A TDDSZ nyilatkozata

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 2019. szeptember 6-án nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelenti, nem felelős a fenntartóval folytatott levélváltás nyilvánosságra hozataláért, és a célja, hogy a tárgyalásokat nyugodt és hivatalos körülmények között végezze.

Az Országgyűlés 2019. július 2-án megszavazta a hazai kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvényt, mely többek között létrehozza az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot (ELKH), és az MTA kutatóintézet-hálózatát ez alá a szervezet alá sorolja át. Az ELKH Irányító Testületének (IT) elnökévé a miniszterelnök Maróth Miklóst nevezte ki.

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) igyekszik mindent megtenni azért, hogy a jelenlegi törvényi keretek között továbbra is működőképes, hatékony és a dolgozók számára élhető maradjon a kutatóhálózat, ezért levélben felvette a kapcsolatot Maróth Miklóssal és az IT többi tagjával. Ebben tájékoztatta őket, hogy a TDDSZ az ELKH IT által átvett kutatóhálózat dolgozóinak reprezentatív szakszervezete, és tárgyalást kezdeményez az elnökkel a felállítandó új struktúráról és abban a dolgozók érdekképviseletéről. Maróth Miklós válaszlevelében kérdéseket fogalmazott meg a dolgozók felé, amelyekről a nyilvánosság is értesülhetett a sajtóból.

A TDDSZ elnöke, mint a kutatóhálózat reprezentatív szakszervezetének elnöke, több ezer dolgozó képviseletében küldte el levelét annak a szervezetnek az elnökének, amely az MTA-tól elcsatolt kutatóhelyek vezetését látja el szeptember 1-től. Vagyis két hivatalos szervezet elnöke közötti levelezésről van szó, nem magánlevelekről.

A TDDSZ működése - ahogy a nevében is benne van - demokratikus, ami jelen esetben azt jelenti, hogy az információáramlás nyílt, a hírek és a levelek, így Maróth Miklós válaszlevele is, eljutnak a teljes tagsághoz. Az Elnökség iránymutatást tud megfogalmazni az információk kezelésére, de felügyelni és ellenőrizni nem tudja azt. Így történhetett meg, hogy Maróth Miklós válasza nyilvánosságra került, és a sajtó az előzmények ismertetése nélkül tálalta azt. Jelen nyilatkozat célja a levelet kontextusba helyezni. Továbbá az Elnökség jelen nyilatkozatban deklarálja, hogy a levél nyilvánosságra hozatala a TDDSZ Elnökségének tudta és beleegyezése nélkül történt, és hogy továbbra is célja, hogy a tárgyalásokat nyugodt és hivatalos körülmények között végezze.

Ezt a nyilatkozatot a tddsz.hu weboldalon is közzétesszük.

Budapest, 2019. szeptember 6.

Szécsényi Tibor
a TDDSZ elnöke