Hosz küldöttgyűlés

2019. május 15-én a Honvédszakszervezet Küldöttgyűlése elfogadta az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóját, a zárszámadást és a számviteli beszámolót, és megválasztotta a novemberi tisztújító küldöttgyűlés jelölő bizottságát.

Hosz küldöttgyűlés

A HM II. Objektum Nagytanácstermében tartott Küldöttgyűlés megnyitásakor Czövek János elnök köszöntötte a megjelent küldötteket, alapító tagokat, szakszervezeti munkáért díjasokat, valamint a meghívott vendégeket. A tisztségviselők megválasztását követően Jakubik András levezető elnök ismertette a Küldöttgyűlés lefolyásának rendjét. Katócs Zsolt a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket a határozatképességről, a 161 kiosztható mandátumból 135 mandátum került kiosztásra.

A napirend elfogadása után az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolója, valamint Dr. Hajdók Marcell az Etikai Bizottság elnökének a tájékoztatója hangzott el. Az elnökség beszámolójához hozzászólt Doszpolyné Dr Mészáros Melinda Liga elnök, aki részletesen ismertette a Liga tevékenységét az érdekvédelem és a szolgáltatások tekintetében.

Az elmúlt időszak feladatainak ismertetése mellett kiemelt hangsúlyt kapott a szervezeti élet és a szakszervezet gazdálkodása. A beszámolókat Küldöttgyűlés elfogadta. Bazsik István alelnök beterjesztette a 2018. évi zárszámadást, mérleg és eredmény kimutatást, valamint a számviteli beszámolót. A haderőnemi üléseken és a Nyugállományú Tagozat választmányi ülésén már korábban megtárgyalt anyagba bedolgozásra kerültek a módosító javaslatok is. A Küldöttgyűlés elfogadta a beterjesztéseket.

A 2019. november 19-20-i tisztújító küldöttgyűlés jelölő bizottságába megválasztásra került:
Jelölő Bizottság elnökének Kővári Károly, Bizottsági tagoknak: Debre Gábor, Jakubik András, Garda Zoltán, Grell Norbert, Tóvári Róbert.

Az egyebek napirendben a küldöttek részére tájékoztatót tartott az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tevékenységével kapcsolatban Szendrei Zoltán alelnök. Bazsik István alelnök az 2019 év aktuális pénzügyeiről és elkövetkezendő feladatokról tartott tájékoztatót. Czövek János a Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány részére kérte az 1%-os felajánlásokat. Szó esett az elkövetkezendő időszak főbb feladatairól, a hamarosan megrendezésre kerülő közösségi rendezvényekről illetve a szervezeti életet érintő egyéb ügyekről is.

hsz.hu