Tanfolyam Debrecenben

2019. november 21-22-én A LIGA Szakszervezetek regionális tanfolyamot tartott Debrecenben a régió szakszervezeti tisztségviselői számára.  

Tanfolyam Debrecenben

A debreceni regionális tanfolyam ugyanúgy a tagszervezés témáját járta körül, mint a korábbi regionális tanfolyamok, de ez alkalommal több lehetőség nyílt a résztvevők saját tapasztalatainak megismerésére és megtárgyalására.

Az első nap délelőttjén - a résztvevők rövid bemutatkozása után - dr. Trembulyák Péter: A szakszervezetek jogai: jog a szerveződéshez címmel tartott előadást. Előadásában kitért a Munka törvénykönyvének előírásaira és az előírások értelmezésére és végrehajtására is. Majd a sikeres tagszervezés hogyanjáról adott elő, „Szükséges lépések a hatékony tagszervezéshez” címmel, amely előadást a résztvevők saját munkahelyükről vett példákkal egészítették ki.

Ezt követően Kozák László adott elő a szakszervezeti kommunikációs csatornák használatáról. Előadása középpontjában az elektronikus kommunikációs eszközök jobb használata mint a szervezeti kommunikáció új lehetőségei álltak. A résztvevők elmondták, használják ezeket az eszközöket, de a munkájuk során a legfontosabb továbbra is a személyes kommunikáció. Több szakszervezet használ zárt csoportot a közösségi médiában, de ma még fontos szerepük van például a vállalati faliújságoknak is. Szembeötlő volt az a megjelenési különbség, amelyet a munkáltatók a régióban dolgozó szakszervezeteknek biztosítanak. Van olyan munkahely, ahol egyszerű szakszervezeti üzenetek átadása is problémát okoz, van, ahol a szakszervezeteknek külön tájékoztató táblái virítanak a gyár különböző sarkaiban, és a szakszervezet elektronikus vállalati információs rendszert használhat.

A következő nap Árkovics István, a LIGA Szakszervezetek gazdasági alelnöke Adminisztráció a tagszervezés szolgálatában, valamint a Tagdíjlevonás és a tagszervezetek pénzügyi kötelezettségei címmel tartott előadást. Ezt követően az előadó a kitért a LIGA Szakszervezetek által kezdeményezett szakszervezet-politikai műhelymunka fontosságára, és a tagszervezés szerepére a szervezet építésében.

Élénk vita követte azt a tényt, hogy országos szinten megnyíltak a kétéves megállapodás felülvizsgálatának esélyei, és a minimálbér két számjegyű emelésére nyílik lehetőség. Az előadó kérdésre a résztvevők részletes elemzést adtak a vállalatuknál kialakult bérhelyzetről és a béremelési stratégiájukról, valamint az országos minimálbér és bérminmum emelésről is kifejtették a véleményüket. A vitában a versenyszférára vonatkozó bérajánlás igénye is hangsúlyosan felmerült, és elhangzott az is, hogy a helyi bérrendszereket az alsó szint erőteljes emelése tönkretette. A bértorlódás mellett a fiatalok bérigénye,vagy például az ukrán vendégmunkások helyzete is vita tárgyát képezte.

Végül Trembulyák Péter a LIGA Szakszervezetek szolgáltatási csomagját ismertette a megjelent szakszervezeti tisztségviselőknek.

-l