"A szociális párbeszéd struktúrái és folyamatai továbbra sem kielégítőek"

- állapította meg az Európai Tanács a 2019. évi országspecifikus ajánlásainak Magyarországgal foglalkozó fejezetében. Az ajánlások gazdaságpolitikai iránymutatásokat nyújtanak az uniós tagállamoknak a következő 12-18 hónapra.

Az Ajánlások a Bizottság februári országjelentéseire, és a tagállamok áprilisban benyújtott nemzeti programjaira támaszkodnak, és azt hivatottak segíteni, hogy a tagállamok, hogyan reagáljanak a gazdasági és társadalmi kihívásaikra, hogyan teljesítsék a közös szakpolitikai célkitűzéseket.

Talán nem haszontalan elmondani, hogy az európai ajánlások soha nem voltak szankcionálható törvények, mivel olyan kérdésekre is vonatkoznak, amelyek tagállami hatáskörűek (tehát az Európai Uniónak nincs jogi eszköze a változások kikényszerítésére). Ugyanakkor egy hatékony, közös európai politika nem elképzelhető a tagállami politikák összehangolása és egyfajta laza koordinálása nélkül. További érv, hogy az Európai Unió a források 2021-től való felhasználását részben az uniós döntések a tagállami döntésekbe való beépítéséhez kötötte…tehát a tagállamoknak az ajánlásokat több szempontból is érdemes azokat figyelembe venniük.

A minden európai tagállamot számba vevő dokumentum megállapítja, az európai gazdaság hetedik éve növekszik, és várhatóan 2020-ban tovább bővül, mivel a kevésbé kedvező körülmények és a globális bizonytalanságok ellenére az összes tagállam gazdasága növekszik. A foglalkoztatottak száma rekordmagas, a munkanélküliség pedig soha nem volt ilyen alacsony. Ugyanakkor továbbra is jelentős különbségek állnak fenn az országok, régiók és népességcsoportok között. Az európai gazdaság korszerűsítéséhez továbbra is a hatékony reformok jelentik a jó irányt, amelyeket jól célzott beruházási stratégiáknak és felelősségteljes költségvetési politikáknak kell kísérniük.

Ugyanakkor - szögezi le a dokumentum -, a globális növekedés lassulása miatt szükség van a strukturális reformok folytatására, különös tekintettel a fenntartható és inkluzív növekedést célzó reformokéra. A tagállamoknak a szociális jogok európai pillérével összhangban elő kell mozdítaniuk a szociális konvergenciát is.

A 2019. évi országspecifikus ajánlások ezért nagyobb hangsúlyt helyeznek a nemzeti szintű beruházási igényekre és a regionális és területi egyenlőtlenségek felszámolására. Mindez segít rangsorolni az uniós források felhasználását a következő, a 2021-2027-es időszakra vonatkozó uniós költségvetésben.

Magyarország

Magyarországgal szemben jelenleg úgynevezett jelentős eltérési eljárás van folyamatban. A Bizottság figyelmeztetett, az ország jelentősen eltért a középtávú költségvetési cél felé vezető kiigazítási pályától. A Bizottság ezért azt ajánlja a Tanácsnak, hogy tegyen ajánlást ezen országoknak a 2018-ban megfigyelhető jelentős eltérés korrekciójára.

A dokumentum elismeri, hogy a foglalkoztatási ráta jelentős mértékben javult, de figyelmeztet, hogy mindez nem egyenlő mértékben érintette az egyes társadalmi csoportokat. A képzettségi csoportok, illetve a nők és a férfiak közötti foglalkoztatási és bérkülönbségek továbbra is nagyobbak az uniós átlagnál.

A dokumentum üdvözli, hogy az a közfoglalkoztatási program, amely nem tereli hatékonyan az elsődleges munkaerőpiac felé a résztvevőit, lassan visszaszorul, ugyanakkor megállapítja, hogy a munkanélküliek és inaktívak álláskeresését és képzését segítő egyéb szakpolitikák nem eléggé célzottak. Kiemeli, az álláskeresési járadékok időtartama az EU-ban a legrövidebb, legfeljebb három hónap, amely jóval kisebb mértékű, mint a munkakeresés átlagos időtartama.

A dokumentum azt is megállapítja, hogy a lakásvásárlási támogatások bővültek, de a szociális lakások kínálata terén nem történt javulás. Továbbá azt is hangsúlyozza, hogy az oktatási eredmények elmaradnak az uniós átlagtól, és jelentős területi egyenlőtlenségeket mutatnak. A korai iskolaelhagyás magasabb, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya alacsonyabb az uniós átlagnál. A hátrányos helyzetű gyermekek jellemzően olyan szakközépiskolákban koncentrálódnak, ahol alacsonyabb az alapkészségek szintje, magasabb a lemorzsolódási arány és alacsonyabbak a fizetési kilátások, illetve rosszabbak a karrierlehetőségek.

Az egészségügyi eredményekre kitérve a dokumentum bemutatja, rosszabbak, mint a legtöbb uniós tagállamban; ennek oka az egészségtelen életmód mellett az egészségügyi ellátás korlátozott hatékonysága. A dohányzás, az alkoholizmus és az elhízás elterjedtsége az egyik legmagasabb az EU-ban, de a levegőminőség is sok kivánni valót hagy maga után. A negatív kép azzal is összefügg, hogy az egészségügyre fordított állami kiadások az uniós átlag alattiak. Különösen rossz a helyzet a krónikus betegségek korai észlelése és megelőzése terén, de az egészségügyi dolgozók jelentős mértékű hiánya is akadályozza az ellátáshoz való hozzáférést.

A dokumentum sorra veszi a kutatás- és innováció helyzetét, a helyi tömegközlekedési összeköttetések hiányosságait, a közúti és vasúti hálózatok rossz állapotát, a légszennyezettséget, az energiahatékonyságot de a korrupciós kockázatokat és az igazságszolgáltatás függetlenségének helyzetét is.

Munkavállalók és szakszervezetek

A dokumentum pozitívan említi a magyar adórendszer továbbfejlesztését, a munka adóterhei csökkentését, de az alacsony jövedelműek esetében az adóterhelést továbbra is magasnak véli.

Uganakkor éles kritikával illeti a szociális párbeszééd színvonalát. Úgy fogalmaz: a szociális párbeszéd struktúrái és folyamatai továbbra sem kielégítőek, és nem teszik lehetővé a szociális partnerek érdemi részvételét a szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában. Az érdekelt felek bevonásával kapcsolatos hiányosságok és a korlátozott átláthatóság aláássák a politikai döntéshozatal tényalapját és minőségét. Ez a szabályozások gyakori és előre nem látható változását eredményezi, és visszatartja a magas hozzáadott értékű beruházásokat.

A dokumentum leginkáb hangsúlyos része az „Ajánlások”; ez nevesíti, milyen intézkedéseket vár el az Európai Unió Magyarországtól. Többek között a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációját, a szociális támogatások és az álláskeresési járadékok megfelelőségét, az oktatási eredményeket, a megelőző egészségügyi intézkedéseket kell javítani. Továbbá a kutatást, az energiahatékonyágot növelni, illetve a dokumentum fontosnak tartja a korrupcióellenes küzdelmet is.

A szakszervezetek számára a legfontosabb ajánlás pedig a 4. kérdéscsoportban fordul elő, a következőképpen: „Javítsa a döntéshozatali folyamat minőségét és átláthatóságát a hatékony szociális párbeszéd, az egyéb érdekelt felek bevonása, valamint rendszeres és megfelelő hatásvizsgálatok révén.”

A fentiekből látszik, sok olyan elem található a Bizottság ajánlásaiban, amelyeket a szakszervezetek követelnek, sőt, például a munkaerőpiacra, a bérlakásprogramra, vagy a szociális párbeszédre vonatkozó megállapítások a LIGA Szakszerveztek Programjában is megtalálhatóak.

A részletes ajánlások megtekinthetők a csatolt dokumentumban.

k.l.


Letölthető dokumentumok:

Tancsi_ajnlsok_2019.pdf