A válság ellenszere a szolidaritás

Május elseje alkalmából a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség nyilatkozatott ett közzé "Közös világunk: munkahelyek, jövedelem, szociális védelem" címmel. 

A válság ellenszere a szolidaritás

Ahogy a COVID-19 világjárvány világszert pusztítást okoz, az emberiség történelmének legnagyobb szolidaritását tapasztaljuk. A leállások és a bezártság most a világ népességének nagy részét érintik, azért, hogy megakadályozható legyen a vírus közösségeken belüli gyors terjedése és megvédhetők legyenek az idősek és a már meglévő egészségügyi problémákkal rendelkezők. Az élet és megélhetés védelme érdekében tett intézkedések gazdasági és társadalmi hatása megzavarta a munka világát, az alacsony fizetésű, bizonytalan helyzetű munkavállalók túl sok országban viselik mindennek a terhét. A járványra adott válasz középpontjában helyesen az elszigetelés és a mérséklés, és a frontvonalban álló egészségügyi és gondozók, valamint sok más létfontosságú ágazatban dolgozó ember támogatása áll. A vírus terjedése ellen folyó harcot minden munkahelyen, a világ minden részén vívják.

Május 1-jén az egészségügyben, a gondozásban és más frontvonali ágazatokban dolgozók előtt tisztelgünk, akiknek munkája elengedhetetlen az életek megmentéshez, valamint a létfontosságú termékek és szolgáltatások biztosításához.

Emberek tízezrei haltak meg, és még sokan fognak szenvedni tartós egészségügyi hatásokkal. Az előrejelzések szerint 200 millió munkahely szűnik meg, emberek millióit fenyegeti az a veszély, hogy visszakerülnek a szegénységbe, és a már meglévő hatalmas egyenlőtlenség még nagyobb lesz. A világ népességének kétharmada súlyosan kitett a nem megfelelő vagy hiányzó szociális védelemnek, sokan nyomorral és éhezéssel néznek szembe.

A válság hatásai brutálisan rávilágítottak a dolgozó nőkre és férfiakra kényszerített globalizáció modelljének hiányosságaira. A közegészségügyi rendszereket legyengítették a megszorítások, és a munkavállalók jogainak eróziója megszámlálhatatlan munkavállalót tett kiszolgáltatottá. A nőkre, a migráns munkavállalókra, az etnikai kisebbségekre és a megkülönböztetéseknek kitettekre különösen súlyos teher nehezedik. Ennek meg kell változnia.

E válság ellenszere a szolidaritás, ami a szakszervezetek éltető eleme, a történelem során és napjainkban is. Minden országnak együtt kell működnie a kezdő COVID-19 hullám leküzdésében és a jövőre való felkészülésben. Üdvözöljük azokat a kormányokat, amelyek teljes mértékben alkalmazzák a szociális párbeszédet a válság kezelésére, valamint az emberek bérének, jövedelemtámogatásának a biztosítására. Elítéljük azokat a kormányokat, amelyek megtagadják az együttműködést a szakszervezetekkel saját országukban, vagy más államokkal a nemzetközi térben, akik tagadják a világjárvány valóságát, vagy megengedik az erőszakot és az emberi jogok megsértését, hatalmas költségeket okozva saját népük kárára. Hasonlóképpen elítéljük a válságból hasznot húzni akaró vállalati ragadozókat. Követeljük, hogy minden vállalat tartsa tiszteletben a munkavállalók jogait, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a kormányok ezt biztosítsák. Megerősítjük elkötelezettségünket a szélsőjobb elleni küzdelem mellett, hogy megállítsuk azt, hogy tőkét húzzanak a válságból, és hogy tovább aláássák a demokráciát és az emberi jogokat.

Senkit sem lehet hátra hagyni. A helyreállítás, az újra építkezés középpontjában a a mindenki számára hozzáférhető közegészségügybe és az ellátásba, gondozásba való jelentős beruházásoknak, valamint a munkavállalói jogok teljes mértékű tiszteletben tartásának kell állniuk. A világgazdaság újraindításának három fő célkitűzéssel kell bírnia:

Munkahelyek: Munkahelyek milliói semmisülnek meg. A teljes foglalkoztatottság kell, hogy a cél legyen, mindenki számára tisztességes munkával; egészséges és biztonságos körülményekkel; az informális munka formalizálásával; és a bizonytalan foglalkoztatási formák felszámolásával.

JÖVEDELMEK: A bérek aránya a globális gazdaságban évtizedek óta csökken, és a válsággal azt kockáztatjuk, hogy az tovább zuhan. Mindenütt biztosítani kell a minimálbéreket, minden munkavállaló számára biztosítani kell a kollektív tárgyaláshoz való jogot, és meg kell szüntetni a nemek közötti bérszakadékot.

SZOCIÁLIS VÉDELEM: Emberek milliárdjai maradtak szociális védelem nélkül, és súlyos veszélynek vannak kitéve a válság pusztító egészségi és gazdasági hatásai miatt. Most van itt az ideje a globális együttműködésnek, mindenki számára finanszírozva a szociális védelmet. A világ nem fordíthat hátat a leginkább rászorulóknak, és nem fordíthat hátat egy befogadó és rugalmas jövő újjáépítése szükségességének sem.

Ezek a célok elengedhetetlenek a gazdaság újraindításában, ahhoz, hogy az egészség és jólét mindenki számára biztosított legyen az élő bolygónkon. Minden kormányt és nemzetközi intézményt felszólítunk, hogy működjenek együtt ezek elérése érdekében.

Bárhol is vagyunk, és bármilyen különbségek vannak köztünk, egy közös világban élünk. A szakszervezetek tudják, hogy a szolidaritás működik. Az egész világ számára működésbe kell hoznunk ezt.