Piaci béreket a vízügyi közszolgáltatásban!

2019. október 7-én a LIGA Szakszervezetek és a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége közös sajtónyilatkozatot tett közzé.

Piaci béreket a vízügyi közszolgáltatásban!

Az elmúlt években több szakmai tanulmány támasztotta alá, hogy a hazai víziközmű szolgáltatás szakmán belül jól ismert üzemeltetési, műszaki és pénzügyi nehézségek rövid időn belül megoldhatatlan problémát jelentenek az üzemeltető szervezetek számára. Az ágazat az elmúlt években felélte minden tartalékát, ezért külső források bevonása nélkül az üzemeltetés napi szintű gondokat okoz több víziközmű társaság esetében.

Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke, valamint Fürjes József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ) elnöke által is felvázolt helyzet válságos képet fest: az ipari átlagkeresetektől elmaradt bérezés, a leginkább a szakképzett munkavállalók körében jelentkező munkaerőhiány, az egyre romló munkakörülmények, a munkaerő elvándorlás a meglévő üzemeltetési problémák mellett további komoly kihívások elé állítják a víziközmű ágazatot.

A nyilatkozatokban megfogalmazott vélemények megalapozottsága, tényszerűsége nem vitatható, a felvázolt súlyos üzemeltetési és foglalkoztatási nehézségek leküzdésében a munkavállalók érdekeit képviselő VKDSZ is érdekelt, ezek megoldásában teljes körűen együttműködik a szakmai szövetséggel. A szakszervezet és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között megkezdődött államtitkári egyeztetések sikerében bízva mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elképzelések szerint megalkotásra kerülő rövid és hosszú távú stratégia a legrövidebb időn belül elkészüljön az ágazat fenntartható működőképességét szem előtt tartva. A VKDSZ a LIGA Szakszervezetek támogatásával az elmúlt években számos alkalommal tett kezdeményezést a munkavállalók alacsony átlagkeresete miatt kialakult foglalkoztatási nehézségek megoldására.

A víziközmű ágazat bérei valóban nem versenyképesek, az emiatt kialakult munkaerőhiány alapvetően a szakképzett dolgozók körében jelentkezik. Ennek következtében az ágazatban működő valamennyi gazdasági társaság esetében az egyik legnagyobb gond, hogy a munkaerőpiacon a jelenlegi bérezési kondíciók mellett képzett munkaerőt találjon.

Az alacsony bérszínvonal szempontjából ugyanakkor jelentős előrelépés volt a hároméves bérmegállapodás (2017-19), a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói számára biztosított bérfelzárkóztatás, és a bértorlódás eredményeként előálló kompenzációs költségtérítés.

A kedvező kormányzati intézkedések azonban nem érintették a víziközmű szolgáltatásban jelentős létszámú önkormányzati tulajdonú társaságok munkavállalóit.

Ezen a területen az indokolt bérkompenzáció a gazdasági lehetőségek függvényében vagy lezajlott valamilyen mértékben, vagy elmaradt, mivel sok esetben erre költségfedezetet sem az érintett gazdasági társaságok sem pedig a tulajdonos önkormányzatok nem tudtak biztosítani. A kedvező kormányzati intézkedések ellenére az azonos feladatot ellátó üzemeltető szervezetek és munkavállalók között jelentős feszültség alakult ki az önkormányzati bérintézkedések elmaradásának hatására. Az alapellátás a tulajdonosi hovatartozástól függetlenül ugyanazt a kötelezettséget és szakmai felkészültséget igényli valamennyi üzemeltetőtől és munkavállalótól.

Szervezeteink elismerik és támogatják az önhibájukon kívül kedvezőtlenebb feltételek között működő társaságok bértámogatási igényét. Számunkra a megoldás a fontos, egyetértünk akár az állami támogatások kiterjesztésével, akár az önkormányzatok, mint tulajdonosok támogató beavatkozásával. A jövőre vonatkozó bértárgyalások során a VKDSZ a LIGA Szakszervezetek támogatásával kívánja elérni, hogy olyan intézkedések szülessenek a teljes ágazatra vonatkozóan, amelyek szakmai alapon a tulajdonosok közreműködésével, egységes támogatásokat biztosítanak a fenntartható foglalkoztatást jelentő bérezési struktúra kialakításához. Álláspontunk szerint a bérfelzárkóztatási intézkedéseket ütemezett módon, évekre tervezhetően szükséges megvalósítani. A munkaerő megtartása szempontjából leginkább meghatározó bérek akkor lesznek kedvező hatással a foglalkoztatásra, ha első ütemben az ipari átlagkeresetek szintjére kerülnek és 5 év távlatában legalább az ágazat legmagasabb átlagkereseti szintjét elérik. A bérhelyzet rendezése természetesen nem oldja meg a víziközmű szektor műszaki problémáit, azok még egy jó ideig megnehezítik a munkakörülményeket, de azáltal, hogy a munkavállalók elégedettségi szintje nő, vállalják az átmeneti nehézségeket is. Szilárd meggyőződésünk, hogy az ágazatban ez a legfontosabb és legsürgetőbb feladat.

A VKDSZ, mint országosan is reprezentatív szakszervezet, valamennyi, az ágazatban dolgozó munkavállaló érdekét egységes elvek alapján kívánja képviselni. Törekvéseit a LIGA Szakszervezetek, mint konföderáció a legmagasabb szintű tárgyalások során is felvállalja, kiáll a víziközmű ágazat problémáinak megoldása, az alapellátás hosszú távú és biztonságos működése érdekében, amely minden nehézség ellenére hazánkban európai színvonalú.

Budapest, 2019. október 7.

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda
elnök

LIGA Szakszervezetek

Fürjes József
elnök
Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége