A gazdaságvédelmi akcióterv szakszervezeti szemmel

A LIGA Szakszervezetek üdvözi a kormány gazdaságvédelmi akcióterve intézkedéseit, ugyanakkor szeretne látni egy munkavállaló védelmi akciótervet is, amelyben a szakszervezeti javaslatait viszontláthatja.

A LIGA Szakszervezetek támogatja azokat a gazdaságvédelmi akciótervben megjelenő törekvéseket, amelyek a vállalkozói adminisztrációs terhek csökkentésére irányulnak (pl. a vállalkozások kötelező adófeltöltésének megszüntetése, vagy a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, a munkaerőpiaci járulék és a pénzbeni egészségbiztosítási járulék egységesítése).

Bár valószínűleg a vállalkozások számra az adminisztrációs terhek csökkentése is költségcsökkentést hoz magával, a gazdaságvédelmi akcióterv sok pontja irányoz elő tényleges adócsökkentést (a kiva, a reklámadó, a szálláshely-szolgáltatások áfájának csökkentése, stb). Ezek az intézkedések valóban csökkentik a vállalkozások terheit. A LIGA Szakszervezetek reméli, hogy a pénzügyi terhek csökkentéséből származó megtakarítást a vállalkozók a munkavállalók jövedelmi helyzetének fejlesztésére fordítják.

Külön kell kiemelnünk a szociális hozzájárulási adó mértékének 2 százalékpontos csökkentését (így 17,5% lesz a mérték). Ezen intézkedés július elsejei bevezetése 2019-ben 144 milliárd forintot, 2020-ban 156 milliárd forintot hagy a gazdaságban. A csökkentés a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán megkötött hatéves megállapodás alapján történik. A LIGA Szakszervezetek hangsúlyozza, hogy mindennek a pozitív hatása van a foglalkoztatásra, ugyanakkor korábban is annak a véleményének adott hangot, hogy szerencsésebb lett volna munkavállalói bérterhek csökkentése. Ezt a szakszervezet jelenleg is szükségesnek tartja.

A LIGA Szakszervezetek pozitív elemnek érzi a gazdaság fejlesztéséről és a hitelgarancia lehetőségek bővítéséről szóló programpontokat, különösen azokat a plusz források rendelkezésre bocsátását, amelyek a kutatás-fejlesztést támogatják, illetve a mezőgazdasági termelést (öntözés fejlesztése). Ugyanígy a mezőgazdasági hitelgarancia növelése is fontos lépés a termelés biztonsága, és az ágazatból történő megélhetési feltételek javítása szempontjából.

Fontos elem a programban, hogy a kormány a jövőben a vállalkozások esetében is támogatja a munkásszállók építését. A LIGA Szakszervezetek már többször fölvetette, hogy a munkavállalói mobilitás elősegítése érdekében a kormány támogassa határozottabban a munkásszálló építési programot. Továbbá a LIGA Szakszervezetek szorgalmazta és szorgalmazza a bérlakásprogram beindítását, mivel ez a foglakoztatás bővítésén túl a családok szempontjából is a legkedvezőbb megoldás (így együtt tud a család költözni).

Mindamellett, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv alapvetően pozitív szerepet játszhat a jövőben mind a gazdaság fejlesztésében, mind a foglalkoztatás bővítésében, a LIGA Szakszervezetek továbbra is igényli, hogy az ország jövőjét meghatározó stratégiai jelentőségű kérdésekről, azok tervezéséről és értékeléséről a kormány folytasson konzultációt az érdekegyeztetés országos fórumain.

A LIGA Szakszervezetek nehezményezi, hogy azok a javaslataink, amelyeket a munkavállalók jövedelmi pozícióinak javítását szolgálták nem köszönnek vissza sem a gazdaságvédelmi programban, sem a költségvetésben, sem az adórendszer módosításában. A LIGA Szakszervezetek szükségesnek tartja az ezen kérdésekről való tárgyalások felújítását.

A LIGA Szakszervezetek emlékeztet arra a javaslatára, miszerint a munkavállalói terhek csökkentése érdekében a munkabér a garantált bérminimum mértékéig legyen adómentes. Továbbá a LIGA Szakszervezetek kezdeményezte a 1,5 százalékos munkaerőpaici járulék eltörlését, és a személyi jövedelemadó további csökkentését.

A LIGA Szakszervezetek sajnálattal állapítja meg, hogy a munkavállalókat érintő béren kívüli juttatások területén nem tervez módosításokat a kormány. A LIGA Szakszervezetek szükségesnek tartja ennek a kérdésnek az átgondolását, és kezdeményezni fogja az országos érdekegyeztetés fórumain, hogy a fontos társadalmi célok megvalósítását elősegítő adókedvezmények kerüljenek visszavezetésre. Ilyennek tekintendők többek között a mobilitást segítő lakhatási támogatás, valamint az öngondoskodás elősegítése érdekében az önkéntes pénztári munkáltatói befizetések adómentességének biztosítása. A LIGA Szakszervezetek felhívja a figyelmet arra, hogy a közeljövőben nagyobb korcsoportok válnak ki a munkaerőpiacról, így a feljövő generációk számára az öngondoskodás ösztönzése különösen aktuális feladat.

A LIGA Szakszervezetek a munkavállalók jövedelmi helyzete javítása mellett rendkívül fontosnak tartja a munkavállalói jogok bővítését és a foglalkoztatás körülmények javítását. ennek érdekében folyamatosan napirenden tartja a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény átfogó felülvizsgálatát, a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény átfogó módosítását, és a különösen nagy fizikai és/vagy pszichikai kockázatoknak kitett munkavállalók korhatár előtti ellátásának kérdését. A LIGA Szakszervezetek ezért kezdeményezte a fenti témák részletes megtárgyalását a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottsága soron következő ülésein.

A LIGA Szakszervezetek a gazdaságvédelmi akcióterv mellett szeretne látni egy munkavállaló védelmi akciótervet is, amelyben a fenti javaslatait viszontláthatja.