennállása óta közel száz kiadványt jelentetett meg, ebből 35 volt a Szakszervezeti Kiskönyvtár sorozat. 

A LIGA Szakszervezetek kiadványai

Szakszervezeti Kiskönyvtár

2003 és 2014 között 35 szakmai füzetet jelentetett meg a LIGA Szakszervezetek a Szakszervezeti Kiskönyvtár sorozatban.  

 1. Fekets Gábor: Mondj igent az EU-ra! Szakszervezeti Kiskönyvtár I. Szerkesztette Kozák László. 2003.
 2. Dr. Bodnár Lilla: Jó ötletek a kollektív szerződéskötéshez Szakszervezeti Kiskönyvtár II. Szerkesztette Kozák László. 2003.
 3. Belényi Dániel - Gyulavári Tamás: Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség. Szakszervezeti Kiskönyvtár III. Szerkesztette Kozák László. 2003.
 4. Koller Erika: A szakszervezetek világa. Útmutató a nemzetközi kapcsolatok kialakításához. Szakszervezeti Kiskönyvtár IV. Szerkesztette Kozák László. 2003.
 5. Dr. Bodnár Lilla: Jó ötletek a kollektív szerződéskötéshez II. (közalkalmazottaknak) Szakszervezeti Kiskönyvtár V. Szerkesztette Kozák László. 2003.
 6. Dr. Somogyi Dániel: Szenvedélyes munkavállalók. Dohányzás, alkohol, drog a munkahelyeken. Szakszervezeti Kiskönyvtár VI.. Szerkesztette Kozák László. 2003.
 7. Sztupjánszky Endre - Fekets Gábor: Április 28.-a, a munkahelyi balesetben megsérült vagy elhunyt munkavállalók emléknapja Szakszervezeti Kiskönyvtár VII., Szerkesztette Kozák László. 2004.
 8. Műszakos munkavállalók Magyarországon. Összeállította Fekets Gábor, szerkesztette Kozák László. Szakszervezeti Kiskönyvtár VIII. 2004.
 9. Szakszervezetek és az atipikus munkavégzés. Szakszervezeti Kiskönyvtár IX. Szerkesztette Kozák László. 2004.
 10. Tóth András – Neumann László: Lesz-e szociális paktum, mielőtt euróval fizetünk? Szakszervezeti Kiskönyvtár X. Szerkesztette Kozák László. 2004.
 11. Péterfi Lajos: A munkavédelmi képviselők feladatai. Szakszervezeti Kiskönyvtár XI. Szerkesztette: Kozák László. 2005.
 12. A szakszervezetek jövője. LIGA Szakszervezetek konferenciájának előadásai. Szerkesztette Kozák László. (Gábor R. István: Szakszervezet: áldás vagy átok? Tóth András: Szakszervezeti feladatok és programalkotás. Neumann László: Szakszervezeti dilemmák az ezredforduló után.) Szakszervezeti Kiskönyvtár XII. 2005.
 13. Kozák László: Liga krónika. Szakszervezeti Kiskönyvtár XIII., szerkesztette Dr. Schnider Marianna. 2005.
 14. I. Munkavédelmi konferencia anyagainak szerkesztett gyűjteménye. Szakszervezeti Kiskönyvtár XIV., szerkesztette Talabér Zoltán. 2006. 1500 pld.
 15. Dr. Schnider Marianna: A bíróság zöld utat ad. (Jogi segédlet szakszervezet-alapításhoz) Szakszervezeti Kiskönyvtár XV., szerkesztette: Kozák László. 2006.
 16. A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. Pásztor Miklós, Dr. Tóth Gábor, Dr. Bodnár Lilla tanulmányával. Szakszervezeti Kiskönyvtár XVI., szerkesztette Kozák László. 2006.
 17. A munkavédelmi képviselők számára nyújtott aktuális ismeretekről. Szakszervezeti Kiskönyvtár XVII., szerkesztette Talabér Zoltán 2007.
 18. Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve. Szakszervezeti Kiskönyvtár XVIII., szerkesztette Kozák László. 2007.
 19. A munkaegészségügy és a munkabiztonság felsőfokon. Balatonföldvár, 2008. május 22-23. Szakszervezeti Kiskönyvtár XIX., szerkesztette Talabér Zoltán. 2008.
 20. Dr. Kártyás Gábor: Válságkezelési útmutató szakszervezeteknek. (Róna Péter tanulmányával) Szakszervezeti Kiskönyvtár XX., szerkesztette Kozák László 2009.
 21. IV. Munkavédelmi konferencia A munkaegészségügy és munkabiztonság aktuális kérdései, Szakszervezeti Kiskönyvtár XXI. szerkesztette Talabér Zoltán. 2009.
 22. Dr. Kártyás Gábor: Amit a munkaerő-kölcsönzésről tudni kell. Szakszervezeti Kiskönyvtár XXII. szerkesztette Kozák László. 2009.
 23. Érdekegyezetés, szociálpolitika, stratégiaalkotás - Sziklai István és Neumann László tanulmánya az érdekegyeztetés és a szociálpolitika fejlesztésének lehetőségeiről Szakszervezeti Kiskönyvtár XXIII., szerkesztette Kozák László. 2009.
 24. Dr. Menyhárt Anna: Hétköznapi fogyasztóvédelem, Szakszervezeti Kiskönyvtár XXIV. szerkesztette Kozák László. 2009.
 25. Alapvető szakszervezeti ismeretek Oktatási segédanyag a LIGA Szakszervezetek tanfolyamaira Szakszervezeti kiskönyvtár XXV. Összeállította és szerkesztette: Kozák László. Budapest, 2010.
 26. Dr. Dudás Katalin – Dr. Viszló László – Dr. Fodor T. Gábor – Dr. Varga Marianna: Munkaidő és pihenőidő. Szakszervezeti kiskönyvtár XXVI. Szerkesztette: Dr. Szabó Imre. Budapest, 2010.
 27. Fülöp Zsoltné – Kozák László: A szakszervezet eszköz. Használd! Szervezési segédkönyv Szakszervezeti kiskönyvtár XXVII. Szerkesztette: Dr. Szabó Imre. Budapest, 2010.
 28. Dr. Szilágyi József – Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem, Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Szerkesztette: Kozák László. Budapest, 2010.
 29. Bartha Attila – Koltai Luca – Simon Ágnes – Kártyás Gábor – Gyulavári Tamás: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák. Szakszervezeti Kiskönyvtár XXIX. Szerkesztette Kozák László, kiadja a Liga Szakszervezetek. Budapest, 2010.
 30. A LIGA Szakszervezetek VII. munkavédelmi konferenciája. Borhidi Gábor, Dr. Váró György, Dr. Plette Richárd, Dr. Nagy Imre, Tövisházi Csaba tanulmányaival. Szakszervezeti kiskönyvtár XXX. Szerkesztette Kozák László 2012.
 31. Dr. Schnider Mariann: A Munka Törvénykönyve 2012. Szakszervezeti kiskönyvtár XXXI. 2012.
 32. Laki Mihály – Nacsa Beáta – Neumann László: Az átalakuló munka világa. Az új Munka Törvénykönyve bevezetésének kezdeti tapasztalatai. Szakszervezeti kiskönyvtár XXXIII. Szerkesztette Kozák László 2012.
 33. Dr. Schnider Mariann: Munka Törvénykönyve 2013. Szakszervezeti kiskönyvtár XXXII. Szerkesztette Fiedler Péter 2012.
 34. A LIGA Szakszervezetek VIII. Munkavédelmi konferenciája, Szakszervezeti kiskönyvtár XXXIV. Arató Zoltán – Borhidi Gábor – dr. Koch Mária – dr. Plette Richárd – dr. Szilágyi József – dr. Váró György tanulmányával Szerkesztette Kozák László 2013.
 35. A LIGA Szakszervezetek IX. Munkavédelmi konferenciája, Szakszervezeti kiskönyvtár XXXV. Borhidi Gábor – dr. Grónai Éva– dr. Kápolna Ferenc – Mártonffy András – dr. Plette Richárd –– dr. Váró György tanulmányával Szerkesztette Kozák László 2014.

 
 
További kiadványok 

 1. Munka-füzet pályakezdőknek. A LIGA Szakszervezetek kiadása. 2010. 
 2. Társadalmi szervezetek adózásának alapvető szabályai. A LIGA Szakszervezetek kiadása. 2011.
 3. Üzemi Tanács választási segédlet. A LIGA Szakszervezetek kiadása. 2011.
 4. Szakszervezet alakítás. A LIGA Szakszervezetek kiadása. 2012.
 5. Munkajogi elsősegély sorozat A LIGA Szakszervezetek kiadása. 2012. 

  A szakszervezetek

  A kollektív szerződés

  A munkaviszony és a munkába lépés

  A munkaszerződés módosítása

  A munkaviszony megszüntetése

  A munkavégzés szabályai

  A munkaidő

  A rendkívüli munkavégzés

  A pihenőidő

  A szabadság

  A szabadság kiadása

  A munkabér

  A kárfelelősség

  A munkaügyi jogviták

 6. Dr. Kiss Mihály: Az ágazati párbeszéd Magyarországon. Liga Szakszervezetek, 62 oldal. 2014.
 7. Dr. Kiss Mihály: A társadalmi párbeszéd. Kézikönyv munkáltatóknak és munkavállalóknak. Liga Szakszervezetek, 16 oldal. 2014.
 8. Pásztóy András: Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon. Liga Szakszervezetek, 16 oldal. 2014.
 9. Dr. Pásztor Miklós A norvég szociális párbeszéd Liga Szakszervezetek, 2014.

Munkavédelem

 1. Általános munkavédelmi tájékoztató munkavállalók részére. dr. Mucsi Gyula és Varga István Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, 26 oldal. 2017.
 2. Módszertani segédanyag az ágazatokra jellemző munkahelyi pszichés terhelés kockázatértékeléséhez. dr. Mucsi Gyula és Varga István Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 22 oldal. 2017.
 3. Munkavédelem a villamos-berendezés gyártása ágazatban 2019.
 4. Munkavédelem a számítógép elektronikai-optikai termék gyártása ágazatban 2019.
 5. Munkavédelem a vízellátás szennyvíz gyűjtése-kezelése a hulladékgazdálkodás-szennyeződésmentesítés ágazatban 2019.
 6. Munkavédelem a postai ágazatban 2019.
 7. A munkahelyi egészség és biztonság-fejlesztése a villamos-energia ipari ágazatban 2019.

Más szervezetekkel együtt végzett projekt tevékenység keretében megjelent:

Czuglerné Ivány Judit - Kun Attila - Szabó Imre Szilárd: Az alternatív vitarendezés alanyai a munkavállalói oldalon; Mitől kollektív egy érdekvita? az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség, Magyar Iparszövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége közös projektjének támogatásával 2018.

Kártyás Gábor - Krémer András: Az egyeztetés, közvetítés, békéltetés és döntőbíráskodás lehetősége a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat kertében. az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség, Magyar Iparszövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége közös projektjének támogatásával 2018.

Musa Imre - Rab Henriett: Az alternatív vitarendezés a nagyvállalalti munkáltató HR szempontjaira figyelemmel.

Kovács Szabolcs: Az altarnatív vitarendezés a KKV szektorban. Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség, Magyar Iparszövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége közös projektjének támogatásával 2018.

Berke Gyula - Bankó Zoltán - Szabó Imre Szilárd: Prevenció. A tanácsadás lehetősége. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat keretében - A kollektív megállapodások. az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség, Magyar Iparszövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége közös projektjének támogatásával 2018.

Gyulavári Tamás: A munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működése. Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség, Magyar Iparszövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége közös projektjének támogatásával 2018.

Pál Lajos: Munkaidő, pihenőidő. Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség, Magyar Iparszövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége közös projektjének támogatásával 2018.

Berke Gyula és Takács Tibor: Vállalati szerkezetátalakítások az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség, Magyar Iparszövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége közös projektjének támogatásával 2018.

Dr. Wilheim Gábor. Családi kedvezmények: SZJA, TB CSOK. az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége kiadásában 2019.

Dr. Kontra Éva Mercédesz, dr. Gyurta Tibor Roland, dr. Szabó Imre Szilárd: Gyermekes munkavállalókra vonatkozó szabályok, családbarát munkahely a munkavállalói szepontból az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége kiadásában 2019.

Mrena Julianna, Zsély Anna, Kerekes Andrea és Papp Sándor: A betéti társaságtól a részvénytársaságig az Ipartestületek Országos Szövetsége kiadásában 2019.

A társasági adó az Ipartestületek Országos Szövetsége kiadásában 2019.

Mrena Julianna, Zsély Anna, Kerekes Andrea és Papp Sándor: A munka díjazása. Az Ipartestületek Országos Szövetsége kiadásában 2019.

A nagyvállalkozások munkavédelmi tevékenységének továbbfejlesztése a nagykereskedelem területén. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában 2019.

A kis- és középvállalkozások munkavédelmi tevékenységének továbbfejlesztése a nagykereskedelem területén. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában 2019.