Változtassatok meg minket!

2020. január 31 és február másodika között a fiatalok szakszervezetbe történő bevonásáról tartotta konferenciáját a Közép-Európai Ifjúsági Szakszervezeti Hálózat, a CEYTUN.

Változtassatok meg minket!

A Bécsben rendezett esemény jelmondatául a szervezők a "Változtassatok meg minket! Szervezzetek fiatalokat a szakszervezetbe!” - szlogent választották. A LIGA Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája részéről Dr. Tóth Judit, Láris Ferenc Tibor és Dénes Sándor képviselték a LIGA Szakszervezeteket.

A megnyitót Vlado Spánik, a Friedrich Ebert Stiftung, Sumit Kumar az osztrák közlekedési szakszervezet, (VIDA), valamint Selina Artner az Osztrák Szakszervezeti Szövetség, az ÖGB részéről tartotta meg. Ezután következett az országonkénti a szakszervezeti struktúra ismertetése, amelyet a három magyar résztvevő konföderáció (SZEF, MASZSZ, LIGA) résztvevői együtt prezentáltak a résztvevők számára.

Második napon a VIDAFlex előadására került sor „Szemtől szemben - az első kapcsolatfelvétel” címmel. Emanuel Ampadu nagy beleéléssel s teljes részletességgel ábrázolta a VIDAflex működését, tevékenységét és kihívásait. A szakszervezet jogi képviselet nyújtásán felül bankszámla csomag illetve adó tanácsadás szolgáltatással is szolgál a hozzájuk forduló munkavállalók, és vállalkozók részére. Mint elmondta, Bécsben több kultúra él egymás mellett, nagyon sok nemzet soknyelvű kérdésére kell válaszolniuk. (pl szerb szlovák és román nyelven tudják segíteni a hozzájuk fordulókat, egyelőre magyar nyelven még nem).

A VIDAFlex előadást követően Sumit Kumar (VIDA) illusztrálta három, egyenként harminc másodperces videóval, hogy a szakszervezet hogyan szervezi a tagokat. Mint elmondta, a toborzásban fontos a stratégia kialakítása és a közösségi média felhasználása is.

Ezt követően három csoportban műhelymunkára került sor. Adj arcot a szakszervezeteknek a közösségi médiáról, az Adj hangot a szakszervezeteknek - a párbeszédről, és az Adj a munkavállalóknak szakszervezeteket - a nem hagyományos, az úgynevezett platform-munkavégzésről szólt.

Az "Adj hangot a szakszervezeteknek" szekcióban Sumit Kumar volt a moderátor. A csoportokra bontást követően az egyik csoport feladata a szkeptikus hozzáállás volt a szakszervezetekkel szemben, míg a másik csoportot azok alkották, akiknek a szakszervezeti toborzás jutott feladatul. Az első rész a moderátor segítsége nélküli párbeszédből, vitából állt, mely bemutatta, milyen nehéz a toborzás. Rövid szünetet követően a moderátor a szkeptikusok csoportját kiküldte s a toborzók csoportjának írt fel négy lényeges elemet a flipchart-ra . Ezek a következők voltak:

  • Ki vagy te? Mit akarsz?
  • Személyes kulcs kérdések.
  • Érvek amelyekkel a tagunkká válik.
  • Kérdések amelyekkel ki lehet deríteni mit gondol rólunk.

Rövid megbeszélést követően a szkeptikusok csoportja visszajött a terembe és immár a négy fő gondolat köré csoportosította a kérdéseket. Ekkor lényegesen barátságosabb hangvételű s eredményesebb kimenetelű párbeszédre került sor. Az ezt követő megbeszélésen Sumit Kumar felvázolta, hogy az irányított kérdések sokkal hatékonyabbak, mint az ad-hoc módszerek.

Adj a munkavállalóknak szakszervezeteket! szekcióban a szakszervezeti toborzás illetve a taggyűlés megtartásának nehézségeiről volt szó. Elhangzott, problémaként jelentkezik, ha valaki olyan munkakörben dolgozik, ahol a GPS nyomkövetés kötelező, mivel ilyenkor a munkáltató nyomon követheti a dolgozóit, ki mikor merre jár. Fontos tényként jelenik meg a munkavállalók mobilizálhatósága a szakszervezet szempontjából, hiszen a taggyűlések szervezése és időzítése így lehetséges. Elhangzott, fontos az ágazati kollektív szerződések megkötése, mert ez a garanciája a munkavállalók jogainak betartására.

A workshopok után „A jövő startégái” címmel Selina Artner (ÖGB) és Martin Kaplan (CMOS PS) foglalták össze a következtetéseket, melyekből kitűnt, a résztvevők hasznosnak és jól előkészítettnek tartották mindhárom workshopot.

Harmadik napon „A stratégiák eredményeinek bemutatása” következett, melyet Selina Artner és Sumit Kumar vezetett. Itt országonként kellett célokat állítani a következő CEYTUN-ra. Végül a konferencia értékelésére került sor, melynek során elhangzott, a következő ülés november 6 és 8 között Berlinben esedékes. Ez a CEYTUN közvetlenül a Német Munkaügyi miniszter által november 9-13 között tervezett „Szakmai Képességek Hete” rendezvényt előzné meg, és a tervek szerint az ahhoz kapcsolódó témákat dolgozná fel.

Dr. Tóth Judit, Láris Ferenc Tibor, Dénes Sándor