Eltérés az európai költségvetéstől

2020. március 20-án az Európai Bizottság javasolta a pénzügyi keretek járvány elleni harcra fordítását, az úgynevezett általános menekülési záradék figyelembe vételét, hogy hatékonyabb lehessen a tagállamok koronavírus elleni fellépése.

 

2020. március 20-án az Európai Bizottság javasolta a Stabilitási és Növekedési Paktum általános menekülési záradékának alkalmazását annak érdekében, hogy gyorsan, erőteljesen és összehangolt módon reagáljon a koronavírus pandémiára. A Tanács jóváhagyását követően lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy intézkedéseket hozzanak a válság megfelelő kezelésére, miközben eltérnek az európai költségvetési keretrendszerben általában alkalmazandó költségvetési követelményektől.

A javaslat fontos lépést jelent a Bizottság azon kötelezettségvállalásának teljesítésében, hogy a rendelkezésére álló valamennyi gazdaságpolitikai eszközt felhasználja annak támogatására, hogy a tagállamok megvédjék polgáraikat és enyhítsék a járvány súlyosan negatív társadalmi-gazdasági következményeit.

Ursula von der Leyen elnök kijelentette: "Maximális rugalmasságot javaslunk, hogy lehetővé tegyük a tagállamok kormányai számára, hogy mindenkit támogathassanak: egészségügyi rendszereket, azok személyzetét ugyanúgy, mint azokat az embereket, akiket súlyosan érint a válság. Gondoskodni szeretnék arról, hogy a lehető legjobb módon reagáljunk a koronavírus járvány emberi és társadalmi-gazdasági következményeire."

A Bizottság felhívta a Tanácsot, hogy mielőbb hagyja jóvá javaslatát. A Bizottság készen áll arra, hogy a helyzet alakulásával további lépéseket tegyen.