Az országos szintű érdekvédelem rendszere

Országos szinten a legfontosabb intézmények a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, a  (VKF), az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) és a 

Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) egyeztető, szervezői fórum, ahol képviselteti magukat a kormány, a munkavállalók képviselői, és a munkáltatók. Feladata, hogy biztosítsa az oldalak  folyamatos konzultációját a hazai dolgozók, és emberek minden napi vitás kérdéseiben. Célja a három oldal szándékainak egyeztetése, javaslatok megvitatása, és előkészítése, megállapodások előkészítése, és minden olyan információ cseréje, ami a hazai munka világát érinti.

Ezen célok elérése érdekében a VKF tagjai folyamatosan konzultálnak az alábbiakban:

  • vállalatokat terhelő adók, járulékok, bérezés ügyében
  • a munkavállalók bérezését érintő kérdésekben, melyeket a Kormány meg kíván hozni
  • a munkajogi szabályozások ügyében
  • az egyéb munkabért helyetteítő, vagy kiegészítő járulékok kérdésében (nyugdíj, GYES,stb.)
  • a vállalkozások alapítását, működését és megszűnését érintő jogszabályok tervezeteiről
  • illetve minden egyéb ezeket konkrétan, vagy érintőleges kérdésekben.

 Legfőbb fóruma a testületi ülés, amit minimum fél évente egyszer, de ha kell többször is megtartanak. A testületi ülés napirendre felvett kérdéseket tárgyal, véleményt nyilvánít, ajánlásokat tesz, ülése  azonban zárt.

 A testületi üléseket a VKF Monitoring Bizottsága készíti elő, melynek vezetője a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, tagjai az adóügyekért felelős helyettes államtitkár, a költségvetésért felelős helyettes államtitkár, továbbá a szakszervezeti és munkaadói szervezetek egy-egy képviselője és a meghívott szakértők. Féléves munkarend szerint végzi feladatait, kéthavonta ülésezik, és 4 tag kérésére bármikor összehívható. Feladata a felsoroltak, első sorban központi irányító szerv.

Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács


Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) a közalkalmazottak (pl.: mentős, tanár, stb.), a köztisztviselők (pl.: önk.-i képviselő testületi tagok), a rendvédelmi dolgozók (pl.: rendőr)és a katonák ügyeivel kapcsolatos belpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó fórum, aminek a működését az Alapszabálya írja le. 

Tagokjai a kormány (tagjait a fenti minisztériumok küldik), a szakszervezetek (a LIGA Szakszervezeteken kívül a SZEF, ÉSZT, MASSZ, MOSZ) és a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervei. Az OKÉT ülésein elsősorban a fenti dolgozók bérezését, a költségvetésből kapott támogatásokat, és egyéb juttatásokat tárgyalnak meg. Itt tudnak átfogóan ezek a szervezetek viták keretében ajánlásokat, megállapításokat, javaslatokat tenni az éves bérek megállapításához.