Tudnivalók a diákmunkáról

Június elején publikálta a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya azokat a tudnivalókat, amelyeket nyáron munkát vállaló diákok védelmét szolgálják.

Tudnivalók a diákmunkáról

A tájékoztató alapvetése, hogy a nyári munkavégzés rövidebb időtartama és az élettapasztalat hiánya miatt a diák munkavállalók mindig kiszolgáltatottabbak a munkáltatójukkal szemben, mint az idősebb munkavállalói korosztályok, így esetükben fokozottabban fennáll annak a veszélye, hogy a munkáltató nem tartja be a munkaviszonnyal kapcsolatos alapvető szabályokat (pl. a munkaviszony létesítésével kapcsolatos életkori szabályokat, a munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket stb.), vagy a tapasztalatlan munkavállalókat - elsősorban anyagilag - megrövidíti.

Az ellenőrzési tapasztalatok szerint gyakori a diákmunkában dolgozó munkaszerződés és adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatása. Ezért a tájékoztató célja, hogy a fiatal munkavállalókat ne érje jogsérelem.

A tájékoztató ezt követően részletezi, kivel és hogyan létesíthető munkaviszony (általában a 16. életévét betöltött személy); hogyan létesíthető munkaviszony (írásos munkaszerződéssel) és milyen tartalommal (alapbér, munkakör, és egyéb kérdések). Az anyag leszögezi, 18. életévét még be nem töltött személy munkaszerződésének megkötéséhez a törvényes képviselő (szülő) hozzájárulása szükséges. Továbbá érdemes tovább az „Ügyfélkapun” (www.magyarorszag.hu) ellenőrizi, hogy a munkáltató bejelentette-e a foglalkoztatást.

A tájékoztató részletesen elemzi az Egyszerűsített foglalkoztatás, az Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás eseteit, majd részletesen idézi a Munka törvénykönyve a fiatalok védelmében megfogalmazott korlátozásait.

(A fiatal munkavállaló éjszakai munkát nem végezhet, részére rendkívüli munkaidő nem rendelhető el; napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet; részére legfeljebb egy heti munkaidőkeret rendelhető el; pihenőnapjait nem lehet egyenlőtlenül beosztani, valamint a pihenőidő nem lehet kevesebb 48 óránál.)

A részletes tájékoztató letölthető a cikkünk mellékleteként.


Letölthető dokumentumok:

190605-PM.FF.diakmunka.pdf