Az ESZSZ válságkezelő javaslatai

2020. április 6-án, a válságkezelő csomagról szóló Eurocsoport és Európai Tanács döntést megelőzően az Európai Szakszervezeti Szövetség is publikálta a válság kezelésének pénzügyi tervéről szóló álláspontját.

Kevesebb, mint egy hónappal azután, hogy az európai országok zárlatokat kezdtek elrendelni a COVID-19 vírusjárvány kitörése miatt, az újonnan munkanélkülivé válók száma meghaladta a 4 millió főt és több százezer vállalat bezárt - közülük több nem biztos, hogy túléli a veszélyhelyzetet.

Ezzel egy időben, a legtöbb tagállamban intézkedéseket hoztak a nehéz helyzetbe került vállalatok támogatása és a munkájukat felfüggeszteni kényszerült, csökkentett munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók megsegítése érdekében, jövedelem kompenzációt vezettek be, hogy lehetővé váljon több millió munkahely megmentése.

Ugyanakkor az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank, a gyárbezárások kezdetén tett pénzügyi kezdeményezései nem jól érvényesültek, nem jutottak el a nemzeti gazdaságokhoz és az államok költségvetéseihez.

Ezen okok miatt az Európai Szakszervezeti Szövetség sürgeti a Pénzügyminisztereket és az EU-s tagállamok vezetőit, hogy haladéktalanul fogadják el és hajtsák végre az Eurocsoport elnöke által javasolt összes új rendkívüli intézkedést. A szervezet további javaslatok megtárgyalását szorgalmazza.

SURE

(Az Európai Bizottság által kezdeményezett, a munkanélküliség kockázatának enyhítését célzó Tanácsi rendeletről szóló javaslat, amely egy átmeneti európai támogatási eszköz létrehozásáról szól a COVID-19 vírusjárvány okán kialakult vészhelyzetben.) A javaslattal kapcsolatban az Európai Szakszervezeti Szövetség arra kérte az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa:

 • Minden tagállam alkalmazzon csökkentett munkaidőt (short-time work) vagy hasonló intézkedést
 • Az intézkedések minden munkavállalóra, ágazatra és vállaltra kiterjedjenek, beleértve az egyéni vállalkozókat is
 • A kifizetések azon vállalatoknak járjanak, amelyek elkerülik az elbocsátásokat
 • A Szociális Partnerek teljes mértékben bevonásra kerüljenek a konkrétumok kidolgozása és végrehajtásában kapcsán nemzeti, ágazati és vállalati szinten egyaránt
   
ESM,

azaz Európai Stabilitási Mechanizmus aktiválása a COVID-19 vészhelyzet okán. (Az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) az euróövezet pénzügyi stabilitásának biztosítását célzó uniós stratégia részét képezi. A pénzügyi nehézségekkel küzdő vagy azok által fenyegetett euróövezeti országoknak nyújt segítséget). Az Európai Szakszervezeti Szövetség javaslatai:

 • Az eurózónán kívüli tagállamok számára is hozzáférhető legyen
 • Az egészségügyi rendszereket és más szociális védelmi rendszereket részesítsen előnyben
 • Nem vonhat maga után semmilyen makrogazdasági feltételeket vagy strukturális reformokat a tagállamokra nézve
 • Az ESM felhasználására vonatkozó szabályokat ennek megfelelően kell alkalmazni
   
EBB,

azaz Európai Beruházási Bank aktiválása a COVID-19 vészhelyzet okán. Az Európai Szakszervezeti Szövetség javaslata:

Prioritás a KKV-nak és a közszolgáltatásoknak (leginkább az egészségügyi ellátásnak) és társadalmi infrastruktúrának
Nem vonhat maga után semmilyen makrogazdasági feltételeket
A KKV-k számára hozzáférhető garanciák és kölcsönök ne tartalmazzanak semmiféle adminisztrációs vagy egyéb költséget
Mindhárom intézkedésre vonatkozóan:

 • Az előirányzott finanszírozás nagyságát (200 milliárd euro külön az ESM és az EBB kapcsán, valamint 100 milliárd euro a SURE kapcsán) újra kell értékelni, amint további támogatás bizonyul szükségesnek.
 • Az aktiválásnak azonnalinak kell lenni
 • A tagállamoknak adott kölcsönöket hosszú-távú visszafizetéssel kel folyósítani és nulla, vagy negatív kamattal.
 • Noha ezek, a fenti ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedések hatékonyan kezelhetik a jelenlegi vészhelyzetet, növelik a tagállamok adósságát és a vészhelyzet utáni helyreállításhoz nem lesznek elegendőek.

Ebben a tekintetben csakis egy Rendkívüli Helyreállítási Terv teremtheti meg a közép-és hosszútávú fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit Európában. Egy ilyen terv, - melynek előkészítésével az Európai Tanács már megbízta az Európai Bizottságot, - a következő feltételeket kell, hogy magában foglalja:

 • Gyors döntés az aktiválásról és a megvalósításról
 • Közös adósságalap EU-szintű kötvények és új uniós adók kibocsátására, a tagállamok megfelelő finanszírozásának biztosítására és az Európai Unió saját forrásainak növelésére
 • A Többéves Pénzügyi Keret (Multiannual Financial Framework) késleltetés nélküli jóváhagyása a következő 7 évre, amelyet az EU saját forrásainak kiegészítése érdekében a fent említett eszközökkel jelentősen meg kell növelni
 • Az EU fenntartható és inkluzív növekedés modelljének elfogadása az Európai Bizottság által már elindított kezdeményezések alapján. Ideértve: a Zöld megállapodást (Green Deal-t), a Szociális Jogok Európai Pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési tervet, a méltányos minimálbér kezdeményezést, a fizetések átláthatóvá tételének kezdeményezését, az EU és a Digitális Paktum új iparpolitikai stratégiáját, és egy konkrét ütemtervet az Egyesült Nemzetek (United Nations) 2030-as Fenntartható Fejlődési Céljainak és menetrendjének végrehajtására az Európai Unióban

Az EU egy példa nélküli vészhelyzettel áll szemben. Csak abban az esetben tudjuk megelőzni egy újabb drasztikus gazdasági és társadalmi válság kialakulását, ha minden szükséges intézkedést most megvalósítunk.

A közös Európai projekt és a demokráciáink vannak veszélyben, nagy szükség van a felelősségvállalásra és a szolidaritásra, hogy megmutassuk az EU polgárainak és dolgozó embereinek, hogy együtt olyan Európát tudunk építeni, amely megvédi őket.

 

(A kép felirata: az értékből csinálj pénzt, ne az egészségből!)