HÉF ülés

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 2019. október 30-i ülésén tájékoztató hangzott el a ruházati ellátás helyzetéről, a lakásügyek és lakhatási támogatások 2019. évi alakulásáról, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény bevezetéséről , valamint a 2019. évi béren kívüli juttatások megvalósulásáról.

HÉF ülés

A munkaadói oldal vezetője Erdélyi Lajos államtitkár volt, a Honvédszakszervezet részéről Czövek János elnök, Szendrei Zoltán alelnök és Lippai Csaba érdekvédelmi ügyvivő vettek részt a tanácskozáson.

A fórum levezető elnöke Dr. Molnár Ferenc ezredes a HM TKF főosztályvezetője ismertette a napirendet, majd felkérte Erdődi Zsolt ezredest az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség Ellátási Főnökség főnökét, aki ismertette az új köznapi és 15M gyakorló öltözettel kapcsolatos eddig elvégzett feladatokat. Szendrei Zoltán a Honvédszakszervezet alelnöke válaszában felajánlotta a Hosz segítségét a ruházati ellátás helyzetének javítása érdekében, valamint az együttműködést a jelenlegi rendszerek fejlesztésében.

A lakásügyek és lakhatási támogatások 2019. évi alakulásáról a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály mb. osztályvezetője dr. Ecsedi László alezredes tájékoztatott. A Honvédelmi Tárca az elmúlt időszakban folyamatosan felülvizsgálta, fejlesztette az általa működtetett lakhatás támogatás rendszerét a Zrínyi 2026-os Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak megfelelően. Módosította a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló HM rendeletet, és az ezzel kapcsolatos végrehajtási utasítást. Tájékoztatott a Zrínyi 2026 program kiemelt céljáról, a lakhatási rendszer fejlesztéséről és az elkövetkezendő időszakban várható változásokról.

Czövek János Hosz elnök felkérte dr. Ecsedi László alezredest, hogy a 2019. november 19-20-i tisztújító Küldöttgyűlés második napján tájékoztassa a résztvevőket a lakhatási rendszer fejlesztéséről.

Győri Péter Pál ezredes a HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény bevezetésének tapasztalatairól tájékoztatott.

Varga István HODOSZ elnök részletesen kifejtette az oldal álláspontját, majd megköszönte a munkaadói oldal magas színvonalú tevékenységét ebben a folyamatban.

Győri Péter ezredes tájékoztatott a 2019. évi béren kívüli juttatások - HÉF keretein belül megkötött - megállapodás helyzetéről.

A munkavállalói oldal egységesen megállapította, hogy a 2019. évi megállapodás időarányosan végrehajtásra került. Kérték, hogy az év végi külön juttatásra az idén is kerüljön sor, valamint a 2020. évi bér- és béren kívüli juttatásokról szóló tárgyalások a megfelelő ütemben folytatódjanak.

Klopfer Szandra

Illusztrációnk Kiséri-Nagy Ferenc Szendrei Zoltánról készült fotója.