Kiterjesztett villamosenergia-ipari megállapodás

2019. szeptember 20-án a pénzügyminiszter kiterjesztette a 2019 évre szóló Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodást.

Kiterjesztett villamosenergia-ipari megállapodás

A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottságban (VAPB) 2019. február 13-án kötötték meg a szociális partnerek a 2019. évi Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodást. Az ennek tartalmával módosult Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (VKSZ) I. és III. részét, annak mellékleteit - az Ágazati Párbeszéd Bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. tv. 17.§ (1) bekezdés alapján - 2019. augusztus 30. napján hozott, PM/14971-20/2019 számú határozatával (megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY mellékletét képező HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2019. évi 50. számában, 2019. szeptember 20-án) Varga Mihály Pénzügyminiszter kiterjesztette. A kiterjesztés a TEÁOR 08 szerinti 351 villamosenergia-termelés, -ellátás megnevezésű ágazatba főtevékenység alapján besorolt munkáltatókra történt.

Méltán lehetünk arra büszkék, hogy gyors egymásutánban, a tavalyi év után az idén - a 2019 évi bérmegállapodás tartalmával módosult - a villamosenergia-iparágra érvényes Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés ismét kiterjesztésre került.

Ugyanakkor joggal merülhet fel a kérdés: Miért csak most?

Erre a válasz az ágazati kollektív szerződés kiterjesztésének időigényes és hosszadalmas folyamata, melynek során nagyon sok feltétel teljesítése és teljesülése szükséges a kiterjesztésre jelenleg illetékes Pénzügyminiszter pozitív döntéséhez.

Hogy is nézett ki ez a folyamat az ágazati bérmegállapodás esetében:

Mint már jeleztük, a VAPB-ben 2019. február 13-án írták alá a szociális partnerek a „Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodás a 2019. évre” című dokumentumot.

A megállapodás hatályba lépése érdekében, a szociális partnerek illetékes fórumainak jóvá kellett hagynia az aláírt megállapodást. Az utolsó jóváhagyásra 2019. február 27. napján került sor. Másnap bejelentettük a Pénzügyminisztérium felé a VKSZ - bérmegállapodással történő - módosítását. A bejelentés befogadását 2019. március 10. napján igazolták vissza, majd vették nyilvántartásba . A következő feladat a bérmegállapodás tartalmának megfelelő VKSZ módosítás dokumentumainak előállítása és a szociális partnerekkel történő egyeztetése volt. Ezt követően 2019. május 13-án tudtuk beadni a kiterjesztési kérelmet a Pénzügyminisztériumnak, melynek befogadását 2019. május 29-én igazolták vissza.
A Pénzügyminisztérium a 2019. június 5. napján hozott határozatával - a kiterjesztéshez szükséges reprezentativitás megállapítása érdekében - adatszolgáltatásra kötelezte a szociális partnereket, mely kötelezettségüknek eleget tettek a felek. Az adatszolgáltatási folyamat 2019. július 17-én lezárult.

Időközben - 2019. július 12. napján - a Pénzügyminisztérium 120 napra, de legalább addig felfüggesztette az eljárást, amíg az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) nem állapítja meg a munkáltatói szövetség reprezentativitását. Ez alatt a Pénzügyminisztérium a kiterjesztéssel kapcsolatosan kikérte - 30 napot adva a válaszadásra - az ágazati miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, továbbá a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek és érdekképviseleti szövetségek véleményét.

A beérkezett vélemények a VKSZ kiterjesztésének akadályát képező tényt, adatot nem tartalmaztak. Az ÁRMB 2019. július 25. napján megtartott ülésén a PM/19205/2019. számú határozatában megállapította, hogy a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetségében a tag munkáltatók, az ágazatban a munkavállalók 72,7%-át foglalkoztatják, azaz teljesül a többségi foglalkoztatás feltétele: az érdekképviseleti szövetség reprezentatív.

Ezekre tekintettel a Pénzügyminiszter a kérelemnek helyt adott, és 2019. augusztus 30. napjával kiterjesztette a 2019. évi bérmegállapodással módosított VKSZ-t.

Hát így néz ki egy „egyszerű” kiterjesztési eljárás.

Joggal büszke a villamosenergia-ipar arra, hogy 1995. november 20-a óta folyamatosan ki van terjesztve az ágazati kollektív szerződés. Mint ahogy látható, az ágazati kollektív szerződések kiterjesztése egy bonyolult jogi procedúra. Fontos, hogy a kiterjesztés előkészítése során nagyon körültekintően járjanak el a szociális partnerek, ha lehetséges, többszörös normakontroll után kerüljön benyújtásra a kiterjesztési kérelem.

Bár önmagában szomorú, bennünket azonban mégis elégedettséggel tölt el az a tény, hogy a Magyarországon meglévő négy ágazati kollektív szerződés közül - a miénk - a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés az egyetlen kiterjesztett ÁKSZ.

dr. Szilágyi József

elnök

EVDSZ