Ülésezett az Országos Munkavédelmi Bizottság

2019. szeptember 23-án tartotta soros ülését az Országos Munkavédelmi Bizottság. Az ülésen a résztvevők tájékoztatást kaptak a szak- és felnőttképzés várható átalakításáról, valamint a Munkavédelmi Főosztály által kezdeményezett jogszabály-módosításokról.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII tv. 78.§ rendelkezése alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos érdekegyeztetés legmagasabb fóruma, amely tagjai a munkáltatók, a munkavállalók érdekképviseleti szervezetei és a Kormány képviselői. A Pénzügyminisztériumban megtartott szeptemberi ülésen részt vett Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, valamint Marczinkó Zoltán munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság korábban aggodalmát fejezte ki a szakképzés tervezet átalakítása kapcsán a munkavédelmi képzés fenntartása, hatékonysága, és az oktatási tematikába történő beépülés érdekében. Hivatkozva az 1993. évi XCII tv. 79.§ g. pontjára.

Az ülésen Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Asszony prezentációjában részletesen ismertette a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiáját, a Szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásairól című szakképzés 4.0 stratégiát. Előadásában kitért a digitalizáció társadalomra, a gazdaságra, a közösségi gazdaságra gyakorolt hatásaira. Kifejtette a jelenlegi OKJ képzés átalakításának, illetve megszüntetésének koncepcióját. A jelenlegi OKJ ben szereplő 560 szakma helyett az új szakmajegyzékben csupán 174 szakma szerepel. Ismertette az új szakképzési struktúrát, amely szerint a középfokú képzésben a gimnázium, a technikum, és a szakképző iskolák vesznek részt.
Az eladás utáni felszólalásokból kitűnt, hogy továbbra is nyitott maradt a munkavédelmi törvényben leírtak szerinti, a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos kérdéskör.
A második napirendi pontban a Munkavédelmi Főosztály által előterjesztett jogszabály módosítások közül kiemelendő, a munkavédelmi szabálysértések esetén a helyszíni bírság bevezetésére vonatkozó tervezet, a fokozott expozíció kivizsgálásának munkáltatói feladatairól szóló, még nem hatályba léptetett tervezete. Aggályként fogalmazódott meg a rákkeltő anyagok bejelentésével kapcsolatos GDPR előírások betartása.

Marczinkó Zoltán munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy nagyon fontos szempont a joganyagok előzetes egyeztetése.

Az egyebek napirendben szó esett az Országos Munkavédelmi Bizottság ez év végi utolsó ülésének tervezett időpontjáról.

Miskéri László