A bértámogatás a munkahelyek megőrzésének eszköze

A 2020. május 4-én ülést tartott – videókonferencia keretében – a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. A LIGA Szakszervezetek jelezte, hogy a bértámogatást igénylő vállalatok száma várhatóan növekedni fog, a szakszervezetek pedig kulcsszerepet vállalhatnak a vállalatok tájékoztatásában.

A bértámogatás a munkahelyek megőrzésének eszköze

1., Kormányzati oldal részéről: Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár tájékoztatást adott arról, hogy a munkahelyek újra nyitnak, lassan kezd visszaállni az élet a rendes kerékvágásba.

Elmondta továbbá, hogy:

 • 72 olyan működési engedéllyel rendelkező munkásszálló van, ahol a dolgozók zárt közösségben vannak, ezért körlevélben tájékoztatják a szállók vezetőit a védekezés módjainak teljes körű betartatásáról annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki gócpontok;
  a munkahelyvédelmi támogatásra ez idáig 500 cég, míg a kutatás-fejlesztési támogatásra 300 cég adott be kérelmet, összesen 800 cég közel 8000 munkavállaló támogatására pályázott;
  a bértámogatási kérelemmel kapcsolatban egyértelmű az állásfoglalás, hogy a jogszabály szerint telephelyenként kell benyújtani a kérelmet, de telephelyenként többszöri benyújtás is lehetséges, amennyiben egy időben csak a dolgozók egy része van részmunkaidőben (többlépcsős kérelem benyújtásának a lehetősége);
  a bértámogatás keretében nyújtott képzésekre vonatkozóan nincs külön kötelező érvényű előírás, képzési program (a vállalkozás igényeinek és későbbi terveinek megfelelően alakítható);
  a munkahelyteremtés további állomásait jelentő kérdések megtárgyalása (álláslehetőségek biztosítása a verseny –és közszférában) a szerdai kormányülés napirendjén szerepel;
  az egészségügyben dolgozók megfertőződése esetén: a foglalkozás gyakorlása közben a munkahelyen megbetegedett munkavállaló esetében a megbetegedést munkahelyi balesetnek kell tekinteni, (munkavégzéssel összefüggő betegség), így 100 % táppénzre jogosult, a foglakozási megbetegedés elbírálása egyszerűsített formában történik)
  a veszélyhelyzeti időszakban, az intézmények bezárása következtében gyermekükről otthonukban gondoskodó szülők esetében a keresőképtelenség idejére járó táppénz- juttatást biztosító jogszabály-módosítási javaslat egyeztetésére a holnapi napon kerül sor az EMMI illetékeseivel.

A LIGA Szakszervezetek részéről jeleztük az alábbiakat:

 • a bértámogatást igénylő vállalatok száma várhatóan növekedni fog, egyre több nagyobb vállalat értette meg a támogatás lényegét és az igénylés módját;
  nekünk szakszervezeteknek kell tájékoztatni a részleteket illetően is több esetben a munkáltatókat, ezért kérjük, hogy ha rendelkezésre áll központilag írásos útmutató, tájékoztató „kisokos”, azt a VKF tagok részére is küldjék meg, hogy minél szélesebb körben ismertethessük a lehetőségeket a foglalkoztatókkal a munkahelyek megőrzése érdekében;
  a kormányzati oldal jelezte, hogy támogatásokat illetően a leglényegesebb típuskérdéseket, probléma-felvetéseket rendszerezik és a válaszokkal együtt rendelkezésünkre bocsátják;
  a bértámogatás ügyében elmondtuk továbbá, hogy van olyan cég, ahol komoly leépítéseket terveztek, de szakszervezeti hatásra a bértámogatást veszik igénybe a munkavállalók elbocsájtása helyett;
  jeleztük, hogy a munkásszállók mellett más nagyobb befogadóképességű szálláshelyek (így a későbbiekben esetlegesen megnyitásra kerülő kollégiumok pl.) is kockázatot jelenthetnek, melyre előre fel kell készülni;
  javasoltuk, hogy a VKF keretében közösen tekintsük át, milyen új típusú munkahelyek kialakulása várható, mit tudunk ajánlani a megnövekedett álláskeresők számára.

A munkavállalói oldal részéről elhangzott továbbá:

a béren kívüli juttatások esetében a keretösszeg megemelésre került, azonban a közszféra/közszolgáltatás területén a munkáltatók nem reagálták le a változást, nem történt keret-emelés; kérjük a kormány közreműködését, hogy a munkáltatók ebben a körben (is) éljenek a cafeteria keretek kibővítésével például a bérmegtakarítás terhére.

A munkaadói oldal jelezte, hogy:

 • ők is folyamatosan segítik a vállalatokat a bértámogatás igénylésében, tájékoztatást adnak a jogszabályi változásokról és a lehetőségekről, ezért szintén szívesen vennék, ha kapnánk részletesebb információkat, írásos anyagokat hozzá;
  a kereskedelmi különadó bevezetését követően az a döntés, mely szerint az határozatlan időre történik (átmeneti időszak helyett) váratlanul érte az érintetteket, nem tartják szerencsésnek ebben a helyzetben új adó ilyen feltételek szerinti bevezetését;
  vizsgálja meg a kormányzati oldal a környező országok eddigi gyakorlatát a vállalkozások és ezzel a munkahelyek megőrzése érdekében, mivel hazánkban jelenleg nincs forgalomcsökkenéshez, bevételcsökkenéshez kötötten támogatás, amely a teljes leállásra kényszerült vállalkozásokat segíthetné a „túlélésben”;
  az előző VKF ülésen elhangzott munkavállalói oldal felvetéshez kapcsolódva a munkanélküli adatokat ez az oldal is hiányolja, jelezve, hogy az a legrosszabb, ha nincs információ és találgatások látnak napvilágot.

Összegzés: A kormány részéről válaszul a felvetett javaslatokra egyetértés volt abban, hogy a támogatás igénylése egyfajta bizalmi kérdés is, hogy kitől merjenek kérdezni a munkáltatók, ezért több oldalról is érdemes a tájékoztatások biztosítása. Ezt szolgálhatja majd az a megküldésre kerülő összefoglaló anyag, amely az oldalalak munkáját segíti.
A munka.hu oldalon addig is számos hasznos információ megtalálható.

dr. Mészáros Melinda

Buzásné Putz Erzsébet