Ülésezett a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 2019. július 26-án tartotta idei második negyedéves ülését. Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke kérte, hogy folytatódjanak a 2020. évi bér- és béren kívüli juttatásokkal, valamint a lakhatási hiteltámogatással kapcsolatos egyeztetések.

Ülésezett a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum

Az érdekképviseletek részéről három napirend előtti hozzászólás érkezett. Első körben Czövek János Hosz elnök szólalt fel és elmondta: a 2020. évi költségvetés elfogadásra került, így szeretnék, ha folytatódnának a 2020. évi bér- és béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyeztetések és kérte a minisztériumot ennek támogatásában. Erdélyi Lajos HPHÁT úr elmondta, hogy az országgyűlés elfogadta a költségvetést, de ennek belső tartalma még nem teljesen tisztázott, így kora ősszel várható a tárgyalások megkezdése.

Második hozzászólásként Czövek János kifejtette, hogy immáron két éve jól működik a hiteltámogatás rendszere, amely a katonákat, honvédelmi alkalmazottakat és szerződéses legénységet hivatott segíteni lakhatás támogatás ügyében. Az eddigi megítélés ezzel kapcsolatban pozitív, szeretné, hogy idén is lehetőség legyen erre. Államtitkár úr kifejtette a hiteltámogatási pályázat jelentőségét, hiszen a legénységi állomány részére jelenleg ez az egyetlen lakhatás támogatási forma. Jelenleg egyeztetések zajlanak, előkészítés alatt van a támogatás harmadik ütemének kiírása.

Első napirendként Győri Péter ezredes, a HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője ismertette a honvédek jogállásáról szóló törvény tervezett változtatásainak kidolgozása, a Zrínyi 2026 program személyi állományt érintő hatásainak megtárgyalása témájú napirendi pontot. Ezredes úr elmondta, hogy amennyiben a 2020-as bértémában döntés születik, az a jogalkotást is érinteni fogja. A kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel kapcsolatban ezredes úr kifejtette, hogy több hónapos kidolgozó munka eredményeként július 19-én aláírásra került a tárca közszolgálati szabályzata, amely egyértelmű iránymutatást ad és konkrét eljárásrendet határoz meg több témában.

Másodikként a munkavédelmi körülmények, munkavédelmi képviselők megválasztásának helyzete, a munkavégzés technikai feltételei javításának vizsgálata témájú napirend került ismertetésre a HM Hatósági Főosztály által.
Rávai Attila ezredes megköszönte az érdekképviseletek érdeklődését a munkavédelemmel kapcsolatos kérdések iránt és azzal egészítette ki a HM HF előterjesztését, hogy a jelenlegi feladat az irányítás-vezetés rendszerében végbement korszerűsítések tartalommal való megtöltése, amelyhez új felelősségek, együttműködési rendszerek szükségesek. Kitért arra, hogy a munkavédelmi érdekképviselők megválasztása folyamatban van, arra még nem került sor mindenhol.
A Hosz elnöke hozzátette, hogy mindenhol meg kell választani a képviselőket, hiszen ez törvénybe rögzítetten szerepel és kéri ebben a tárca segítségét. Felhívta a figyelmet a törvény által előírt, 16 órás felkészítő képzésének fontosságára, amely a munkáltató feladata. További fontos feladat a paritásos testületek megválasztása és kialakítása, amelyben a munkavállalói oldal szívesen segít, de kéri a HM szakmai segítségét.

Rávai Attila ezredes biztosította a munkavállalói oldalt, hogy meghívásra kerülnek a témával kapcsolatos megbeszélésekre és egyeztetésekre, a 16 órás képzést pedig ősszel, október-november környékén két nap terjedelemben Balatonakarattyán tervezik megvalósítani.

Utolsó napirendi pontként Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka tartott tájékoztatót a honvéd egészségügyi ellátás helyzetéről, különös tekintettel a volt helyőrségben lakó, ellátási körbe tartozó nyugállományú katonák lehetőségeiről, illetve az MH Egészségügyi Központ lehetőségeiről az Egészséges Budapest Program kapcsán. Vezérőrnagy úr kihangsúlyozta, hogy az MH Egészségügyi Központ alapvetően egészségügyi, nem pedig szociális intézmény és a szociális ellátás nem feladata. A kórház az utóbbi másfél-két évben a térség egyik legnagyobb sürgősségi ellátó centrumává alakult, a fővárosban egyedül ők rendelkeznek minden profillal. Fontos, hogy ezzel a szerepkörrel a betegellátási kör is átalakult, rendkívül súlyos és bonyolult eseteket látnak el. A krónikus és rehabilitációs ellátásokra vonatkozó esetszám, az akut műtétek száma és az ágykihasználtság nő, egyre nagyobb a kórház leterheltsége, miközben humán és anyagi erőforrás hiányában vannak 2007 óta.

Az Egészséges Budapest Program kapcsán vezérőrnagy úr elmondta, hogy a kórház észak-pesti centrummá alakításán dolgoznak.

Czövek János elnök megköszönte vezérőrnagy úrnak, hogy negyedévente tárgyal az érdekképviseletekkel és megbeszélik az aktualitásokat, továbbá kérte, hogy ez a jövőben is így működjön tovább.

Erdélyi Lajos államtitkár az ülés végén jelezte, hogy az érdekképviseletekkel történő együttműködés megerősítése és a megállapodások aláírására várhatóan szeptemberben kerül sor. Hozzátette, hogy készül a Honvédelmi Minisztérium 2020. évi rendezvényterve és a következő évre is négy negyedévi ülést tervez.

Végezetül Molnár Ferenc ezredes, az ülés levezető elnöke megköszönte a figyelmet és elmondta, hogy a következő ülés tervezése szeptember végére várható.

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc