Munkavédelmi szabálytalanságok

A Pénzügyminisztérium októberben megjelent, a 2018. évi munkavédelmi helyzetéről szóló jelentése igazolta az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldala előzetes aggodalmait. A felügyelők az ellenőrzött munkáltatók 72,8 %-nál tártak fel valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot.

Munkavédelmi szabálytalanságok

2019. október 17-én jelentette meg a Nemzetgazdaság 2018. évi munkavédelmi helyzetéről szóló jelentését a Pénzügyminisztérium. A jelentés tervezetét a háromoldalú Országos Munkavédelmi Bizottság még az év elején tárgyalta és véleményezte. A kormányzati oldal által elkészített jelentés tervezetet úgy a munkaadói oldal, mint a munkavállalói oldal is véleményezte. A munkavállalói oldal szakszervezeti konföderációt képviselő tagjai és a munkavédelmi szakértők megfogalmazták a jelentés tervezettel kapcsolatos véleményüket (az alábbiakban kiemelten).

A munkabalesetek száma folyamatosan növekszik, a súlyos csonkulásos munkabalesetek száma közel megkétszereződött. A munkavállalói oldal számára elfogadhatatlan, hogy a munkavédelmi ellenőrzésekről szóló jelentés szerint 2018-ban az ellenőrzött munkáltatók 72,8 %-nál tártak fel a felügyelők valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot.

Jogosan merül fel a munkáltatók és a munkavállalók felelőssége. Az oldal javaslata szerint, ismételten biztosítani kell a szakszervezetek munkavédelmi ellenőrzési jogát, hiszen a 2012. évi I. tv. (Mt) hatályba lépése óta a munkabalesetek száma évről-évre nő.

Az egyértelmű, hogy a munkavédelmi helyzet javításában jelentős szerepe van a munkavédelmi hatóságnak. A hatósági szakemberek elismerésre méltó munkát végeznek, az egyre szűkülő keretek között. Az bizonyított, hogy a megosztott irányítási rendszer, az átalakítások, a folyamatos létszámcsökkentés negatívan befolyásolták a hatósági munka és ellenőrzések hatékonyságát. A munkavédelmi ellenőrök évről-évre, egyre kevesebb munkáltatóhoz jutnak el. Jelenlegi ellenőri létszámmal még egy emberöltő sem elég ahhoz, hogy minden vállalkozást munkavédelmi ellenőrzés alá vonjanak. Munkavédelmi felügyelők száma 2018-ban: 153, így egy felügyelőre 28898 munkavállaló jut. 2108-évben a vállalkozások száma: 1 908 808. A munkavédelmi hatóság 14 298 munkáltatóra terjedően ellenőrizte az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. A számok alapján valamennyi vállalkozás ellenőrzéséhez 133,5 évre lenne szükség.

Az ellenőrzött munkáltatók 72,8%-ánál állapítottak meg munkavédelmi szabálytalanságot!


A munkavállalói oldal aggodalommal tekint a foglalkozás-egészségügy helyzetére. Álláspontja szerint a foglalkozás-egészségügy szakmai irányításának sorozatos átszervezése, tapasztalatok szerint, nem biztosított megfelelő szakmai hátteret a preventív tevékenységhez.

A jelentésben szereplő bejelentett foglalkozási megbetegedések és expozíciós esetek nem valószínű, hogy valós számokon alapulnak, ezzel kapcsolatosan korábban is napirenden szerepelt ez a kérdés. Addig, amíg Magyarországon a bejelentett foglalkozási megbetegedések száma 175, más európai országokban ennek sokszorosa! A várható jogi szabályozás változás hatására, a bejelentések számának további csökkenése vélelmezhető.

A munkavállalói oldal nagyon fontosnak tartja a korkedvezményes nyugdíjazás eltörlésének és az öregségi nyugdíjkorhatár emelésének következtében kialakult munkaképes élettartam növekedés kihívásaira történő válaszok kidolgozását, meghatározását. Meg kell találni a megoldást annak érdekében, hogyan tudják a munkavállalók megőrizni hosszabb távon munkaképességüket.

A munkavédelem jelenlegi szabályozása több esetben nem harmonizál más magyar jogszabállyal, ezért a munkavállalói oldal visszatérő kérése a jogharmonizáció megteremtése a munkavédelmi és ahhoz kapcsolódó más jogszabályok között.

Miskéri László

Képünkön: Baleseti ráta megyénként


Letölthető dokumentumok:

PM_Munkabalesetek_2018-ban.pdf