NGTT a szociális ellátó rendszerről

2019. június 7-én tartotta rendes ülését a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács. Az ülés témái a szociális ellátó rendszer és a Hungary Helps program bemutatása voltak.

NGTT a szociális ellátó rendszerről

A testület első napirendként a szociálpolitika aktuális kérdéseivel foglalkozott. A bevezető előadást Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár tartotta. Részletesen bemutatta az ellátórendszert, melyet 1/3 részben az állam 1/3 részben az önkormányzatok és 1/3 részben egyházak és civil szervezetek tartanak fenn. A probléma nagyságrendjét jól illusztrálja, hogy napi 5-6 ezer „ügyfele” van a szociális és gyermekvédelemnek.

A hajléktalan ellátás bemutatásakor Fülöp Attila kiemelte, hogy a 19 ezer férőhely szinte kizárólag a nagyvárosokban létesült, mivel a hajléktalanság elsősorban Budapestet és a megyei városokat érinti. Hangsúlyozta, hogy nem elég lakhatást biztosítani, a megoldás kulcsa a foglalkoztatás.

A fogyatékkal élők ellátásával kapcsolatban jelezte, hogy aktívan folyik a nagy intézmények kiváltása, mivel a támogatott lakhatás a tapasztalatok szerint sokkal hatékonyabb. A családban élők helyzetét javítja, hogy megemelésre került az ápolási díj és bevezetésre került a gyermekek otthon gondozási díja.

Jelentős változások történnek a gyermekvédelem területén is. A 23 ezer érintett gyermek 66 százaléka már nevelőszülőknél került elhelyezésre.

Végezetül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának három alrendszerét mutatta be Fülöp Attila. Elmondta, a nyitott munkaerőpiac az erőfeszítések ellenére nehezen fogadja be a megváltozott munkaképességű munkavállalókat: a munkáltatók nagy része inkább befizeti a Rehabilitációs Hozzájárulást. A foglalkoztatottak döntő részét a 365 akkreditált vállalat alkalmazza. Az itt dolgozók - állami támogatással - jelenős értékteremtő munkát végeznek. Emellett a szociális intézményekben is folyik foglalkoztatás, de ennek elsősorban szociális funkciója van.

A hozzászólások során a munkavállalói oldal szóvivőjeként a LIGA elnöke megjegyezte, jelentős előrelépést jelent, hogy a nevelőszülői státusz társadalombiztosítási jogviszonnyá vált. A továbbiakban az alábbiakra hívta fel a figyelmet:
- A problémák jelentős része a dolgozói szegénységre vezethető vissza, ezért ezzel a kérdéssel az NGTT-nek is foglalkoznia kell.
- Az ellátásban részesülők és a társadalom érdekében is gyorsítani kell mind a gyermekek nevelőszülőknél történő elhelyezését, mind a fogyatékkal élők támogatott lakhatásának biztosítását.
- A megváltozott munkaképességűek minél nagyobb részét kell értékteremtő munkához juttatni.
- Tanulmányozni és hasznosítani kell, a jó nemzetkőzi gyakorlatokat, pl. a nagy áruházláncok, éttermeket be kell vonni a hajléktalanok étkeztetésébe.
- Kiemelten kell foglalkozni a munkahelyi, foglalkozás-egészségügyi megbetegedésekkel.

A tudomány oldalának képviseletében felszólaló Báger Gusztáv szerint a szociális tevékenységet a társadalomi felzárkózás szempontjából is értelmezni kell. Külön elemezni kellene a roma lakosság helyzetét és a regionális különbségeket.

A második napirend előadójaként Azbej Tristan az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár mutatta be Magyarország nemzetközi humanitárius tevékenységét. A Hungary Helps program a fejlesztési és humanitárius segítségnyújtás mellett kiemelten foglalkozik az üldözött keresztény közösségek megmentésével.

-hl-