Partnerekkel oktatunk

2019. október 3-4-ig tartotta éves ülését az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop). A szakszervezeti oldal a gyakorlati ismeretek hangsúlyozását, valamint a szociális párbeszéd és a szociális partnerség említését hiányolta az ügynökség jövőre vonatkozó programtervezetéből.

Partnerekkel oktatunk

A Cedefop az EU szakképzésre szakosodott decentralizált szerve, amely közös fórumot kínál a szakpolitikai döntéshozóknak, a munkáltatói szervezeteknek és a szakszervezeteknek, az oktatási és képzési intézményeknek, a pedagógusoknak és a képzésszervezőknek, valamint a szakképzési programok különböző korosztályú résztvevőinek. Évente egyszer, az összes tagállam kormányának, munkáltatóinak és a szakszervezeteinek képviselői jelenlétében elfogadja éves beszámolóját és hosszútávú programját.

Az ülés előtt a szakszervezeti résztvevőket Mario Petruzzi és Román Ágnes üdvözölte és avatta be a Cedefop elmúlt időszakának történéseibe, majd Ludovic Voet, az Európai Szakszervezetei Szövetség konföderációs titkára beszélt a szakképzési politika szerepéről az Európai Szakszervezeti Szövetség elfogadott programjában.

Ezt követően a Cedefop éves közgyűlését (az úgynevezett igazgató tanács ülését) az újonnan megválasztott igazgató, Jürgen Siebel nyitotta meg. Elmondta, a Cedefop 2020-2022 közötti program dokumentumát a Brexit, és a Bizottság újraválasztása miatt még nem fogadta el a Bizottság, de a decentralizált ügynökségek költségvetési sorában megtalálható a Cedefop költségvetése, amely valószínűleg elfogadásra kerül.

Hozzátette, a Cedefop több éves programjának prioritásai, hogy új ismereteket biztosítson, monitorozza a szakképzési és továbbképzési politikák változásait, és kvázi tudás-brókerként lépjen fel a tagállamok felé. Ezen belül formálni kell a megvalósult szakképzési programokat, értékelni kell és tájékoztatni kell a szakképzésről az érintett résztvevőket és partnereket, végezetül erősíteni a szakképzési politika megújulását.

A programról szóló vitában elhangzott, hogy a Cedefop programdokumentuma túlságosan hosszú, részek ismétlődnek benne, és nem említi a szociális dialógust és a szociális partnereket. Ezért a munkavállalói oldal több javaslatot nyújtott be a dokumentum kiegészítésére. Például a szöveg 21. bekezdését, amelyben az áll: ”Önmagában az oktatás nem oldja meg Európa problémáit - stratégiák kidolgozására lesz szükség - állítja a szöveg, amelyhez a munkavállalói oldal hozzáfűzte, hogy ehhez a szociális partnerség és a tényleges szociális párbeszéd is szükséges. A 25. bekezdésben az áll, hogy a kormányoknak és a szociális partnereknek komoly erőfeszítéseket kell tenniük arra, hogy a munkahelyeket tanuló-, és átképzőhelyek is legyenek. A munkavállalói oldal kiegészítette ezt a megfogalmazást azzal, hogy a szakszervezeteknek a munkahelyeken végzett képzési tevékenységét is figyelembe kell venni.

Továbbá a munkavállalói küldöttek felhívták arra a figyelmet, hogy ha nem kapnak meghívást a Cedefop által szervezett konferenciákra, akkor a szakértőik több témában nem lesznek olyan jól tájékozottak, hogy naprakész javaslatokat tudjanak megfogalmazni.

A Cedefop programja különösen a kompetenciák és a készségek fejlesztésére összpontosít - hangzott el -, különösen az alacsony képzettségű személyek körében, a munkaerőpiaci integráció célkitűzésének szakképzés, munkaalapú tanulás és tanulószerződéses gyakorlati képzés révén történő támogatása érdekében. Ehhez eszköznek látja az Erasmus+ programot, az Új európai készségfejlesztési programot. Segít az Europass kezdeményezés továbbfejlesztésében, és támogatja a központ által elindított CareersNet hálózatot, mely a kutatás, a pályaorientáció és a karrierfejlesztés új hálózata.
A központ kezdeményezi az egész életen át tartó pályaorientációval és a pályafutás-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek fejlesztését, ezek integrálását a munkaerőpiaci információk közé, továbbá szorosan együttműködik az Európai Képzési Alapítvánnyal (ETF) és az Eurofounddal (Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért). Mindezt együttműködési megállapodás aláírásával is hivatalossá tették, illetve kezdeményezték más európai ügynökségekkel a szorosabb kapcsolatot - az összeolvadásig bezárólag.

Másnap a Cedefop mint intézmény nyújtotta be a beszámolóját, amelyben megállapította többek között, hogy az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 92-ből 86 kinevezett állandó és ideiglenes alkalmazott dolgozott a központban; megjegyezte, hogy ezen felül 26 szerződéses alkalmazott és négy kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a központnál 2018-ban.

A Cedefop központ beszámolója azt is megemlítette, hogy folyamatosan végez a kutatásokat, elemzéseket és technikai tanácsadást, amelyek célja az egész életen át tartó tanulásra és a szakképzésre vonatkozó uniós szakpolitikák kidolgozásának támogatása. Mindezt teljesítménymutatókkal támasztja alá, amelyek mérik a tevékenységeiből származó hozzáadott értéket a projektek, a tevékenység és a szervezet szintjén, továbbá költségvetési gazdálkodásának javítása céljából.

Az ülésen sorra került még a fellebbezési bizottság jelentése, amely az igazgató megválasztási folyamat közben beadott fellebbezéseket bírálta el. Ezt követően a jelenlévők szavaztak a korábbi elfogadott költségvetésen belüli átcsoportosításokról, amelyeket egyes programok pluszterhei kívántak meg. Majd elfogadták a különböző belső szabályokat, (a külső tevékenységgel kapcsolatban, a tanácsadókkal, középvezetőkkel, és a visszásságokat jelentőkkel kapcsolatban.) Korábban elfogadásra került belső tanulási és fejlesztési szabályrendszer, valamint a szerződéssel és a munkaidővel kapcsolatos szabályok.

Szóba került még a humán erőforrás osztály jelentése a munkavállalók összetételéről, elégedettségéről. Minden évben elvégzik ezt a felmérést, 58 standard, és két nyitott kérdéssel, így a vezetőség és a szociális partnerek a helyzetet évente tudja értékelni. Az ülés végén a résztvevők saját javaslataikat, véleményeiket is felírhatták egy-egy táblára, amelyeket a szervezők összegeztek, és beleépítettek a rendezvény dokumentumaiba.

k.l.


Képek: