Európai fiatalok

2019. december 16-án Brüsszelben ült össze az Európai Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Bizottsága. A testület új elnököt és elnökséget választott.

Európai fiatalok

A LIGA részéről az a megtisztelő feladat ért, hogy képviselhettem az Európai Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Bizottságában (ETUC - YOUTH). Az Európai Unió tagállamaiból érkezett 35 fő részvételével lezajlott gyűlés tisztség választó gyűlés is volt egyben, és ez alkalommal a leköszönő elnökség részéről Papp-Nagy Viktória megköszönte a bizalmat és támogatást, melyet az ifjúsági bizottság tagjaitól kapott. Ezt követően került megválasztásra a következő időszak elnöksége.

Ludovic Voet konföderációs titkár mutatta be az ETUC új Ifjúsági koordinátorát, Lucie Susovat, aki januártól váltja a korábban ezt a munkát végző Ignacio Doreste-t. Tájékoztatójából megtudtuk, hogy 2020 februárjában az új Európai Bizottság meghallgatást tervez tartani az Ifjúsági Garancia Programról, ahová meghívást kapott az Európai Szakszervezeti Szövetség is. A tervek szerint a 15 fős delegáció az Ifjúsági Bizottság tagjaival lesz teljes.

Az ülésen hangsúlyos témaként jelentkezett a folyamatos együttműködés a Friedrich Ebert Stiftung Alapítvánnyal, valamint egy fajta ifjúsági kvóta bevezetésének elképzelése. A megbeszélésen részt vett Matthias Weber aki a Friedrich Eberstiftung regionális igazgatója. Ahogyan arról szó esett a továbbiakban kevesebb támogatásra számíthat az ETUC Ifjúsági Bizottsága sajnálatos módon, de továbbra is kiemelt figyelmet élveznek például a klímaváltozás a munka jövője témakörök.

Az ülés a következő két évre új elnököt és elnökséget választott. Az elnökség tagjai lettek (a fényképen balról jobbra): Nicoletta Merlo (CISL - Olaszország) vezetőségi tag, Chloé Bourguignon (UNSA - Franciaország) vezetőségi tag, Tea Jarc (ZSSS - Szlovénia) elnök, Adriana Ciacaru (CNSLR Fratia - Románia) alelnök, Joscha Wagner (DGB - Németország) alelnök, Plamena Parteniotis (EPSU - Bulgária) vezetőségi tag, Asa Ström (SACO - Svédország) vezetőségi tag.

Délután az új elnökség interaktív workshop keretében négy csoportra osztotta a jelenlévőket melynek keretében szó esett a régiók között kialakult konfliktus helyzetekről, amelyek az észak-európai illetve kelet-európai régiók között jelentkeznek leginkább. Élénk érdeklődés mutatkozott az ágazati Kollektív Szerződések létrehozásával kapcsolatban is. Az előkészítő munka 2020. január végén, az Ifjúsági képzési héten folytatódik.

A résztvevők célként határozták meg, hogy az Európai Szakszervezetei Szövetség ülésein a 35 év alatti delegált résztvevők száma érje el a 23%-ot, de minimális elvárás a delegálási joggal rendelkező alapszervezetektől, hogy a továbbiakban például 3 delegált esetén az egyik 35 év alatti legyen. A résztvevők támogatták a javaslatot, amelyet az új elnökség terjeszt be a Kongresszus után létre jövő Alapszabály Bizottsághoz.

Az ülés után Tea Jarc, a megválasztott ifjúsági bizottsági elnök kijelentette: Felelősek vagyunk a fiatalok tisztességes munkafeltételeinek biztosításáért, valamint a munkavállalói és a szociális jogok védelméért. Ezen túl törekednünk kell arra is, hogy a szakszervezeti mozgalom megszervezze a fiatal és veszélyeztetett helyzetben lévő munkavállalókat is.

Láris Ferenc Tibor